7 Ơn Chúa Thánh Thần:
1. Ơn Khôn Ngoan

Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái.

gift1
2. Ơn Hiểu Biết

Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy.

gift2
3. Ơn Biết Lo Liệu

Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.

gift3
4. Ơn Sức Mạnh

Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.

gift4
5. Ơn Thông Minh

Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.

gift5
6. Ơn Ðạo Ðức

Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.

gift6
7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa

Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

gift7

 

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*