Tag: đời tu trước kito giáo

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

168.23K Views

[Thần học online] Thần học về Đời sống Thánh hiến

[Thần học online] Thần học về Đời sống Thánh hiếnBài 01: Đời tu trước Kitô giáo Bài 02: Đời tu thời Tân ước Bài 03: Đời Đan tu bên Đông Phương Bài 04: Đời Đan tu bên Tây phương Bài 05: Sự tiến triển của đời Đa...

20.73K Views

Bài 03: Đời Đan tu bên Đông Phương | Thần học về Đời sống Thánh hiến

Thần học Đời Tu 03: Đời Đan tu bên Đông PhươngThần học online:LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN Bài 03: Đời Đan tu bên Đông PhươngĐời đan tu bên Đông Phương có thể tóm tắt vào 3 hình thức căn bản...

12.57K Views

Bài 02: Đời tu thời Tân ước | Thần học về Đời sống Thánh hiến

LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN Bài 02: Đời tu thời Tân ước “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (...

45.10K Views

Bài 01: Đời tu trước Kitô giáo | Thần học về Đời sống Thánh hiến

Thần học Đời Tu 01: Đời tu trước Kitô giáoThần học online:LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾNBài 01: Đời tu trước Kitô giáoĐời tu đã có từ thời Cựu ước: Tiên tri Giêrêmia sống đời độc thân....