Thánh Ca Chọn Lọc 4 – Chúa Thánh Thần
1. cầu xin chúa thánh thần

2. thánh thần chúa

3. thánh thần hãy đến

4. thánh thần hãy đến

5. chúa thánh thần

6. nguyện xin chúa thánh thần

7. 7 ơn chúa thánh thần

8. xin thần linh đến

9. holyspirit

10. lạy chúa thánh thần

Category:

Video Thánh ca