Kinh thánh trọn bộ

SÁCH GIÊ-RÊ-MI-A (Gr 1,1–26,24)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

(click "sách" về Mục Lục ... click "số "tới "chương số" ... click "chương số" trở về số chương)


1 1 Đây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ởA-na-thốt trong đất Ben-gia-min. 2 Những lời này, ĐỨC CHÚA đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu ; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa, 3 qua triều vua Giơ-hô-gia-kim là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứmười một triều vua Xít-ki-gia-hu ; vua này cũng là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, tới khi Giê-ru-sa-lem bị phát lưu vào tháng thứ năm.

4 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng :

5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;

trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân ."

6 Nhưng tôi thưa : "Ôi ! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói !"

7 ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Đừng nói ngươi còn trẻ !

Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi ;

Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.

8 Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi",

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

9 Rồi ĐỨC CHÚA giơ tay chạm vào miệng tôi và phán :

"Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.

10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,

đểnhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng ."

11 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : "Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì ?" Tôi thưa : "Tôi thấy một nhánh ' cây canh thức ' ." 12 ĐỨC CHÚA liền phán với tôi : "Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta ."

13 Lại có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : "Ngươi thấy gì ?" Tôi thưa : "Tôi thấy một cái nồi sôi sùng sục, mặt nồi từ phía Bắc nghiêng xuống ." 14 Và ĐỨC CHÚA phán với tôi :

"Từphía Bắc tai hoạ sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này ;

15 vì đây Ta kêu gọi tất cả các dòng tộc

thuộc các vương quốc phía Bắc, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Chúng sẽ đến, và mỗi dân sẽ đặt ngai của mình

tại lối vào các cổng Giê-ru-sa-lem ;

tứphía tường thành sẽ bị chúng phá đổ,

tất cả các thành khác của Giu-đa cũng vậy.

16 Ta sẽ tuyên án phạt cư dân xứ này,

lên án mọi hành vi gian ác của chúng,

vì chúng đã bỏ Ta, đã đốt hương kính các thần khác

và đã sụp lạy những sản phẩm tay chúng làm ra.

17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng.

Hãy chỗi dậy ! Hãy nói với chúng

tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.

Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;

nếu không, trước mặt chúng,

chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.

18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố,

nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :

từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,

các tư tế và toàn dân trong xứ.

19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,

vì-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA-

có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi ."


2 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi :

2 Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau :

ĐỨC CHÚA phán thế này :

Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,

tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,

lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,

trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.

3 Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về ĐỨC CHÚA,

là phần hoa lợi đầu mùa của Người ;

tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi,

chúng phải mang tai mắc hoạ, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

4 Hỡi nhà Gia-cóp và mọi dòng tộc nhà Ít-ra-en,

hãy nghe lời ĐỨC CHÚA.

5 ĐỨC CHÚA phán như sau :

"Cha ông các ngươi đã thấy Ta bất công ở chỗ nào

mà chúng lại rời bỏ Ta để bước theo thần hư ảo,

và chính chúng trở thành hư ảo ?

6 Chúng cũng chẳng thèm hỏi : 'ĐỨC CHÚA ở đâu ?

Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai-cập đi lên,

Đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc,

trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún,

trong miền đất khô cháy và tối tăm,

miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ,

Ngườiở đâu rồi ?'

7 Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi

đểcác ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó.

Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta,

và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.

8 Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi : 'ĐỨC CHÚA ở đâu ?'

Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta,

các mục tử thì chống lại Ta,

còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm,

chúng đi theo những thần vô tích sự.

9 Bởi vậy, Ta sẽ còn tố cáo các ngươi,

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA-, tố cáo con cái các ngươi nữa.

10 Các ngươi cứ qua đảo dân Kít-tim mà xem,

cứsai người đi Kê-đa để tìm hiểu kỹ

và xem có đời thuở nào như thế chăng ?

11 Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình

-mà những thứ đó lại chẳng phải là thần minh ?

Thếmà dân Ta đã đánh đổi vinh quang của nó

đi lấy cái vô tích sự !

12 Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó,

hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc, -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA,

13 vì dân Ta đã phạm hai tội :

chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh

để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.

14 Ít-ra-en có phải là nô lệ hay gia nhân không,

thếmà sao nó lại bị người ta cưỡng đoạt ?

15 Những con sư tử đã gầm gừ đe doạ nó,

chúng rống lên, biến xứ sở nó thành chốn hoang vu,

thiêu huỷ đô thị nó, không còn người cư trú nữa.

16 Cảcon cháu Nốp và Tác-pan-khết cũng cạo trọc đầu ngươi.

17 Chẳng phải chính ngươi đã gây nên điều ấy,

vì đã bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,

khi Người dẫn ngươi trên đường ngươi đi đó sao ?

18 Và bây giờ,

ngươi đi Ai-cập uống nước sông Si-kho, thì nào được ích chi ?

Ngươi đi Át-sua uống nước Sông Cả, thì nào có lợi gì ?

19 Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi,

hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi.

Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng :

lìa bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,

không còn kính sợ Người, thì thật là xấu xa và cay đắng

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng.

20 Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy,

xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng ;

ngươi còn dám nói : "Chẳng làm tôi ai cả !"

Thếrồi, trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm,

ngươi uốn mình như một con điếm.

21 Còn Ta, Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng,

cây nho thuần chủng.

Sao ngươi lại thoái hoá thành những cành nho tạp chủng ?

22 Ngươi có dùng thuốc mà thanh tẩy ngươi,

có cho nhiều xà bông mấy đi nữa

thì trước nhan Ta, vết tội của ngươi vẫn sờ sờ ra đó

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

23 Làm sao ngươi nói được :

"Tôi đâu bị nhơ uế ? Tôi đâu chạy theo thần Ba-an ?"

Cứnhìn đường ngươi đi trong thung lũng

rồi sẽ biết ngươi đã làm gì.

Con lạc đà cái non dại chạy lăng xăng khắp mọi nẻo đường,

24 con lừa cái hoang quen thói trong sa mạc

nổi cơn thèm khát lên, thở hổn hà hổn hển.

Chứng động cỡn của nó, ai mà ghìm được ?

Muốn tìm kiếm nó, đâu khó nhọc gì,

cứ đến tháng của nó là gặp được nó thôi.

25 Coi chừng chân mất dép, họng bỏng khô !

Nhưng ngươi nói : "Vô phương !

Tôi trót yêu ngoại kiều, tôi sẽ đi theo họ ."

26 Kẻtrộm xấu hổ khi bị bắt thế nào,

con cái nhà Ít-ra-en cũng thẹn thùng như vậy.

Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh,

tưtế và ngôn sứ đều xấu hổ thẹn thùng,

27 vì đã nói cùng khúc gỗ : "Ngài là cha của con",

đã thưa với cục đá : "Ngài là mẹ sinh ra con ."

Quảthế, thay vì quay mặt, chúng quay lưng lại với Ta.

Nhưng lúc gặp tai hoạ, chúng lại nói : "

Xin Ngài trỗi dậy cứu thoát chúng con !"

28 Đâu cả rồi, các thần của ngươi, các thần ngươi đã làm ra ấy ?

Chúng trỗi dậy đi nào

nếu chúng cứu được ngươi lúc ngươi gặp tai hoạ.

Vì, Giu-đa hỡi,

ngươi có bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần.

29 Sao các ngươi dám tranh tụng với Ta ?

Các ngươi đều phản bội Ta hết thảy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

30 Ta đã đánh phạt con cái các ngươi, nhưng đâu có ích gì :

chúng chẳng tiếp thu lời sửa dạy.

Gươm của các ngươi đã làm thịt các ngôn sứ

khác nào sư tử phá tan hoang.

31 Và các ngươi, thế hệ hôm nay,

hãy ngẫm xem lời ĐỨC CHÚA phán dạy :

"Đối với Ít-ra-en, phải chăng Ta đã là sa mạc

hay đất đai cằn cỗi tối tăm ?"

Thếmà sao dân Ta lại nói : "Chúng tôi muốn tự do

chứkhông còn đến với Ngài nữa ?"

32 Hỏi có trinh nữ nào quên được đồ trang sức,

hay có cô dâu nào bỏ được chiếc thắt lưng ?

Thếmà dân Ta lại quên Ta đó, quên Ta tự thuở nào.

33 Thật, ngươi đã khéo vạch đường mở lối để tìm kiếm yêu đương.

Cho nên cả những chuyện gian tà, ngươi cũng từng quen thói.

34 Ngay trên tà áo ngươi, cũng thấy máu người nghèo vô tội,

dù ngươi chẳng bắt gặp họ khoét vách đục tường.

Với những chuyện như thế

35 mà ngươi vẫn bô bô : "Tôi hoàn toàn vô tội.

Bằng chứng là Người không trút cơn giận trên tôi ."

Này Ta kết án ngươi

bởi vì ngươi dám nói : "Tôi hoàn toàn vô tội ."

36 Sao ngươi thay lòng đổi dạ quá dễ dàng như thế ?

Như đã xấu hổ vì Át-sua, ngươi sẽ xấu hổ vì Ai-cập :

37 Từnơi đây, ngươi sẽ ôm đầu ra đi.

ĐỨC CHÚA đã loại trừ những kẻ ngươi nương tựa ;

đi với chúng, ngươi sẽ chẳng thành công !


3 1 Nếu một người đuổi vợ

và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi :

người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không ?

Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế ?

Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân,

lại còn mong trở về với Ta nữa ! - Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

2 Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem

có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác !

Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường

nhưtên Ả-rập ngồi rình trong sa mạc.

Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế

vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi.

3 Cho nên đến mùa, không có mưa,

cuối mùa, mưa cũng chẳng thấy.

Và ngươi cứ mặt dạn mày dày như con đĩ,

mà chẳng biết xấu hổ là gì.

4 Từbây giờ, ngươi lại không xưng hô với Ta thế này sao :

"Ngài là thân phụ của con,

là lang quân của con thuở thanh xuân ấy ?"

