0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh Ca Chúa Thánh Thần | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Thánh Thần Hay Nhất

Thánh ca Cầu xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu Xin Chúa Thánh Thần – Lm Nguyễn Sang
2. Ơi Chúa Thánh Thần – Diệu Hiền
3. Ngài Là Thần Khí – Nhã Ca
4. Thánh Thần Chúa – Kim Cúc
5. Thánh Thần Tình Yêu – Tốp Ca
6. Nguyện Xin Chúa Thánh Thần – Kim Cúc
7. Chúa Thánh Thần – Mai Thảo
8. Lạy Chúa Thánh Thần -Tr Yên, Cao Duy
9. Thánh Thần Xin Ngài Ngự Đến – Mỹ Dung
10. Thánh Thần Hãy Đến – Diệu Hiền, Phi Nguyễn
11. Xin Ngôi Ba – Lê Anh
12. Thần Khí Chúa Sai Đi – Hoàng Anh

thanh-ca-chua-thanh-than