Xuất bản 04-02-2015

Trong chương trình hôm nay chúng tôi hân hạnh trình bày với quý vị những đề tài sau đây:
• Ký ức và hy vọng
• Đừng tư nhân hóa đức tin
• Câu chuyện Chúa Giêsu giảng dạy trong Hội Đường Nazarét
• Đức Thánh Cha Phanxicô nói về câu chuyện Chúa Giêsu giảng dạy trong Hội Đường Capharnaum
• Cần cầu xin cho biết thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời ta
• Gương mặt và sự hiện diện của người cha trong gia đình rất quan trọng đối với sự phát triển của con cái
• Cuối cùng là câu chuyện có tựa đề Nước Trời của linh mục nhà văn Nguyễn Tầm Thường.