Một câu chuyện ngụ ngôn – Vì chúng ta không phải lúc nào cũng biết kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của chúng â, nhưng kế hoạch của Ngài cho cuộc đời chúng ta lúc nào cũng cao hơn cả những điều mà chúng ta có thể nghĩ đến.

Xem thêm: Tại sao Eva lại được tạo ra từ xương sườn của Adam?

Câu chuyện ngụ ngôn: Ba cái cây
Câu chuyện ngụ ngôn: Ba cái cây

Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo