Tuyển Tập Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhât – Mai Thiên Vân

1. Nếu Chúa Là – Mai Thiên Vân
2. Bờ Đá Xanh Tạ Tội – Mai Thiên Vân
3. Mối Tình Giêsu – Mai Thiên Vân
4. Kinh Hòa Bình – Mai Thiên Vân
5. Ở Lại Chúa Ơi – Mai Thiên Vân
6. Tôi Không Cô Đơn – Mai Thiên Vân
7. Bao La Tình Chúa – Mai Thiên Vân
8. Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mai Thiên Vân
9. Con Chỉ Là Tạo Vật – Mai Thiên Vân
10. Phút Linh Thiêng – Mai Thiên Vân
11. Chút Lòng Son – Mai Thiên Vân
12. Lời Thì Thầm Dâng Chúa – Mai Thiên Vân
13. Hạt Bụi Không Tên – Mai Thiên Vân
14. Đuốc Sáng Tâm Linh – Mai Thiên Vân
15. Phút Giây Nhiệm Mầu – Mai Thiên Vân

Website:

Category:

Video Thánh ca