0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Album MP3 Tín thác | Lê Đức Hùng | Vol.1 | Vol.2

Tín thác – Lê Đức Hùng Vol.1

 1. Lời ngỏ – Tín Thác – Ns. Lê Đức Hùng
 2. Tín thác – Gia Ân
 3. Đỉnh yêu thương – Thanh Sử
 4. Con mãi cần Chúa – Tuyết Mai Ly
 5. Mãi thuộc về Ngài – Hoàng Hiệp
 6. Tự hối – Diệu Hiền – Phi Nguyễn
 7. Để con nên hình bóng Người – Hiền Thục
 8. Lỗi hẹn – Xuân Phú
 9. Chúa xót thương – Phan Đình Tùng
 10. Cội nguồn đời con – Mai Hậu
 11. Khoảnh khắc ân sủng – Xuân Phú
 12. Tạ ơn – Diệu Hiền
 13. Dâng đời tín thác – Tốp Ca Lửa Hồng

album-tin-thac

Tín thác – Lê Đức Hùng Vol.2

 1. Lời Ngỏ (Album Tín Thác) – Lê Đức Hùng
 2. Trong Bàn Tay Chúa – Hiền Thục
 3. Khấn Nguyện – Hoàng Nhật Minh
 4. Con Đã Biết – Mai Thảo
 5. Bình An – Tuyết Mai
 6. Cảm Nghiệm – Xuân Trường
 7. Diệu Vời Tình Chúa Thương Con – Hiền Thục
 8. Trong Tay Ngài – Diệu Hiền
 9. Làm Dấu – Phan Đinh Tùng
 10. Xin Thay Đổi Trái Tim Con – Hoàng Hiệp
 11. Tâm Nguyện – Thủy Tiên
 12. Xác Tín – Thanh Sử
 13. Hồng Ân – Hà Bảo Thu
 14. Lòng Chúa Xót Thương – Lm. JB Nguyễn Sang
 15. Lời Kết (Album Messiah Trường Ca Hy Vọng) – Gia Đình Tin Yêu