5 Lẽnào Người giận đến muôn đời,

lẽnào Người chấp nê mãi mãi ?

Nói vậy rồi, ngươi tiếp tục làm điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm.

6 ĐỨC CHÚA phán với tôi dưới thời vua Giô-si-gia-hu : Điều Ít-ra-en phản bội đã làm, ngươi có thấy không ? Nó đi khắp các núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm mà đàng điếm. 7 Ta tự bảo : "Làm tất cả những chuyện đó rồi, nó sẽ trở về với Ta" ; nhưng nó đâu trở về. Và con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa đã thấy như vậy. 8 Nó đã thấy : cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà Ta đã trao giấy ly hôn cho con chịlà Ít-ra-en phản bội và đuổi đi. Thế mà con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa cũng chẳng sợ, cứ tiếp tục đàng điếm. 9 Nó đàng điếm trơ trẽn như vậy, nên đã làm cho xứ sở ra ô uế ; nó đã ngoại tình với loài gỗ đá. 10 Đến thế rồi mà Giu-đa, con em bất tín bất trung của nó, vẫn cứ giả dối, chưa hết lòng trở về với Ta, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

11 Rồi ĐỨC CHÚA phán với tôi : Ít-ra-en phản bội, nhưng vẫn còn công chính so với Giu-đa bất tín bất trung. 12 Hãy đi, hô lên cho miền Bắc nghe những lời này :

Trởvề đi, hỡi Ít-ra-en phản bội - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA !

Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa,

vì Ta giàu lòng xót thương - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -

và Ta không giận dữ mãi đâu.

13 Có điều là tội ngươi, ngươi phải biết :

ngươi đã xúc phạm đến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,

khi lang bạt khắp các nẻo đường

tìm kiếm ngoại kiều dưới mọi lùm cây rậm ;

còn tiếng Ta gọi, các ngươi chẳng thèm nghe,

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

14 Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA : Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa vềXi-on. 15 Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta ; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. 16 Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - người ta sẽ không còn nói đến Hòm Bia của ĐỨC CHÚA nữa, không còn lưu tâm, không nhớtới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. 17 Thời ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là "Ngai toà của ĐỨC CHÚA", và mọi dân tộc sẽ nhân danh ĐỨC CHÚA quy tụ tại Giê-ru-sa-lem ; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. 18 Những ngày ấy, nhà Giu-đa sẽ đến với nhà Ít-ra-en, rồi chúng sẽ cùng nhau từ đất Bắc tiến về đất Ta đã ban cho tổ tiên chúng làm gia nghiệp. Tiếp bài thơ về việc trởlại với Chúa

19 Ta đã nói : Có cách nào để Ta đặt ngươi trong hàng con cái ?

Ta sẽ ban cho ngươi một miền đất hoan lạc

làm phần gia nghiệp cao quý nhất giữa chư dân.

Ta đã nói : ngươi sẽ gọi Ta : "Cha ơi !"

Và ngươi sẽ không lìa xa Ta nữa.

20 Thếnhưng, người đàn bà thất trung với bạn mình làm sao,

thì, hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi cũng thất trung với Ta như vậy,

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

21 Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc :

tiếng con cái Ít-ra-en khóc lóc van nài,

vì chúng đã đi trệch đường lối,

đã bỏ quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình.

22 -Trở về đi, hỡi lũ con phản bội,

Ta sẽ chữa lành tội phản bội của các ngươi !

-Này chúng con đây, chúng con đến với Ngài,

vì Ngài là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con.

23 Thật ra, các đồi cao chỉ là trò dối trá,

cảnhồn ào huyên náo trên núi non cũng vậy.

Thật ra, chỉ nơi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con,

Ít-ra-en mới có ơn cứu độ.

24 Công lao của tổ tiên chúng con, Thần Ô Nhục đã ngốn hết,

ngay từ thời niên thiếu của chúng con,

ngốn cả chiên bò, cả con trai con gái các ngài.

25 Chúng ta đành chịu nằm vùi trong nỗi ô nhục của mình thôi,

chịu cho nỗi thẹn thùng phủ lấp !

Vì, cũng như tổ tiên chúng ta,

chúng ta đã xúc phạm đến ĐỨC CHÚA

từthời niên thiếu cho tới ngày nay ;

chúng ta đã chẳng nghe theo tiếng ĐỨC CHÚA,

Thiên Chúa của chúng ta.


4 1 -Nếu ngươi trở về, hỡi Ít-ra-en, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,

nếu ngươi trở về với Ta,

nếu ngươi loại bỏ khỏi mặt Ta các thần ghê tởm

và không còn đi lang bạt,

2 nếu ngươi kêu : "ĐỨC CHÚA hằng sống"

mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính,

thì chư dân cũng sẽ lấy danh Người mà cầu phúc cho nhau ;

và nơi Người, chư dân cũng sẽ hãnh diện.

3 Vì ĐỨC CHÚA phán thế này với người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem :

Vỡ đất hoang đi và đừng gieo vào gai góc !

4 Hỡi người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem,

hãy cắt bì để thuộc về ĐỨC CHÚA, hãy cắt bì lòng dạ các ngươi ;

nếu không, cơn giận của Ta sẽ bừng lên như lửa.

Vì những việc gian ác của các ngươi,

cơn giận ấy sẽ thiêu đốt mà không ai giập tắt được.

5 Tại Giu-đa, hãy công bố, tại Giê-ru-sa-lem, hãy loan tin,

nói đi, rúc tù và trong khắp xứ.

Hãy lớn tiếng la lên : tập hợp lại !

Nào tiến lên, chúng ta chiếm lấy các thành kiên cố.

6 Giương cờ lên hướng về Xi-on.

Trốn đi, đừng đứng lại,

vì từ phương Bắc Ta sẽ giáng xuống một tai hoạ,

một thảm hoạ gớm ghê.

7 Sưtử đã chồm lên từ bụi rậm, kẻ sát hại chư dân đã lên đường

rời khỏi nơi nó ở, để biến xứ sở ngươi thành chốn hoang tàn.

Các thành trì của ngươi sẽ đổ nát, chẳng còn ai trú ngụ.

8 Bởi thế, hãy quấn vải thô vào người, than khóc đi, kêu gào lên,

cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA sẽ chẳng buông tha chúng ta đâu !

9 Trong những ngày ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -

vua sẽ phải kinh hồn, thủ lãnh cũng bạt vía,

tưtế hốt hoảng, ngôn sứ bàng hoàng.

10 Chúng nói : "Ôi, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng,

quảthật Ngài đã gạt gẫm dân này và Giê-ru-sa-lem.

Ngài từng nói : ' Các ngươi sẽ được bình an ',

thếmà gươm lại đã thọc vào cổ !"

11 Bấy giờ thiên hạ sẽ nói với dân này và Giê-ru-sa-lem :

từcác đồi trọc trong sa mạc

gió nồng sẽ thổi đến con gái dân Ta

không phải để rê, không phải để sảy.

12 Một cơn gió cực mạnh thổi đến theo lệnh Ta,

bấy giờ chính Ta sẽ tuyên án kết tội chúng.

13 Này nó ùn ùn kéo lên như mây, xe của nó khác nào vũ bão,

ngựa của nó lẹ hơn phượng hoàng.

Khốn cho chúng tôi, chúng tôi chết mất !

14 Hỡi Giê-ru-sa-lem,

hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ.

Đến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn ?

15 Từvùng Đan có tiếng đồn, từ núi Ép-ra-im có tin dữ.

16 Hãy nhắc cho chư dân nhớ điều này,

hãy đưa tin về Giê-ru-sa-lem :

Từmiền đất xa xôi, quân thù đang tiến đến.

Chúng sẽ vây hãm thành,

sẽhò hét tấn công các thành thị Giu-đa.

17 Nhưnhững kẻ canh giữ đồng ruộng,

chúng vây hãm Giê-ru-sa-lem,

bởi vì nó đã phản bội Ta, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

18 Các hành vi cử chỉ của ngươi

đã gây nên cho ngươi những điều này.

Tai hoạ ngươi phải chịu là thế đó :

Cay đắng thật, cay đắng tận tâm can !

19 Ruột gan tôi, ôi ruột gan tôi, đau quá chừng quá đỗi.

Trong lồng ngực tôi, tim đập thình thình.

Tôi không thể nào làm thinh được

vì tiếng tù và rúc, tiếng hò la xung trận, tôi đã nghe rõ cả.

20 Người ta la lên : "Hết thảm hoạ này đến thảm hoạ khác !"

Phải, cả xứ đã bị tiêu diệt rồi !

Bất thình lình các lều trại của tôi bị tiêu diệt,

trong nháy mắt các nhà bạt của tôi cũng thế.

21 Tới bao giờ tôi còn phải thấy cờ hiệu,

phải nghe tiếng tù và của chúng ?

22 Dân Ta quả thật là ngu xuẩn, chúng không nhận biết Ta.

Chúng là những đứa con dại dột, là những kẻ tăm tối u mê.

Chúng chỉ khéo làm điều dữ, chứ chẳng biết làm điều lành.

23 Tôi nhìn xuống đất : toàn là trống rỗng,

tôi ngước lên trời : chỉ thấy tối om.

24 Tôi nhìn núi non, chúng run lẩy bẩy,

mọi đồi cao đều chuyển động rung rinh.

25 Tôi đưa mắt nhìn : đâu còn ai nữa,

chim chóc trên trời cũng trốn biệt tăm.

26 Tôi đưa mắt nhìn : đồng xanh đã thành sa mạc,

mọi đô thị đều tan hoang trước mặt ĐỨC CHÚA,

trước cơn thịnh nộ bừng cháy của Người.

27 Vì ĐỨC CHÚA phán như sau : Cả xứ sẽ bị tàn phá,

nhưng Ta sẽ không phá huỷ hoàn toàn.

28 Vì thế, đất sẽ chịu tang, trên cao, trời sẽ tối sầm.

Vì một khi tuyên bố rồi, Ta quyết tâm thực hiện,

Ta sẽ không hối tiếc, không thay đổi.

