Kinh thánh trọn bộ

THÁNH VỊNH (tV 1 - 50)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

(click "sách" về Mục Lục ... click "số "tới "chương số" ... click "chương số" trở về số chương)

Thánh Vịnh 1

Hai con đường

1 Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

2 nhưng vui thú với lềluật CHÚA,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

4 Ác nhân đâu được vậy:
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

5 Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!

6 Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.


Thánh Vịnh 2

Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

1 Sao chư dân lại ồn ào náo động?
Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

2 Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
chống lại ĐỨC CHÚA,
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

3 Chúng bảo nhau: "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,
gông cùm họ, ta hãy quẳng đi! "

4 Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
Người chế nhạo bọn chúng.

5 Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng,

6 rằng: "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta ."

7 Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA,
Người phán bảo tôi rằng: "Con là con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

8 Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

9 Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm ."

10 Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!

11 Đem lòng kính sợ mà phụng thờ ĐỨC CHÚA,

12 hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!
Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên!
Còn những ai ẩn náu bên Người,
thật hạnh phúc dường bao!


Thánh Vịnh 3

ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người công chính

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm.

2 Lạy CHÚA, thù địch con đông vô kể,
người nổi dậy chống con thật quá nhiều!

3 Quá nhiều kẻ đang nói vềcon: "Chúa Trời đâu cứu hắn! "

4 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,
là vinh dự của con,
là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.

5 Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA,
Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.

6 Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
rồi thức dậy, vì CHÚA đỡ nâng tôi.

7 Tôi chẳng còn phải sợ
lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.

8 Lạy CHÚA, xin trỗi dậy,
cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.
Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,
bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.

9 CHÚA chính là nguồn ơn cứu độ,
xin ban phúc lộc cho dân Ngài.


Thánh Vịnh 4

Lời tạ ơn

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

3 Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá
ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?

4 Hãy biết rằng: CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
khi tôi kêu, CHÚA đã nghe lời.

5 Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.

6 Hãy tiến dâng lễ tế nhưluật truyền, và tin tưởng vào CHÚA.

7 Biết bao kẻ nói rằng: "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? ",
lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

8 Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.

9 Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,
ban cho con được sống yên hàn.

Thánh Vịnh 5

Lời kinh sáng xin ĐỨC CHÚA bảo vệ

1 Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,
hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

3 Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

4 Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.
Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.

5 Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
ác nhân đâu được ở với Ngài,

6 trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
Ngài ghét những kẻ làm điều ác,

7 diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt.

8 Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
được bước vào nhà Chúa;
con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

9 Lạy CHÚA, kẻ thù con đang rình sẵn,
xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,
xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.

10 Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.

11 Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,
chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.
Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,
vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.

12 Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.

13 Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính,
lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.


Thánh Vịnh 6

Người gặp thử thách van nài ĐỨC CHÚA thương

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Theo đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

3 Lạy CHÚA, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
chữa lành cho, vì gân cốt rã rời.

4 Toàn thân con rã rời quáđỗi,
mà lạy CHÚA, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ?

5 Lạy CHÚA, xin trở lại mà giải thoát con,
cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu.

6 Chốn tử vong, ai nào nhớChúa,
nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài?

7 Rên siết đã nhiều, nên con mệt mỏi,
trên giường ngủ, những thổn thức năm canh,
từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,

8 mắt hoen mờ vì quá khổ đau,
thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.

9 Đi cho khuất, hỡi bọn làm điều ác,
vì CHÚA đã nghe tiếng nức nở ta rồi,

10 CHÚA đã nghe tiếng ta cầu khẩn,
CHÚA đón nhận lời ta nguyện xin.

11 Ước gì hết mọi kẻ thù tôi
phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp,
vội tháo lui, nhục nhã ê chề.


Thánh Vịnh 7

Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

1 Lời than vãn. Của vua Đa-vít hát lên trước ĐỨC CHÚA về vụ tên Cút thuộc chi tộc Ben-gia-min.

2 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.
Xin cứu vớt và giải thoát con
khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,

3 kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,
mà không người giải thoát.

4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm,
nếu tay con đã làm điều bất chính,

5 nếu con đã hại người thân nghĩa
hoặc vô cớ bóc lột quân thù,

6 thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con,
chà đạp mạng sống con dưới đất,
chôn vùi danh dự xuống bùn đen.

7 Lạy CHÚA, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên
chế ngự lũ quân thù hung hãn.
Xin Ngài thức dậy bênh vực con,
Ngài là Đấng cầm cân nảy mực.

8 Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài,
xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng.

9 Lạy CHÚA là Đấng xét xửmuôn dân nước,
xin CHÚA xử cho con, vì con công chính và vô tội.

10 Lạy Thiên Chúa công minh,
Chúa dò thấu lòng dạ con người,
xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại
và cho người công chính được vững vàng.

11 Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,
Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.

12 Thiên Chúa là thẩm phán công minh,
ngày ngày Chúa đe doạ

13 nếu thế nhân không trởlại cùng Người.
Kẻ ác mài gươm trương nỏ sẵn sàng,

14 nó chuẩn bị vũ khí sát nhân,
lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình.

15 Kìa nó manh tâm làm điều bất chính,
cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà.

16 Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân.

17 Hại người chẳng hoá hại thân,
gậy ông đập xuống lại dần lưng ông.

18 Tôi xin tạ ơn CHÚA, bởi vì Người công minh chính trực,
tôi đàn ca mừng danh CHÚA Tối Cao.

Thánh Vịnh 8

Oai phong ĐỨC CHÚA và phẩm giá con người

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn thành Gát. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

3 Ngài cho miệng con thơtrẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,

5 thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

6 Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

7 cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

8 Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,

9 nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

10 Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

Thánh Vịnh 9

Tạ ơn ĐỨC CHÚA sau khi chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Al-muth labben. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,
kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.

3 Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

4 Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,
chúng té nhào mà chết.

5 Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự toà xét xử,
bênh vực và bảo vệ quyền lợi con.

6 Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà,
tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.

7 Kẻ thù bị tiêu diệt, vạn kiếp điêu linh;
thành quách chúng, Ngài phá cho bình địa,
chẳng ai còn nhớ đến.

8 Về phần Chúa, CHÚA ngựtrị ngàn đời,
Người lập toà xét xử.

9 Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
cai trị muôn dân theo đường chính trực.

