Thánh ca: Hiền Thục

Album: Năm Xưa Trên Cây Sồi 15 Phút