– …Không có người anh nào, lại làm thế với người anh em ruột của mình đâu cháu ạ. Chắc đó là gã tu hú, mà mẹ nó đã đẻ trứng nhờ vào đó mà nở ra đấy thôi.
– …Cái họ tu hú kia, chưa bao giờ tự nuôi con. Nó thường chọn 1 tổ của loài chim khác, rồi ăn đi 1 quả, rồi đẻ vào đó quả trứng của mình. Quả trứng đó sẽ nở ra, và sẽ tìm cách đẩy những đứa con chủ nhà ra ngoài, để độc chiếm thức ăn.