10 CHÚA là thành che chởngười bị áp bức,
là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.

11 Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,
vì lạy CHÚA, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

12 Đàn ca lên mừng CHÚA,Đấng ngự giữa Xi-on,
tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người.

13 Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,
tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.

14 Xin rủ lòng thương con, lạy CHÚA,
đấy Ngài xem: địch thù làm cho con khổ nhục.
Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần,

15 để con dâng muôn lời ca tụng Chúa
tại cửa thành Xi-on, và hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

16 Kìa chư dân sa vào hốchúng đào,
chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.

17 CHÚA cho thiên hạ được biết Người
khi ban hành phán quyết:
ác nhân phải mắc vào cạm bẫy do chính chúng bày ra.

18 Phường ác nhân phải đi vào âm phủ:
đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.

19 Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,
kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.

20 Lạy CHÚA, xin đứng lên,đừng để cho phàm nhân thắng thế.
Xin Chúa đòi chư dân ra trước mặt Ngài mà xét xử.

21 Lạy CHÚA, xin làm cho chúng phải kinh hoàng,
chư dân phải nhận biết: mình chỉ là phàm nhân.

Thánh Vịnh 10

Lời kinh tạ ơn

1 Lạy CHÚA, sao Chúa nỡ đứng xa,
ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt?

2 Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ:
họ mắc phải mưu nó đã bày ra.

3 Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,
bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường CHÚA.

4 Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng:
"Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu! "
Tư tưởng nó chung quy là vậy.

5 Nó làm gì cũng vẫn thành công,
đối với nó, phán quyết Ngài
thật quá xa vời.
Mọi thù địch, nó khinh thường tất cả,

6 lại còn tự nhủ: "Ta không hề nao núng,
chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu! "

7 Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,
lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.

8 Nó phục cạnh xóm làng
giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế.

9 Chẳng khác nào sư tửphục sẵn ở trong hang,
nó phục nơi ẩn khuất rình bắt người nghèo khổ,
lừa vào lưới nó giăng.

10 Nó rạp xuống, nép mình, vồ lấy người yếu thế,
nanh vuốt ghì cho chặt.

11 Nó nhủ thầm: "Thiên Chúa đã quên,
Người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa ."

12 Lạy CHÚA, xin đứng dậy ra tay,
xin đừng quên những người nghèo khổ.

13 Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm: "Chúa chẳng phạt dâu! "

14 Nhưng Chúa nhìn nỗi khổcực đau thương,
Chúa để ý, tự tay lo liệu.
Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.

15 Xin đập tan thế lực người gian ác,
xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa.

16 CHÚA là Vua muôn thuởmuôn đời,
miền đất Chúa sạch bóng chư dân.

17 Lạy CHÚA, Ngài nghe thấyước vọng của kẻ nghèo hèn;
Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ,

18 để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,
khiến cho kẻ mang thân cát bụi, chẳng còn khủng bố ai.

Thánh Vịnh 11

ĐỨC CHÚA là Đấng kẻ lành tin tưởng

Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

1 Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi:
"Trốn về núi đi, này chim sẻ!

2 Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,
núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

3 Khi nền móng cương thường đổ nát
người công chính còn làm được chuyện gì? "

4 Nhưng ĐỨC CHÚA ngự trong thánh điện,
ngai ĐỨC CHÚA đặt trên cõi trời;
Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

5 CHÚA dò xét người lành kẻ dữ,
ghét những ai ưa thích bạo tàn.

6 Chúa đổ mưa tai hoạxuống đầu ác nhân;
lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng
là phần riêng của chúng trên đời.

7 Quả thật CHÚA là Đấng công chính,
ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành
được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Thánh Vịnh 12

Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

1 Phần nhạc trưởng. Hoạ đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,
giữa loài người, không một kẻ tín trung.

3 Người với người chỉ nói lời gian dối,
môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.

4 Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa!

5 Bọn chúng nói: "Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi,
với môi mép này, ai làm chủ được ta? "

6 CHÚA phán rằng: "Trước cảnh người nghèo bị áp bức,
kẻ khốn cùng rên siết thở than,
giờ đây Ta đứng dậy,
ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ ."

7 Lời CHÚA phán là lời chân thật,
như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.

8 Vâng lạy CHÚA, Ngài bảo vệ chúng con,
giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.

9 Phường gian ác nhởn nhơkhắp chốn,
chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian.

Thánh Vịnh 13

Lời kêu than của người lành tin cậy vào ĐỨC CHÚA

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ?
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?

3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng
và lòng con ủ rũ đêm ngày?
Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?

4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con,
xin đoái nhìn và thương đáp lại,
toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
để con khỏi ngủ giấc ngàn thu;

5 để kẻ thù con không thểnói: "Ta đã thắng nó rồi,"
và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.

6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.

Thánh Vịnh 14

Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 53)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời! "
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.

2 Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

3 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.

4 Mọi kẻ làm điều ác, kẻsống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì?

5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.

6 Các ngươi chế giễu dựtính của người nghèo,
nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.

7 Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en?
Khi CHÚA đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!

Thánh Vịnh 15

Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

1 Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài?

2 Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,

3 miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.

4 Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI,
lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

5 cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

Thánh Vịnh 16

ĐỨC CHÚA là phần gia nghiệp

Se sẽ. Của vua Đa-vít

1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

2 Con thưa cùng CHÚA: "Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc? "

3 Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ,

4 vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tới tấp chạy theo.
Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,
tên của thần, môi con không tụng niệm!

5 Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6 Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

7 Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

10 Vì Chúa chẳng đành bỏmặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Thánh Vịnh 17

Cầu xin ĐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân

Kinh nguyện của vua Đa-vít

1 Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

2 Con xin được Thánh Nhan soi xét
vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.

3 Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường,
có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian.

4 Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái.
Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,
tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,

5 dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.

6 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

7 Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,
Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
khỏi quân thù xông đánh.

8 Xin giữ gìn con như thểcon ngươi,
dưới bóng Ngài, xin thương che chở,

9 cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại,
thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.

10 Kẻ thù con lòng chai dạ đá,
mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời.

11 Rầm rập tới, kìa chúng đã bao quanh,
mắt trừng trừng, như muốn quật con xuống đất,

12 thật giống loài sư tửchực nuốt sống ăn tươi,
hệt như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ.