29 Nghe tiếng kỵ mã và lính bắn cung, cả thành đều chạy trốn :

kẻchui vào bụi rậm, người trèo lên mỏm đá ;

cảthành bị bỏ hoang, không còn ai ở nữa.

30 Còn ngươi, ngươi sẽ làm gì, hỡi đứa bị diệt vong ?

Dù ngươi mặc áo điều sặc sỡ hay trang sức bằng vàng,

dù ngươi có vẽ mắt cho to,

thì đỏm dáng như vậy cũng chẳng ích lợi gì.

Những kẻ từng yêu ngươi say đắm

sẽmiệt thị ngươi, đòi lấy mạng ngươi.

31 Phải, tiếng tôi nghe tựa tiếng người phụ nữ lâm bồn,

tiếng rên la của người mẹ trẻ sinh con,

tiếng thiếu nữ Xi-on thở hổn hển và dang tay kêu khóc :

"Khốn thân tôi, tôi chết dần chết mòn

trước những kẻ sát nhân !"


5 1 Hãy rảo quanh đường phố Giê-ru-sa-lem mà xem cho biết.

Trên các quảng trường thành phố ấy,

hãy tìm xem có gặp được một người,

một người biết thi hành luật pháp,

biết sống cho chân thật, Ta sẽ dung tha cho cả thành.

2 Cảkhi chúng kêu lên : "Có ĐỨC CHÚA hằng sống",

thì cũng chỉ là thề dối thề gian.

3 LạyĐỨC CHÚA, Ngài chẳng để mắt tìm chân lý sao ?

Ngài đánh phạt chúng, chúng không thèm rên rỉ.

Ngài tiêu diệt chúng, chúng từ khước lời sửa dạy của Ngài.

Mặt chúng chai hơn đá, chúng từ chối không chịu trở về.

4 Phần tôi, tôi nói : "Chúng thật là những tên hèn hạ.

Hành động của chúng ngu xuẩn biết bao.

Vì chúng chẳng am tường đường lối của ĐỨC CHÚA,

và luật pháp của Thiên Chúa chúng thờ.

5 Tôi sẽ đến với hàng kẻ cả và nói chuyện với họ,

hẳn là họ am tường đường lối của ĐỨC CHÚA

và luật pháp của Thiên Chúa họ thờ ."

Thếnhưng chính họ đã cùng nhau bẻ gãy ách,

đập tan cả xích xiềng.

6 Vì thế họ sẽ bị sư tử trong rừng xông ra tấn công,

bịchó sói hoang địa cắn chết.

Loài beo loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị xé xác.

Vì tội ác của họ thì muôn vàn, hành vi phản bội thì vô kể.

7 Vì sao Ta phải tha cho ngươi chứ ?

Con cái ngươi đã từ bỏ Ta

mà thề bồi nhân danh cái chẳng phải là thần.

Ta cho chúng được ăn no mặc ấm,

thì chúng lại đi ngoại tình, đổ xô đến nhà bọn điếm.

8 Chúng là những con ngựa động cỡn và bất kham,

đứa nào cũng hú hí với vợ người hàng xóm.

9 Những chuyện như thế Ta lại không trừng phạt,

một dân như vậy Ta không trả thù sao

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ?

10 Leo lên tường của nó mà phá đổ, nhưng đừng phá hoàn toàn.

Bẻnhững nhánh nho đi,

vì những thứ đó không thuộc về ĐỨC CHÚA !

11 Nhà Ít-ra-en cũng như nhà Giu-đa ,

đối với Ta, đều là quân phản bội, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Chúng chối bỏ ĐỨC CHÚA, dám nói rằng : "Chẳng có Chúa đâu !

Chúng tôi chẳng mắc tai hoạ nào,

đói kém, gươm đao, chúng tôi không hề gặp !

13 Bọn ngôn sứ chỉ là cơn gió thoảng,

chẳng có lời mặc khải nào đâu !"

Chúng đã nói làm sao, xin xảy ra cho chúng như vậy.

14 Thếnên, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán như sau :

Các ngươi đã nói những lời đó,

thì này, Ta sẽ làm cho các lời của Ta thành lửa nơi miệng ngươi,

và sẽ biến dân này thành củi cho lửa ấy thiêu đốt.

15 Này, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ đưa một dân từ xa tới

cho nó đánh phá ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Đó là một dân kiên cường, một dân kỳ cựu,

một dân dùng ngôn ngữ ngươi chẳng biết ;

nó nói gì ngươi cũng chẳng nghe ra.

16 Ống tên của nó như nấm mồ mở rộng ;

tất cả đều là những dũng sĩ anh hùng.

17 Nó sẽ ngốn ngấu của ngươi :

mùa màng và lương thực, con trai và con gái,

ngốn ngấu chiên và bò, vườn nho và nương vả.

Nó sẽ dùng gươm mà triệt hạ

các thành trì kiên cố của ngươi, các thành trì ngươi từng tin tưởng.

18 Cảtrong những ngày ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, Ta sẽ không tận diệt ngươi.

19 Và khi chúng hỏi : "Tại sao ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, lại làm cho chúng ta tất cả những điều đó ?", ngươi sẽ nói với chúng : "Là vì các ngươi đã lìa bỏ Ta và làm tôi các thần ngoại ngay tại đất nước các ngươi, cho nên các ngươi cũng sẽ phải làm tôi ngoại bang trên phần đất không thuộc về các ngươi ."

20 Hãy loan báo điều này trong nhà Gia-cóp,

hãy đưa tin tại Giu-đa rằng : 21 Nghe đây, lũdân u mê, dại dột,

có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe.

22 Đến Ta mà các ngươi cũng không kính sợ sao

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ?

Trước mặt Ta mà các ngươi cũng không run khiếp sao ?

Chính Ta đã đắp cát làm ranh giới cho biển,

đãấn định là muôn đời biển không được vượt qua.

Biển có động cũng chẳng làm gì,

sóng có gào cũng không tràn nổi.

23 Nhưng lòng dân này thật ngoan cố, lì lợm ;

chúng tự tách rời và bỏ đi luôn.

24 Chúng đã không tự nhủ :

"Chúng ta hãy kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta,

Đấng cho mưa đúng thời đúng buổi,

mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,

Đấng dành cho chúng ta những thời gian nhất định

đểthu hoạch mùa màng ."

25 Nhưng tội ác của các ngươi đã đảo lộn trật tự đó,

và lỗi lầm của các ngươi không cho các ngươi hưởng

bao điều tốt đẹp kia.

26 Vì trong dân Ta có những kẻ gian ác

luôn rình rập như thể đánh chim, chúng gài bẫy bắt người.

27 Tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo.

Nhờ đó, chúng đã thành kẻ cả giàu sang.

28 Chúng phương phi đẫy đà.

Tội ác của chúng không sao lường nổi.

Chúng không tôn trọng công lý,

coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi.

Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo.

29 Những chuyện như thế đó, Ta lại không trừng phạt,

một dân như vậy đó, Ta không trả thù sao

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ?

30 Những chuyện kinh khiếp và ghê tởm đã xảy ra trong xứ này :

31 Ngôn sứ thì tuyên sấm điều gian dối, tư tế thì trục lợi.

Vậy mà dân Ta lại ưa thích !

Nhưng khi mọi chuyện đến hồi kết liễu, các ngươi sẽ làm gì ?


6 1 Con cái Ben-gia-min, hãy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem.

Tại Tơ-cô-a, hãy rúc tù và ;

trên Bết Ha Ke-rem, hãy giương cao cờ hiệu,

vì tai ương đang rình rập từ phương Bắc :

thật là một thảm hoạ lớn lao.

2 Này thiếu nữ Xi-on bao xinh đẹp yêu kiều,

ngươi đã đến ngày tận số.

3 Các mục tử dẫn đoàn vật tiến đến Xi-on,

chung quanh thành, chúng cắm lều dựng trại,

mỗi người chăn dắt đoàn vật của mình.

4 Hãy mở một cuộc thánh chiến tấn công thành.

Đứng dậy ! Ngay giữa trưa ta cũng tiến đánh.

Tiếc thật : Ngày xế mất rồi, bóng chiều đã ngả !

5 Đứng dậy ! Đêm về ta cũng tiến đánh, triệt hạ các lâu đài.

6 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau :

Hãy chặt cây, đắp ụ tiến vào Giê-ru-sa-lem.

Phải trừng phạt thành này, vì trong thành chỉ toàn áp bức.

7 Nhưnước tràn miệng giếng thế nào,

gian ác của nó cũng tràn ra như vậy.

Khắp nơi trong thành đều nghe chuyện bạo hành, cướp bóc,

mởmắt ra là thấy thương tích, khổ đau.

8 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời răn dạy.

Nếu không, Ta sẽ lìa bỏ ngươi,

sẽ biến ngươi thành nơi hoang vắng, thành đất không người ở.

9 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán : Như người mót cây nho,

hãy mót cho thật kỹ phần còn sót lại của Ít-ra-en ;

nhưmột kẻ hái nho, hãy đưa tay ra nữa

mà soát kỹ các ngành nho !

10 Tôi sẽ nói với người nào,

sẽphân trần cùng ai để bắt họ phải nghe ?

Này, tai họ không cắt bì, nên họ không thể chú ý.

Này, họ coi lời ĐỨC CHÚA như một trò cười không hứng thú gì cả.

11 Con người tôi tràn ngập

cơn phẫn nộ của ĐỨC CHÚA đối với dân ;

tôi không kìm hãm nổi :

Xin cứ trút xuống lũ trẻ thơ ngoài phố,

xuống đám thanh niên đang tụ tập.

Cả đàn ông lẫn đàn bà, kẻ già nua, người cao niên tuổi tác,

đừng để ai thoát khỏi.

12 Nhà cửa, ruộng đồng và thê thiếp của họ sẽ qua tay kẻ khác,

vì Ta sẽ thẳng tay với cư dân xứ này - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA !

13 Vì người lớn cũng như trẻ nhỏ, tất cả đều gian tham bớt xén.

Ngôn sứ cũng như tư tế, tất cả là một lũ gian phi.

14 Chúng bô bô : "Bình an vô sự", để xoa dịu thương tích của dân Ta,

trong khi chẳng có bình an chi cả.

15 Việc chúng làm thật kinh tởm biết bao,

lẽra chúng phải biết xấu hổ,

nhưng nào chúng có xấu hổ gì đâu,

cũng chẳng còn biết ngượng mặt nữa chứ.

Cho nên chúng sẽ gục ngã giữa bao kẻ ngã gục.

Khi đến thời Ta trị tội chúng,

chúng sẽ té nhào, ĐỨC CHÚA phán như vậy.

16 ĐỨC CHÚA phán thế này :

Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi,

hãy tìm hiểu những đường xưa lối cũ

cho biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi :

tâm hồn các ngươi sẽ bình an thư thái.

Thếnhưng chúng lại nói : "Chúng tôi chẳng thèm đi !"

17 Ta còn đặt người canh cho chúng :

"Hãy chú ý nghe tiếng tù và !"

Nhưng chúng nói : "Chẳng chú ý đâu !"

18 Cho nên, hỡi chư dân, hãy nghe cho tỏ,

nào công hội, hãy biết cho tường

chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng.

19 Đất hãy nghe đây : Chính Ta sẽ mang tai hoạ đến cho dân này :

đó là hoa quả của những điều chúng suy tính,

vì chúng đã không chú ý đến lời Ta,

và lề luật của Ta, chúng đã khinh dể.

20 Ta cần chi nhũ hương từ Sơ-va đưa tới,

cần chi cây sậy thơm từ đất xa đem về ?

Lễtoàn thiêu của các ngươi chẳng làm đẹp lòng Ta chút nào.

Lễhy sinh của các ngươi không làm cho lòng Ta vui thoả.

21 Cho nên ĐỨC CHÚA phán như sau :

Đây, Ta sẽ đặt chướng ngại trước dân này

làm cho chúng vấp ngã.

Cùng một lượt, cả cha lẫn con, láng giềng và bạn hữu,

tất cả đều diệt vong.

22 ĐỨC CHÚA phán thế này : Đây, một dân từ phương Bắc đến,

một dân lớn xuất hiện từ tận cùng trái đất.

23 Chúng nắm chắc cung nỏ, gươm đao.

Man rợ hung tàn, không mảy may thương xót,

chúngồn ào như biển gào sóng vỗ.

Trên lưng ngựa, muôn người như một,

chúng sẵn sàng lâm trận tấn công ngươi, thiếu nữ Xi-on hỡi !

24 Hay tin đó, tay chân bủn rủn,

nỗi kinh hoàng siết cứng chúng tôi,

khiến chúng tôi run khiếp như sản phụ lâm bồn.

25 Đừng ra đồng ruộng, đừng đi ngoài đường,

vì gươm đao thù địch gieo kinh hoàng tứ phía.

26 Thiếu nữ dân tôi ơi,

quấn vải thô vào mình và lăn trên tro bụi.

Hãy khóc than như mất đứa con một,

than khóc thế nào cho thật đắng cay,

vì kẻ tàn sát chúng ta sẽ thình lình ập xuống.

27 Ta đã đặt ngươi làm người kiểm tra dân Ta,

đểngươi biết và kiểm tra tính hạnh chúng.

28 Tất cả đều phản bội, đi đâu vu khống đó,

trơnhư sắt, như đồng, toàn một lũ phá hoại.

29 Ống bễ thổi phì phò, chì chảy tan trong lửa.

Nhưng tôi luyện đến đâu cũng vô ích :

Gỉsét vẫn chẳng chịu bung ra.

30 Thếnên phải gọi họ là "bạc phế thải ."

Vì quả thật, ĐỨC CHÚA đã phế thải họ.


7 1 Đây là lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a : 2 Ngươi hãy đứng ở cửa Đền Thờ ĐỨC CHÚA và tuyên bố những lời sau đây : Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng ĐỨC CHÚA, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA. 3 ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán : Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. 4 Đừng ỷvào lời giả dối sau đây : "Đền Thờ của ĐỨC CHÚA ! Đền Thờ của ĐỨC CHÚA !Đã có Đền Thờ của ĐỨC CHÚA !" 5 Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, 6 không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân, 7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. 8 Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. 9 Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, 10 rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói : "Chúng ta được an toàn !", sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì ? 11 Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao ? Ta, Ta thấy rõ hết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Vậy các ngươi hãy đi đến Si-lô, nơi đã một thời thuộc về Ta, nơi Ta đã lưu ngụ thuởban đầu. Hãy xem : vì tội ác của dân Ta là Ít-ra-en, Ta đã làm gì cho nơi ấy. 13 Bởi vì các ngươi đã làm tất cả những việc ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, và bởi vì Ta đã không ngừng nói với các ngươi mà các ngươi chẳng thèm nghe, Ta gọi các ngươi, các ngươi chẳng trả lời, 14 nên giờ đây, Ta sẽ đối xử với Đền Thờ này, nơi danh Ta được kêu khấn, nơi các ngươi tin tưởng, nơi mà Ta đã ban cho các ngươi cũng như cho tổ tiên các ngươi, Ta sẽ đối xử với nó như đã đối xử với Si-lộ 15 Ta sẽ xua đuổi các ngươi khỏi mặt Ta như đã xua đuổi tất cả anh em các ngươi, toàn thể dòng dõi Ép-ra-im.

