Kinh thánh trọn bộ

THƯ GIOAN 3 (1:1-14)

01

(click "sách" về Mục Lục ... click "số "tới "chương số" ... click "chương số" trở về số chương)

Lời chào

1 1Tôi là kỳ mục, gửi anh Gai-ô thân mến, người mà tôi thực sự quý mến. 2Anh thân mến, tôi cầu chúc anh được mọi bề thịnh đạt: thể xác mạnh khoẻ và tinh thần phấn chấn.

Ca tụng ông Gai-ô

3Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật. 4Không có gì làm tôi vui sướng bằng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật.

5Anh thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. 6Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt Hội Thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. 7Quả thật, chính vì danh Chúa, họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại. 8Vậy, chúng ta phải tiếp đón những con người như thế, để cộng tác vào việc truyền bá sự thật.

Hành vi của ông Đi-ốt-rê-phét

9Tôi viết đôi lời cho Hội Thánh, nhưng Đi-ốt-rê-phét, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. 10Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm: anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi Hội Thánh. 11Anh thân mến, anh đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa; kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa.

Làm chứng cho ông Đê-mết-ri-ô

12Mọi người đều làm chứng tốt cho anh Đê-mết-ri-ô, và chính sựthật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anhấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực.

Lời kết thúc

13Tôi còn có nhiều điều đáng lẽ phải viết cho anh, nhưng tôi không muốn dùng bút mực mà viết cho anh. 14Tôi hy vọng sắp được gặp anh, và chị.