13 Lạy CHÚA, xin đứng dậy,
ra nghênh chiến, quật ngã quân thù,
vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.

14 Lạy CHÚA, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng
khỏi thế giới loài người,
khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian.
Số phận chúng ở đời là như vậy.
Án phạt Chúa đã dành,
xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng,
cả đàn con cũng được ăn thoả thích,
phần còn lại, cho bầy cháu mai sau.

15 Về phần con, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài,
khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan


Thánh Vịnh 18

Vua tạ ơn ĐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2 Sm 22:1-51)

1 Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ĐỨC CHÚA là vua Đa-vít. Ông nói lên lời bài ca này vào ngày ĐỨC CHÚA đã cứu ông khỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay vua Sa-un

2 Con yêu mến Ngài, lạy CHÚA là sức mạnh của con;

3 lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.

4 Tôi kêu cầu CHÚA là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,
và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.

5 Sóng tử thần dồn dập chung quanh,
thác diệt vong làm tôi kinh hãi,

6 màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,
bẫy tử thần ập xuống trên tôi.

7 Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu CHÚA,
kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.

8 Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển,
chân núi đồi chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình.

9 Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu,
và than hồng tung toé.

10 Chúa nghiêng trời ngựxuống, chân đạp lớp mây mù,

11 ngự trên thần hộ giá, trên cánh gió lượn bay:

12 Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ,
lấy mây đen nghịt làm trướng che Người.

13 Trước mặt Chúa, kìa chớp loé mây bay,
mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ.

14 CHÚA nổi sấm vang trời,Đấng Tối Cao lớn tiếng.

15 Người bắn tên, khiến địch thù tán loạn,
phóng chớp ra, làm chúng phải tan tành.

16 Lạy CHÚA, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,
khi thấy Ngài doạ nạt ngăm đe, và bừng bừng nổi giận.

17 Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,
vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông,

18 cứu tôi thoát đối phương tàn bạo
và kẻ thù mạnh thế hơn tôi.

19 Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,
nhưng CHÚA thương bênh đỡ phù trì,

20 Người kéo tôi ra chỗthảnh thơi,
vì yêu thương tôi nên Người giải thoát.

21 CHÚA xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành.
Người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch.

22 Chính bởi tôi đã theo đường lối CHÚA,
không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ.

23 Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.

24 Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn, và tránh xa tội lỗi.

25 CHÚA ban thưởng cho tôi, bởi tôi sống ngay lành,
và tay tôi trong sạch, như mắt Người đã thấy.

26 Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung,
xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo,

27 ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,
nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.

28 Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.

29 Vâng, lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ,
Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.

30 Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc,
nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con,
con vượt thành vượt luỹ.

31 Đường lối Thiên Chúa quảlà toàn thiện,
lời CHÚA hứa được chứng nghiệm tỏ tường.
Chính Người là khiên che thuẫn đỡ
cho những ai ẩn náu bên Người.

32 Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?

33 Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng,
và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn.

34 Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi.

35 Tập cho tôi theo phép binh đao,
luyện đôi tay rành nghề cung nỏ.

36 Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.

37 Đường con đi, Chúa mởrộng thênh thang,
chân con bước không bao giờ lảo đảo.

38 Con đuổi theo, bắt được quân thù,
chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan,

39 Đánh cho quỵ, không sao dậy nổi,
chúng ngã gục, nằm dưới chân con.

40 Chúa làm cho con nên hùng dũng
để xông ra chiến trường,
Ngài cho con đè bẹp đối phương.

41 Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn;
con tiêu diệt những kẻ oán thù con.

42 Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,
kêu đến Chúa nhưng CHÚA chẳng đáp lời.

43 Con nghiền chúng nát tan như bụi tro gió cuốn,
và quét sạch chúng đi như bùn đất ngoài đường.

44 Chúa đã cứu con khỏi dân phản loạn,
lại đặt con làm đầu các nước.
Dân xa lạ phải thần phục con,

45 vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành.
Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,

46 người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí,
từ trong đồn luỹ, run rẩy kéo nhau ra.

47 ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,

48 là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
bắt chư dân quy phục quyền tôi.

49 Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch
cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo.

50 Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ,
dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh CHÚA.

51 Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao
cho Đức Vua chính Người đã lập.
Chúa hằng ưu ái Đấng Người đã xức dầu tấn phong,
là Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời.


Thánh Vịnh 19

Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.

3 Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.

4 Chẳng một lời một lẽ,chẳng nghe thấy âm thanh,

5 mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.
Chúa căng lều cho thái dương tại đó,

6 thái dương xuất hiện nhưtân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

7 Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia,
chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

8 Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

9 Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

10 Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,

11 thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

12 Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi;
ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.

13 Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình?
Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.

14 Xin cũng giữ cho tôi tớNgài khỏi kiêu ngạo,
đừng để tính xấu này thống trị con.
Như thế con sẽ nên vẹn toàn
không còn vương trọng tội.

15 Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.


Thánh Vịnh 20

Xin ĐỨC CHÚA ban cho vua chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Ngày đức vua gặp bước gian truân,
xin CHÚA đáp lời ngài.
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
khấng phù hộ chở che.

3 Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ,
từ Xi-on, nguyện Chúa đỡ nâng ngài.

4 Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng,
và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của ngài.

5 Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện,
và cho mọi điều ngài toan tính được thành công.

6 Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng,
được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta!
Ước gì CHÚA thoả mãn mọi điều ngài khấn xin!

7 Giờ đây tôi biết rằng: CHÚA đã ban chiến thắng
cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.
Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người,
mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng.

8 Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã,
phần chúng tôi,
chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi.

9 Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào,
còn chúng tôi vươn mình đứng vững.

10 Lạy CHÚA, xin giúp vua toàn thắng;
ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.


Thánh Vịnh 21

Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã ban cho vua nhiều ân huệ

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Lạy CHÚA, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào!

3 Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.

4 Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua.

5 Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

6 Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.

7 Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời
và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

8 Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,
và nhờ CHÚA yêu thương, vua không hề lay chuyển.

9 Tâu đức vua, bàn tay ngài sẽ nắm gọn địch thù,
tay hùng mạnh chụp đầu quân chống đối.

10 Khi xuất hiện, ngài khiến chúng cháy như lò lửa.
CHÚA sẽ tiêu diệt chúng khi nổi trận lôi đình,
lửa hồng sẽ đốt chúng tiêu tan.

11 Ngài làm cho con cháu chúng biến khỏi mặt đất
và miêu duệ chúng khỏi dương gian.

12 Cho dù chúng có chủ tâm hại ngài
có bày mưu tính kế cũng chẳng làm được chi.

13 Ngài khiến chúng phải quay lưng chạy,
cung nỏ ngài chĩa thẳng vào chúng.

14 Lạy CHÚA, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,
chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.


Thánh Vịnh 22

Gặp đau khổ, người lành cầu cứu, và ĐỨC CHÚA đã nhậm lời

1 Phần nhạc trưởng. Điệu "Con nai hừng đông" Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!

3 Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.

4 Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.

5 Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
họ cậy trông, Ngài đã độ trì,

6 van nài liền được cứu nguy,
đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.

7 Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
con bị đời mắng chửi dể duôi,

8 thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:

9 "Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó!
Người có thương, giải gỡ đi nào! "

10 Đưa con ra khỏi thai bào,
vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.

11 Chào đời con được dâng cho Chúa,
được Ngài là Chúa tự sơ sinh.

12 Xa con Ngài đứng sao đành,
nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.

13 Quanh con cả đàn bò bao kín,
thú Ba-san ùa đến bủa vây:

14 Há mồm đe doạ gớm thay,
khác nào sư tử xé thây vang gầm.

15 Tưởng mình như tan dần ra nước,
toàn thân con xương cốt rã rời,
con tim đau đớn bồi hồi,
mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.

16 Nghe cổ họng khô ran nhưngói,
lưỡi với hàm dính lại cùng nhau,
chốn tử vong Chúa đặt vào;

17 quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
chúng đâm con thủng cả chân tay,

18 xương con đếm được vắn dài;
chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.

19 Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
còn áo trong cũng bắt thăm luôn.

20 Chúa là sức mạnh con nương,
cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.

21 Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
gỡ thân con thoát miệng chó rừng,

22 khỏi nanh sư tử hãi hùng,
phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.

23 Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
cho anh em tất cả được hay,
và trong đại hội dân Ngài,
con xin dâng tiến một bài tán dương.

24 Hỡi những ai kính sợ ĐỨC CHÚA,
hãy ca tụng Người đi!
Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,
nào hãy tôn vinh Người!
Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,
nào một dạ khiếp oai!

25 Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ,
cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.

26 Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,
ngày đại hội toàn dân.
Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
trước mặt những ai kính sợ Người.

27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng.
Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.

28 Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
và trở về cùng CHÚA.
Mọi dân tộc dưới trần
phủ phục trước Tôn Nhan.

29 Bởi vì CHÚA nắm quyền vương đế,
Người thống trị chư dân.

30 Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người,
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,

31 con cháu tôi sẽ phụng sựNgười.
Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
cho thế hệ tương lai,

32 truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,
rằng: "Đức Chúa đã làm như vậy! "


Thánh Vịnh 23

Mục tử nhân hậu

Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

1 CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

3 và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Thánh Vịnh 24

ĐỨC CHÚA ngự vào đền thánh

Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

1 CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

2 Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

3 Ai được lên núi CHÚA?
Ai được ở trong đền thánh của Người?

4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.

5 Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

7 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

8 Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng
ĐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận.

9 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

10 Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển.


Thánh Vịnh 25

Xin ơn thứ tha và cứu thoát

Của vua Đa-vít

1 Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.

2 Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3 Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

4 Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

7 Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

8 CHÚA là Đấng nhân từchính trực, chỉ lối cho tội nhân,

9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

10 Tất cả đường lối CHÚAđều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

11 Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề,
vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

12 Phàm ai kính sợ CHÚA,
Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

13 Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

14 CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
và cho họ biết giao ước của Người.

15 Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi
vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.

16 Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
vì thân này bơ vơ khổ cực.

17 Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

18 Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
và tha thứ hết mọi tội con.

19 Xin Chúa thấy cho: thùđịch con đông vô kể,
chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

20 Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con,
đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

21 Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

22 Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en
thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.


Thánh Vịnh 26

Người vô tội tin tưởng cầu nguyện

Của vua Đa-vít

1 Lạy CHÚA, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn.
Con tin tưởng vào CHÚA, không do dự.

2 Lạy CHÚA, xin dò xét và thử thách con,
tâm can này, xin đem thử lửa.

3 Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa
và sống theo chân lý của Ngài.

4 Con không ngồi chung với quân xảo trá,
chẳng giao du cùng bọn giả hình,

5 hằng gớm ghét bè lũ vô lương,
không ngồi chung với phường gian ác.

6 Lạy CHÚA, con rửa tay nói lên lòng vô tội
và đi vòng quanh bàn thờ Chúa,

7 để hát bài cảm tạ tri ân
và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.

8 Lạy CHÚA, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự,
mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.

9 Xin đừng bắt con đồng sốkiếp với tội nhân,
chung vận mạng với phường khát máu.

10 Tay chúng gây tội ác tầy trời,
riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

11 Phần con đây, con sống vẹn toàn,
xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa,

12 trên mặt đất bằng, chân con đứng vững,
giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.


Thánh Vịnh 27

Tin tưởng và cậy trông vào ĐỨC CHÚA khi gặp gian nguy

Của vua Đa-vít

1 CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?

2 Khi ác nhân xông vào,định nuốt sống thân tôi,
ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.

3 Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

4 Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

5 Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
Người che chở tôi trong lều thánh,
đem giấu tôi thật kín trong nhà,
đặt an toàn trên tảng đá cao.

6 Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.

7 Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.

8 Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,

9 xin Ngài đừn g ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

10 Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.

11 Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,
dẫn con đi trên lối phẳng phiu,
vì có những người đang rình rập.

12 Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,
vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,
giương bộ mặt hằm hằm sát khí.

13 Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

14 Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào CHÚA.


Thánh Vịnh 28

Lời cầu khẩn và tạ ơn

Của vua Đa-vít.

1 Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ.
Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.

2 Khi con hướng về nơi cực thánh
giơ đôi tay cầu cứu van nài,
xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.

3 Xin Chúa đừng bắt con phải chết
cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân.
Miệng thì những nói bình an,
mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.

4 Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm,
xứng với những hành vi xấu xa của chúng.
Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra,
trả cho chúng như chúng đáng tội.

5 Vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm,
và những công trình tay CHÚA thực hiện.
Ước chi Người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên.

6 Chúc tụng CHÚA vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện,

7 CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.
Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

8 CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ
cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.

9 Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.


