Thánh ca cầu hồn, tuyển tập chọn lọc những bài nhạc đạo thánh ca hay nhất cầu cho các linh hôn, lễ cầu cho các đẳng linh hồn.
1. Sự sống thay đổi mà không mất đi
2. Rước lên cung thám
3. Xin me thương
4. Thân con là bụi đất
5. Từ chốn luyện hình
6. Cát bụi hư vô
7. Chúa nhân từ
8. Về cõi thiên thu
9. Kiếp tro bụi
10. Từ chốn tối tăm
11. Sự sống đã đổi thay
12. Giã từ dương thế
13. Nơi thâm sâu
14. Xin cho con dừng chân
15. Ngày về 1
16. Từ nơi ngục hình
============================================
Cập nhật video mới nhất tại: