Status:
Audio giới thiệu
Đạo diễn:
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Diễn viên:
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Thể loại:
Audio Bài giảng, Suy niệm
Sản xuất:
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Thời lượng:
45 Phút
Năm phát hành:
2015
Lượt xem:
14.095
Nghe Audio Download

Giới thiệu giảng khoá Phúc Âm Chúa Nhật

Trình bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Tổng quát việc học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật

Lời mời gọi cộng tác

Gợi ý cho việc chia sẻ Lời Chúa
6