Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Bài Giảng Công Giáo
———————
Cập nhật và chia sẻ bài giảng công giáo của các đức cha và bai giảng của đức cha khảm về học hỏi Phúc âm chúa nhật 2 phục sinh năm A xin mời quý vị và các bạn ĐĂNG KÝ (Miễn Phí) tại Đây: