Phần này chủ yếu đề cập thắc mắc về sự sống, tổ tiên loài người, nguồn gốc loài người:

Danh sách câu hỏi thường gặp:

1. Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?
2. Ai sinh ra con cái ?
3. Thai nhi có linh hồn không ?
4. Tại sao có sự sống ?
5. Nguồn gốc sự sống ?
6. Ngẫu nhiên thuyết – Thánh ca
7. Ông tổ loài người là con khỉ ?
8. Đường nào dẫn đến Chúa ?
9. Những kỳ công Thiên Chúa
10. Ngoài Công giáo, có ơn cứu rỗi ?
11. Tôi là vật vô dụng !

Ngoài ra còn các giải đáp câu hỏi khác trong các phần khác: