Thánh Vinh Sơn Phaolô (Vincent de Paul) Lễ Kính Vào Ngày 27/09 Hằng Năm. Website chuẩn bị đăng tải Phim Thánh Vinh Sơn | Monsieur Vincent (1947), mời quý vị cùng theo dõi tiểu sử về ngài trước khi xem phim.

Vinh Sơn Phaolô (Vincent de Paul) sinh ngày 24-4-1581 tại làng Pouy, gần thành Dax, miền Landes, vùng Tây Nam nước Pháp, trong một gia đình nông dân nghèo. Ngài là con thứ 3 trong một gia đình gồm 6 anh chị em. Ngài chịu chức linh mục ngày 23-9-1600 với động cơ có phần ích kỷ, như một phương tiện để thu góp lợi lộc trần gian.

Khi làm cha sở ở Châtillon và làm tuyên úy cho gia đình quý tộc De Gond, cha Vinh Sơn khám phá ra dân nghèo miền quê đang bị bỏ rơi về mặt thiêng liêng. Đồng thời ngài nhận thấy nhiều giáo sĩ quá yếu kém về vấn đề học vấn. Cùng với sự hướng dẫn của các vị linh hướng như Đức Hồng Y Bérulle, Francois de Sales và André Duval, ngài đã hoán cải và sống đời tận hiến cho người nghèo khó.

Năm 1617 ngài thành lập các Hội Bác Ái là các tổ chức nam nữ giáo dân thuộc các giáo xứ để trợ giúp những người nghèo nhất về mặt vật chất cũng như tinh thần. Sau đó là Hội Các Bà Bác Ái (“Les Equipes Saint Vincent”) vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.

Năm 1625, ngài thành lập Tu Hội Truyền Giáo là một cộng đoàn gồm các linh mục và tu sĩ với mục đích: “Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”. Tu Hội đã được Đức Tổng Giám Mục Paris châu phê năm 1626.

Năm 1632, cha Vinh Sơn nhận tu viện Saint-Lazare ở phía bắc Paris do các tu sĩ dòng Victor trao tặng để làm trụ sở mới của Tu Hội Truyền Giáo nên các linh mục thuộc Tu Hội nầy được gọi là các cha“Lazaristes”.

Ngày 12-1-1633, Tòa Thánh đã châu phê việc thành lập Tu Hội Truyền Giáo (Congregatio Missionis: CM) với sắc chỉ “Salvatris Nostri” của Đức Giáo Hoàng Urbano VIII.

Năm 1633, ngài cùng với chị Louise de Marillac thành lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái. Đây là một hình thức cộng đoàn mới mẻ vào thời kỳ đó, bởi vì các nữ tu sẽ sống “giữa đời” để phục vụ các bệnh nhân và người nghèo khó về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Bận tâm về việc đào tạo hàng giáo sĩ, cha Vinh Sơn đã tổ chức các cuộc tĩnh tâm cho các tiến chức và lập chủng viện trên khắp nước Pháp. Ở Paris cũng như ở những nơi khác, ngài tổ chức các cuộc Hội Thảo Ngày Thứ Ba (“Les Conférences du Mardi”) có đông đảo các linh mục tham dự.

Từ một nông dân gốc Gascon, ngài trở thành vị cố vấn của vua Louis XIII nuớc Pháp và hoàng hậu Anne d’Autriche. Chính ngài là người dọn mình chết lành cho vua Louis XIII trong giờ phút lâm chung.

Trong những người bạn thân và tâm huyết của ngài có các vị Thánh như Francois de Sales, Jeanne-Francois de Chantal và Louise de Marillac.

Sau một quảng đời hăng say rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo, cha Vinh Sơn đã qua đời ngày 27-9-1660 và toàn thể thủ đô Paris đã khóc thương sự ra đi của ngài. Ngài được phong chân phước ngày 13-8-1729 và được phong hiển thánh ngày 16-6-1737.

Ngày 2-5-1885, Đức Thánh Cha Lêô XII đã đặt Thánh Vinh Sơn làm Bổn Mạng đặc biệt của mọi tổ chức từ thiện bác ái trong Giáo Hội và cả những tổ chức không phát xuất từ ngài.

Nghe Hạnh cách thánh:   Ngày 27 Tháng 9 Thánh Vinhsơn Phaolô 

Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo