Tag: Audio bài giảng sách giảng viên

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

27.37K Views

Sách Giảng Viên | Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

TUẦN 64: SÁCH GIẢNG VIÊN I. TỔNG QUÁT Trong bản dịch Hi Lạp, sách Giảng viên này được gọi là sách Giáo sĩ (Ecclesiastes do từ Hi Lạp có nghĩa là Giáo hội), còn bản Hípri gọi là sách Qoheleth và được dịch là Giảng Vi...