0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Đền tạ trái tim | Album Thánh ca mp3 kỷ niệm 100 năm Mẹ Maria hiện ra tại Fatima.

Album Thánh ca Mp3 Đền tạ trái tim

01. Đền Tạ Trái Tim Mẹ
02. Lời Kinh Đêm Dâng Mẹ
03. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
04. Cung Chúc Trinh Vương
05. Kính Mừng Maria
06. Hoan Ca Maria
07. Xin Mẹ Thương
08. Ngợi Khen Thánh Linh Nơi Mẹ Maria
09. Lạy Mẹ Chúa Trời
10. Con Xin Dâng Mẹ
11. Lạy Mẹ Mến Yêu
12. Ave Maria Con Chào Mẹ
13. Hoa Đời Dâng Mẹ
14. Trầm Hương Dâng Mẹ
15. Tấu Lạy Bà
16. Dâng Mẹ
17. Hát Mừng Mẹ Maria
18. Hương Lòng Dâng Mẹ
19. Kính Chào Đức Nữ Vương
20. Dâng Mẹ Kinh Mân Côi

den-ta-trai-tim