Bài Giảng Công Giáo Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh – Bài Giảng Cha Khảm
———————
Để cập nhật, theo dõi, chia sẽ và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày về những bài giảng công giáo của đức cha khảm. Xin mời quý vị và các bạn ĐĂNG KÍ (Miễn Phí) tại: