0:00

0:00

Thể loại:

Ca sĩ:

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Album Gia Ân Vol.16 – Tiếng Muôn Thiên Thần.

Biên tập: Gia Ân.

Hòa âm: Ns. Minh Châu, Ns. Thể Hiện.

Phòng thu: Gia Ân Studio.

Vocals: Gia’s chorus.

Album Gia Ân Vol.16 – Tiếng Muôn Thiên Thần.