Thánh Vịnh 29

Tiếng Chúa trong cơn phong ba bão táp

Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

1 Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.

2 Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.

3 Tiếng CHÚA rền vang trên sóng nước,
Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,
CHÚA ngự trên nước lũ mênh mông.

4 Tiếng CHÚA thật hùng mạnh!
Tiếng CHÚA thật uy nghiêm!

5 Tiếng CHÚA đánh gãy ngàn hương bá,
CHÚA đánh gãy ngàn hương bá Li-băng.

6 Người làm cho dãy Li-băng thành như bê nhảy nhót,
đỉnh Xia-giôn khác nào nghé tung tăng.

7 Tiếng CHÚA phóng ra ngàn tia lửa,

8 tiếng CHÚA lay động vùng sa mạc,
lay động vùng sa mạc Ca-đê.

9 Tiếng CHÚA lay động cả rặng sồi,
tuốt trụi lá cây cao rừng rậm.
Còn trong thánh điện Người,
tất cả cùng hô: "Vinh danh Chúa! "

10 CHÚA ngự trị trên cơn hồng thuỷ,
CHÚA là Vua ngự trị muôn đời.

11 Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA,
tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.


Thánh Vịnh 30

Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã cứu khỏi chết

1 Thánh vịnh. Thánh ca vào dịp lễ khánh thành Nhà. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.

4 Lạy CHÚA, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

5 Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA,
cảm tạ thánh danh Người.

6 Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

7 Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ:
mình sẽ chẳng bao giờ nao núng!

8 Lạy CHÚA, vì yêu thương,
Ngài đã đặt con trên núi an toàn.
Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi,
con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.

9 Lạy CHÚA, con đã kêu lên Ngài,
năn nỉ với Ngài là Chúa của con.

10 Chúa được lợi gì khi con phải chết,
được ích chi nếu con phải xuống mồ?
Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa
và tuyên dương lòng thành tín của Ngài.

11 Lạy CHÚA, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy CHÚA, xin phù trì nâng đỡ.

12 Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.

13 Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng.
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

Thánh Vịnh 31

Lời cầu nguyện tin tưởng của người gặp thử thách

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,

3 ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.

4 Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

5 Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,
vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

6 Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.

7 Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,
phần con đây, lạy CHÚA, chỉ tin tưởng nơi Ngài.

8 Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,
vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,

9 chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch,
nhưng cho con rộng bước thênh thang.

10 Xin xót thương, lạy CHÚA, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.

11 Đời tiêu hao trong nỗi u buồn
và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than.
Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.

12 Con đã nên trò cười cho thù địch
và cho cả hàng xóm láng giềng.
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.

13 Bị lãng quên, như kẻchết không người tưởng nhớ,
con hoá thành đồ hư vất bỏ.

14 Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,
nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp.
Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.

15 Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA,
dám thưa rằng: Ngài là Thượng Đế của con.

16 Số phận con ở trong tay ngài.
Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,
khỏi người bách hại con.

17 Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.

18 Lạy CHÚA, xin đừng đểcon phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài,
Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã
mà ngậm miệng sa xuống âm ty.

19 Cho phường điêu ngoa phải câm họng;
chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược
chống lại người công chính.

20 Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,
và thi thố trước mặt phàm nhân
cho ai tìm đến Ngài nương náu.

21 Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.
Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.

22 Chúc tụng CHÚA đã tỏtình thương kỳ diệu đối với con
trong thành trì vững chắc.

23 Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng:
"Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi! "
Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van
trong ngày con kêu cứu.

24 Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
hãy yêu mến CHÚA đi!
CHÚA giữ gìn những ai thành tín
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.

25 Hỡi mọi người cậy trông vào CHÚA,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào!


Thánh Vịnh 32

Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ

Của vua Đa-vít. Thi khúc

1 Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung.

2 Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,
và lòng trí chẳng chút gian tà.

3 Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.

4 Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,
nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.

5 Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ: "Nào ta đi thú tội với Chúa,"
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

6 Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân;
cho dầu nước lũ có ngập tràn
cũng không dâng tới họ.

7 Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.

8 Chúa rằng: "Này đây Ta răn dạy,
chỉ cho con biết đường lối phải theo,
để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.

9 Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,
nếu không, nó chẳng chịu đến gần ."

10 Bao đau khổ sẵn chờ kẻdữ,
còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.

11 Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.
Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.


Thánh Vịnh 33

Ca ngợi ĐỨC CHÚA là Đấng toàn năng, biết hết mọi sựvà là Đấng cứu độ duy nhất

1 Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

2 Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

3 Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

4 Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.

5 Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.

6 Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

7 Chúa dồn đại dương vềmột chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

8 Cả địa cầu phải kính sợCHÚA,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

9 Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

10 CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.

11 Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

12 Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

13 Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.

14 Từ thiên cung Chúa ngự,Chúa dõi theo người thế.

15 Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

16 Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

17 Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

18 CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

19 hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

20 Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì.

21 Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

22 Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.


Thánh Vịnh 34

ĐỨC CHÚA là nơi người lành ẩn náu

1 Của vua Đa-vít. Khi ông giả điên trước mặt vua A-vi-me-léc, ông bị đuổi và ra đi.

2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

3 Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

4 Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.

5 Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

7 Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

8 Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.

9 Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

10 Kính sợ CHÚA đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.

11 Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm CHÚA chẳng thiếu của gì.

12 Các con ơi, hãy đến mà nghe,
ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ CHÚA.

13 Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan?

14 Phải giữ mồm giữ miệng,đừng nói lời gian ác điêu ngoa;

15 hãy làm lành lánh dữ,tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.

17 CHÚA đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,

16 nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

18 Họ kêu xin, và CHÚA đã nhận lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

19 CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

20 Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi.

21 Xương cốt họ đều được CHÚA giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gãy.

22 Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.

23 CHÚA cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.


Thánh Vịnh 35

Cầu xin ĐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy

Của vua Đa-vít

1 Lạy CHÚA, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó.

2 Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì,

3 vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con,
xin nói với con rằng: "Ta là Đấng cứu độ ngươi ."

4 Chớ gì những ai tìm hại mạng sống con
phải xấu hổ thẹn thùng,
kẻ tính kế hại con
phải tháo lui nhục nhã!

5 Chớ gì chúng nên nhưtrấu gió thổi bay,
khi chúng bị thiên thần CHÚA xua đuổi!

6 Chớ gì đường chúng đi nên tối tăm trơn trượt,
khi chúng bị thiên thần CHÚA rượt theo!

7 Vì vô cớ chúng đã giăng lưới, vô cớ chúng đào hố hại con.

8 Chớ gì tai hoạ bất ngờ ập trên chúng,
lưới chúng giăng, cho chúng mắc vào,
cho chúng gặp phải tai hoạ đó!

9 Hồn tôi sẽ vui mừng trong CHÚA,
hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi.

10 Tự thâm tâm, tôi sẽ nói lên rằng:
"Ai ví được như Ngài, lạy CHÚA?
Ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế,
và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay quân bóc lột ."

11 Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,
hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết.

12 Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình.

13 Nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu,
tôi đã từng khoác áo nhặm vào thân,
lại ăn chay để hãm mình phạt xác,
lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện,

14 như cầu cho bạn hữu anh em.
Tôi lang thang như người khóc mẹ,
tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.

15 Thế mà khi tôi vừa vấp ngã,
chúng vui mừng tụ hội với nhau.
Người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh

16 và cấu xé không ngừng.
Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo,
lại hằm hè nghiến lợi nghiến răng.

17 Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi?
Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,
cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử.

18 Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa,
trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.

19 Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười,
và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu.

20 Vì chúng chẳng nói đến hoà bình,
lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở.

21 Chúng to mồm chế giễu con:
"A ha! Mắt ta đã thấy rồi! "

22 Lạy CHÚA, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng,
lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa.

23 Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con,
lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ.

24 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa,
Đừng để chúng đắc chí nhạo cười con.

25 Xin đừng để chúng nghĩthầm trong bụng:
"A ha! Ta đã toại nguyện rồi! "
Xin đừng cho chúng nói:
"Ta nuốt trửng nó rồi! "

26 Những kẻ đắc chí vì con mắc hoạ,
cho chúng đều xấu hổ nhục nhằn!
Những kẻ lên mặt với con,
cho chúng phải ê chề nhuốc nha xấu hổ!

27 Còn những người nào muốn thấy con được minh oan,
chớ gì họ reo mừng hoan hỷ,
và luôn luôn nói rằng: "ĐỨC CHÚA vĩ đại thay!
Người những muốn kẻ tôi trung được an lành ."

28 Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại: "Ngài là Đấng công chính"
và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.


Thánh Vịnh 36

Ác nhân thì độc dữ, còn ĐỨC CHÚA thì nhân từ

1 Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ĐỨC CHÚA. Của vua Đa-vít

2 Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ;
hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.

3 Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét.

4 Lời nói toàn xảo quyệt dối gian,
hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện!

5 Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,
hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo,
không còn chê ghét việc gian tà.

6 Lạy CHÚA, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.

7 Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.
Lạy CHÚA, Ngài tế độ con người và súc vật.

8 Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao!
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.

9 Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.

10 Ngài quả là nguồn sống,
nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

11 Xin hằng thương những kẻbiết Ngài,
và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.

12 Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này
và phường độc dữ đánh đuổi con đi.

13 Kìa bọn làm điều ác đã nhào xuống cả,
ngã quỵ rồi, không chỗi dậy nổi đâu.


Thánh Vịnh 37

Số phận người lành kẻ dữ

Của vua Đa-vít

1 Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương,

2 vì chúng tựa cỏ hoang mau úa
và giống như thanh thảo chóng tàn.

3 Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

5 Hãy ký thác đường đời cho CHÚA,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

6 Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

7 Hãy lặng thinh trước mặt CHÚA và đợi trông Người.
Bạn chẳng nên nổi giận
với kẻ được thành công hay với người xáo trá.

8 Dừng cơn phẫn nộ và chớmãi nổi xung,
đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi,

9 vì bọn gian ác sẽ bịdiệt trừ,
còn người trông đợi CHÚA, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

10 Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn,
đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn.

11 Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp
và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà.

12 Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng.

13 Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn.

14 Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ
nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực;

15 nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nỏ gẫy tan tành.

16 Ít tiền ít của mà là người công chính
hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân.

17 Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gẫy,
còn người công chính được CHÚA độ trì.

18 CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.

19 Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.

20 Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong;
những kẻ thù của CHÚA
sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói.

21 Kẻ gian ác vay mà không trả,
người công chính thông cảm và cho không.

22 Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp,
kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ.

23 CHÚA giúp con người bước đi vững chãi,
ưa chuộng đường lối họ dõi theo.

24 Dầu họ có vấp cũng không ngã gục,
bởi vì đã có CHÚA cầm tay.

25 Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả,
chưa thấy người công chính bị bỏ rơi,
hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ.

26 Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay,
dòng giống mai sau hưởng phúc lành.

27 Hãy làm lành lánh dữ,bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.

28 Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.
Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,
dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.

29 Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp,
và định cư tại đó mãi muôn đời.

30 Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,
và lưỡi họ nói lên điều chính trực.

31 Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,
bước chân đi không hề lảo đảo.

32 Kẻ gian ác rình mò, mưu giết người công chính.

33 Nhưng CHÚA không để họlọt vào tay ác nhân,
không để bị kết án khi phải ra trước toà.

34 Hãy trông chờ CHÚA, giữvững đường lối Người,
rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên
và ban đất hứa làm gia nghiệp
bạn sẽ nhìn thấy ác nhân bị diệt trừ.

35 Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược,
nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi.

36 Nay trở lại, nó không còn nữa,
tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi.

37 Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực,
ai hiếu hoà sẽ được con dòng cháu giống.

38 Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải tru di.

39 Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.

40 CHÚA phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.


Thánh Vịnh 38

Lời cầu khẩn của tội nhân lâm cơn cùng khốn

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Để tưởng nhớ.

2 Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

3 Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập,
bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con.

4 Chính vì Chúa giận, mà da thịt con không chỗ nào lành;
vì tội lỗi của con, mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn.

5 Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ
như gánh nặng vượt quá sức con.

6 Vết thương con nặng mùi, rữa nát
bởi vì con điên cuồng;

7 thân lom khom, rã rời, kiệt sức,
suốt cả ngày con thiểu não lang thang.

8 Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành.

9 Bị suy nhược, nát tan, kiệt sức,
tim thét gào thì miệng phải rống lên.

10 Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ,
tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường!

11 Tim hồi hộp, sức con đã kiệt,
mắt cũng chẳng còn sáng như xưa.

12 Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần,
bà con ruột thịt cũng đứng xa.

13 Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy,
đứa mưu hại con buông lời độc địa,
suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con.

14 Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì,
tựa người câm, không hề mở miệng,

15 cầm bằng kẻ không nghe chi hết,
chẳng một lời đối đáp ngoài môi.

16 Lạy CHÚA, nơi Ngài con trông cậy;
lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa sẽ đáp lời.

17 Con nói: "Ước gì bọn chúng đừng đắc chí nhạo cười con,
cũng đừng lên mặt khi chân con lảo đảo ."

18 Thật thì con đã gần quỵngã,
nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng.

19 Tội đã phạm, con xin xưng thú,
lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn.

20 Kẻ vô cớ thù con đều mạnh thế,
người vô lý ghét con thật quá nhiều!

21 Con làm ơn thì chúng trảoán,
con theo đuổi điều lành, chúng lại tố cáo con.

22 Muôn lạy CHÚA, xin đừng bỏ mặc,
đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ.

23 Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ.

Thánh Vịnh 39

Trong kiếp sống phù du, người đau yếu đặt hy vọng nơi ĐỨC CHÚA và xin Người đến cứu giúp

1 Phần nhạc trưởng. Của ông Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Tôi đã nói: "Mình phải giữ gìn trong nếp sống,
để khi ăn nói khỏi lỗi lầm;
tôi quyết sẽ ngậm tăm, bao lâu người gian ác còn đối mặt ."

3 Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi,
mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối.

4 Nghe trong mình nung nấu tự tâm can,
càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy,
miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời:

5 "Lạy CHÚA, xin dạy cho con biết:
đời sống con chung cuộc thế nào,
ngày tháng con đếm được mấy mươi,
để hiểu rằng kiếp phù du là thế.

6 Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
kiếp sống này, Chúa kể bằng không.
Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,

7 thấp thoáng trên đường tựa bóng câu.
Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng,
ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng ."

8 Giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa,
hy vọng của con đặt ở nơi Ngài.

9 Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi,
đừng để kẻ ngu đần thoá mạ con.

10 Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng,
vì chính Chúa đã làm như vậy.

11 Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa,
tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.

12 Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người,
điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục,
thật con người chỉ như hơi thở.

13 Lạy CHÚA, xin nghe lời con nguyện cầu,
tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.
Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc,
vì con là thân khách trọ nhà Ngài,
phận lữ hành như hết thảy cha ông.

14 Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thoả,
trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa.


Thánh Vịnh 40

Cảm tạ ĐỨC CHÚA và xin Người phù giúp (Tv 70)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh

2 Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

3 Người kéo tôi ra khỏi hốdiệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.

4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào CHÚA.

5 Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.

6 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!

7 Chúa chẳng thích gì tếphẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,

8 con liền thưa: "Này con xin đến!
Trong sách có lời chép về con

9 rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con ."

10 Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy CHÚA, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.

11 Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.

12 Phần Ngài, muôn lạy CHÚA,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.

13 Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi,
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.

14 Lạy CHÚA, xin thương tình cứu con,
muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ!

15 Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con,
đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng!
Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã!

16 Những đứa cười ha hảnhạo con
phải thẹn thùng chết điếng!

17 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: "ĐỨC CHÚA vĩ đại thay! "

18 Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!

Thánh Vịnh 41

Lời cầu của bệnh nhân

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:
trong ngày hoạn nạn, sẽ được CHÚA cứu nguy.

3 CHÚA bảo vệ và giữ gìn mạng sống,
lại ban cho hạnh phúc trên đời,
không trao họ cho địch thù hung hãn.

4 Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu,
lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành.

5 Con đã thưa cùng Chúa:
Lạy CHÚA, xin thương xót và chữa lành con,
quả thật con đắc tội với Ngài.

6 Lũ địch thù buông câu nguyền rủa
bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xoá nhoà?

7 Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối,
nhưng chủ ý thâu tin độc địa,
vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao.

8 Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào,
tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm:

9 "Chứng nan y thâm nhập nó rồi,
đã liệt giường là không dậy nổi đâu! "

10 Cả người bạn thân con hằng tin cậy,
đã cùng con chia cơm sẻ bánh,
mà nay cũng giơ gót đạp con!

11 Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA,
xin thương xót và nâng con trỗi dậy,
để con trả chúng mối hận này.

12 Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật,
nếu kẻ thù không đắc thắng hò reo.

13 Chúa nâng đỡ con vì con vô tội,
và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.

14 Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,
từ muôn thuở cho đến muôn đời. A-men. A-men.

Thánh Vịnh 42

Quy hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh

1 Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của con cái ông Cô-rắc.

2 Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

3 Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

4 Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "

5 Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa,
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

6 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

7 Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn,
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khéc-môn cao ngất, và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.

8 Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang.
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.

9 Ban ngày CHÚA gửi tình thương xuống,
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

10 Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi? "

11 Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "

12 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

Thánh Vịnh 43

1 Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,

2 Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,
sao Ngài đành xua đuổi?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?

3 Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

4 Con sẽ bước tới bàn thờThiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

5 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

Thánh Vịnh 44

Các tai hoạ Dân Thiên Chúa mắc phải

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thi khúc.

2 Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe
truyện cha ông vẫn thường kể lại
về công trình Chúa đã làm nên
thời các cụ thuở xa xưa ấy,

3 rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,
còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng;
Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền
và cho họ được thêm lớn mạnh.

4 Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai,
đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về.
Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,
tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ.

5 Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,
đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận.

6 Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù,
nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.

7 Con chẳng có cậy tài cung nỏ,
cứu được mình, đâu bởi gươm đao.

8 Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù
làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.

9 Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt,
mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài.

10 Thế mà Ngài bỏ rơi, hạnhục chúng con,
với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận,

11 làm chúng con thua giặc chạy dài,
kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.

12 Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,
bắt tản lạc đi giữa ngoại bang.

13 Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,
giá cả thế này, lợi lộc gì đâu!

14 Ngài để cho láng giềng thoá mạ,
kẻ chung quanh phỉ báng chê bai.

15 Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,
chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.

16 Điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,
quá hổ ngươi, đâu còn mặt mũi nào!

17 Nghe thoá mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,
thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm.

18 Cơ sự đã xảy ra như vậy,
chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam,
hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài,

19 hoặc đã dám manh tâm bỏChúa,
nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo,

20 mà Chúa lại đẩy vào hang sói,
khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.

21 Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,
mà giơ tay vái lạy tà thần,

22 há Thiên Chúa lại chằng tường chẳng rõ?
Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!

23 Âu cũng vì Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết,
bị coi như bầy cừu để sát sinh.

24 Lạy Chúa, xin tỉnh giấc! Ngài cứ ngủ được sao?
Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi!

25 Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày?

26 Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,
tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen.

27 Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,
lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài.


Thánh Vịnh 45

Bài ca mừng hôn lễ Quân Vương

1 Phần nhạc trưởng. Điệu: Bông huệ.

Của con cái ông Cô-rắc. Thi khúc. Tình ca.

2 Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân,
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.

3 Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi ngài,
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.

4 Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng,

5 lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sự thật, lòng nhân và công lý.
Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,

6 tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân ngài,
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.

7 Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài
sẽ trường tồn vạn kỷ,
vương trượng ngài, vương trượng công minh;

8 ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.

9 Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến ngài vui thoả.

10 Hàng cung nữ, có những vì công chúa,
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

11 Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.

12 Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy: "Người là Chúa của bà ."

13 Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.

14 Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng,

15 phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.

16 Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

17 Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế,
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.

18 Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia.
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.


Thánh Vịnh 46

Thiên Chúa là nơi ẩn náu và sức mạnh của người tín hữu

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Theo hồ kèn. Thánh ca.

2 Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.

3 Nên dầu cho địa cầu chuyển động,
núi đồi có sập xuống biển sâu,

4 dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục,
núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng,
ta cũng chẳng sợ gì.
(Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.)

5 Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời:
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.

6 Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển;
ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp.

7 Muôn dân náo động, muôn nước chuyển lay,
tiếng Người vang lên là trái đất rã rời.

8 Chính Chúa Tể càn khôn ởcùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.

9 Đến mà xem công trình của CHÚA,
Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.
Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế,

10 cung tên bẻ gẫy, gươm giáo đập tan,
còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa.

11 Dừng tay lại: Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa!
Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu.

12 Chính Chúa Tể càn khôn ởcùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.


Thánh Vịnh 47

Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.

2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!

3 Vì ĐỨC CHÚA là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

4 Chính Người bắt muôn dân muôn nước
phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi.

5 Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,
cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp
được nở mặt nở mày.

6 Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
CHÚA ngự lên, vang dội tiếng tù và.

7 Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.

9 Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

10 Kìa vương hầu các dân tềtựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham.
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
Đấng siêu việt ngàn trùng.


Thánh Vịnh 48

Thiên Chúa, Đấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

1 Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.

2 Cao cả thay ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
Đấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người!

3 Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.
Núi Xi-on, bồng lai cực bắc,
là kinh thành của Đức Đại Vương.

4 Giữa các lâu đài của Xi-on,
Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.

5 Kìa vua chúa toa rập với nhau,
cùng tiến quân một lúc.

6 Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc,
quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.

7 Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi,
quằn quại như phụ nữ sắp sinh con.

8 Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả
bị bão đánh tan tành.

9 Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy,
trong thành trì Chúa Tể càn khôn,
trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ;
Người củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

10 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

11 Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,
tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.
Tay hữu Chúa thi hành công lý,

12 khiến núi Xi-on tưng bừng hoan hỷ;
thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng
vì những điều Ngài đã phán quyết.

13 Hãy đi vòng Xi-on, dọc theo tường luỹ,
đếm tháp canh, xem được bao nhiêu;

14 hãy để tâm quan sát tường thành, các lâu đài, ngắm xem cho tỏ.
Rồi kể lại cho thế hệ tương lai

15 rằng: chính Người là Thiên Chúa,
đời đời là Thiên Chúa chúng ta,
Người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở.


Thánh Vịnh 49

Của đời phù vân

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh

2 Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
lắng tai nào, hết thảy thế nhân,

3 cả thường dân lẫn người quyền quý,
hạng phú gia với kẻ cơ bần.

4 Miệng tôi nói lời hay lẽphải,
lòng gẫm suy câu khéo điều khôn,

5 tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ,
mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.

6 Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi?

7 Chúng cậy vào của cải,
lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

8 Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa?

9 Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

10 Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số?

11 Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.

12 Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.

13 Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.

14 Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó,
bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây.

15 Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,
chính tử thần canh giữ chăn nuôi,
chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,
sẽ tiêu tan cả đến hình hài,
chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.

16 Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,
gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.

17 Đừng sợ chi khi có kẻphát tài,
hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu,

18 vì khi chết, nó đâu mang được cả,
kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

19 Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc:
"Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình! "

20 Nhưng rồi nó cùng tổtiên về chung kiếp,
chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương!

21 Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không hiểu biết gì;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.


Thánh Vịnh 50

Thế nào là có lòng đạo đức thật

Thánh vịnh của ông A-xáp.

1 ĐỨC CHÚA, Thượng Đế
chí tôn, nay Người lên tiếng,
từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.

2 Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh,

3 Thiên Chúa ta ngự đến, Người không nín lặng.
Hàng tiền đạo: kìa lửa hồng thiêu đốt,
quân tả hữu: đây bạo vũ cuồng phong.

4 Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp
phải ra phiên toà nghe Chúa xử dân Người.

5 Rằng: "Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ ."

6 Các tầng trời tuyên bốChúa công minh,
vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

7 "Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy,
này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi.
Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ,

8 "Ta chẳng trách cứngươi về hy lễ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.

9 "Bò của ngươi, Ta nào có thiết;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham!

10 Vì thú rừng là của Ta hết thảy,
cả ngàn muôn loài vật núi đồi.

11 Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ,
động vật nơi hoang dã thuộc về Ta.

12 Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay,
vì trái đất với mọi loài, chính Ta làm chủ.

13 Thịt bò há là thức Taăn?
Máu chiên há là đồ Ta uống?

14 "Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,
giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao.

15 Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn,
Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta ."

16 Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng:
"Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi?

17 "Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

18 Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó,
với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.

19 Miệng tha hồ nói năng ác độc,
ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá;

20 hễ ngồi lê là bới xấu anh em
và bêu diếu cả người ruột thịt.

21 "Ngươi làm thế,chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.

22 "Hỡi những người lãng quên Thượng Đế,
gắng mà hiểu cho tường,
kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu!

23 "Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời ."