Bộ phim khắc họa câu chuyện của những người đã can đảm tha thứ cho kẻ thù của họ.

Bạn có dùng Facebook? Like ‘ROME REPORTS tiếng Việt’ ngay nhé: