Làm thân phụ nữ đã khổ trăm đường, vậy mà đến giọt máu mang trong mình cũng không thể bảo vệ. Còn nỗi đau nào hơn khi người mẹ buộc phải bỏ đi khúc ruột của chính mình. Con nào cũng là con, con nào cũng cần được yêu thương, bao bọc. Vậy mà vẫn có những người nhẫn tâm tước đi quyền làm người ấy… TRAI HAY GÁI ĐỀU CÓ QUYỀN LÀM NGƯỜI

Đừng tước đi quyền làm người của chính con mình

a4