Status:
Video bài giảng
Đạo diễn:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Diễn viên:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Thể loại:
Bài giảng, Thần học Online, Video Công giáo
Sản xuất:
Phim Công giáo HD
Thời lượng:
Trọn bộ 30 bài
Năm phát hành:
2016
Lượt xem:
168.080

[Thần học online] Thần học về Đời sống Thánh hiến

Bài 01: Đời tu trước Kitô giáo
Bài 02: Đời tu thời Tân ước
Bài 03: Đời Đan tu bên Đông Phương
Bài 04: Đời Đan tu bên Tây phương
Bài 05: Sự tiến triển của đời Đan tu
Bài 06: Các giáo sĩ tu trì thời Trung cổ
Bài 07: Những dòng Hành khất
Bài 08: Các Nữ đan sĩ
Bài 09: Các giáo sĩ kỷ luật
Bài 10: Các tu đoàn tông đồ
Bài 11: Các hội dòng
Bài 12: Các Tu hội đời
Bài 13: Khái niệm căn bản về đời sống thánh hiến
Bài 14: Những khía cạnh Thần học về đời sống thánh hiến
Bài 15: Đời sống thánh hiến theo Bộ Giáo luật hiện hành
Bài 16: Công đồng Vaticanô II và đời sống thánh hiến
Bài 17: Thượng HĐGM về đời sống thánh hiến
Bài 18: Lý tưởng then chốt về Đời sống thánh hiến
Bài 19: Nét đẹp của đời sống thánh hiến
Bài 20: Ba lời khuyên Phúc Âm với Đời sống thánh hiến
Bài 21: Lời khấn Khiết tịnh với đời sống thánh hiến
Bài 22: Lời khấn Khó nghèo với đời sống thánh hiến
Bài 23: Lời khấn Vâng phục với đời sống thánh hiến
Bài 24: Linh đạo tu trì: “Việc khổ chế”
Bài 25: Linh đạo tu trì: “Việc chiêm niệm”
Bài 26: Linh đạo tu trì: “Chiêm niệm và hoạt động”
Bài 27: Đời sống Thánh hiến trong mối tương quan với Hội thánh
Bài 28: Đời sống Thánh hiến trong mối tương quan với xã hội
Bài 29: Chiều kích cánh chung của Đời sống Thánh hiến
Bài 30: Đức Maria, gương mẫu của Đời sống Thánh hiến

doi-song-dang-hien