16 Còn ngươi, ngươi đừng chuyển cầu cho dân này, đừng cất tiếng than vãn và dâng lời nguyện xin cho chúng, cũng đừng nài nỉ Ta, vì Ta sẽ chẳng nghe ngươi đâu. 17 Những gì chúng làm tại các thành Giu-đa và nơi các phố phường Giê-ru-sa-lem, ngươi lại không thấy sao ? 18 Con lượm củi, bố nhúm lửa, mẹ nhào bột làm bánh dâng Thiên Nữ Hoàng ; rồi chúng tưới rượu tế thần ngoại để trêu ngươi Ta. 19 Có phải chúng xúc phạm đến Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - hay là xúc phạm đến chính mình, làm cho mặt mình phải xấu hổ ? 20 Cho nên ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau : Này cơn giận của Ta, nộ khí của Ta sẽ đổ tràn xuống nơi đây, xuống người và súc vật, xuống cây cối ngoài đồng và hoa màu ruộng đất. Cơn thịnh nộ của Ta sẽ bừng lên và không tắt nữa.

21 ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này : Cứ hiến tế lễ toàn thiêu thêm vào với lễ hy sinh của các ngươi, rồi cứ ăn thịt tế ! 22 Vì khi đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, Ta đã chẳng nói gì với chúng, chẳng truyền dạy chúng điều chi về lễ toàn thiêu và lễ hy sinh cả. 23 Nhưng điều Ta truyền cho chúng là : Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy,để các ngươi được hạnh phúc. 24 Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa ; chúng đã lùi chứ không tiến. 25 Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớcủa Ta là các ngôn sứ đến với chúng ; 26 nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. 27 Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu ; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. 28 Bấy giờ ngươi sẽ nói : Đây là dân tộc không biết nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy : sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.

29 Bộ tóc dài của ngươi, hãy cắt bỏ. Trên đồi trọc, hãy cất lên ca khúc thở than. Vì ĐỨC CHÚA đã khinh chê ruồng rẫy thế hệ đã từng chọc giận Người.

30 Thật, con cái Giu-đa đã làm sự dữ chướng mắt Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Chúng đã làm ô uế Đền Thờ là nơi danh Ta được kêu khấn, vì đã đặt vào đó những tượng thần Ghê Tởm. 31 Rồi chúng xây các nơi cao ởTô-phét trong thung lũng Ben Hin-nôm để hoả thiêu con trai con gái chúng. Đó là điều Ta đã không truyền dạy, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. 32 Cho nên sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - người ta không còn gọi là Tô-phét hay thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng là thung lũng Giết Chóc. Người ta sẽ chôn cất ở Tô-phét vì thiếu chỗ ; 33 tử thi của dân này sẽ thành mồi cho muông chim cầm thú mà không ai xua đuổi. 34 Ta sẽ làm cho các thành thị Giu-đa và các phố phường Giê-ru-sa-lem im bặt tiếng hò reo tưng bừng rộn rã, tiếng hát của cô dâu chú rể, vì cả xứ sẽ trở nên chốn hoang tàn đổ nát.


8 1 Thời bấy giờ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, người ta sẽ lôi ra khỏi mồ xương của các vua Giu-đa, xương các thủ lãnh, xương hàng tư tế, xương các ngôn sứ và xương của cưdân Giê-ru-sa-lem. 2 Người ta sẽ phơi bày ra dưới mặt trời, mặt trăng và tất cả các tinh tú trên trời mà chúng đã yêu mến và phục dịch, chúng đã đi theo, thỉnh cầu và sụp lạy. Các xương đó không được thu gom, cũng chẳng được chôn cất, nhưng sẽ trở thành phân bón trên mặt đất. 3 Bấy giờ,đối với tất cả những ai sống sót trong cái dòng tộc xấu xa này ở khắp nơi mà Ta sẽ xua chúng tới, thì chết vẫn còn hơn sống - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

4 Ngươi sẽ nói với chúng : ĐỨC CHÚA phán thế này :

Phải chăng người ta ngã xuống, rồi không chỗi dậy,

bỏ đi rồi không trở lại sao ?

5 Thếthì tại sao dân này cứ phản bội ?

Giê-ru-sa-lem phản bội mãi sao ?

Chúng cố tình theo con đường lừa đảo, dứt khoát không trở về.

6 Ta đã để ý nghe : Không phải như chúng nói.

Chẳng ai hối hận về sự gian ác của mình ;

ai cũng nói : "Nào tôi có làm chi !"

Nhưcon ngựa xông vào trận chiến,

tất cả đều trở lại con đường tội ác xưa.

7 Đến như giống cò bay lượn trên không

còn biết được mùa di chuyển của nó ;

chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về ;

nhưng dân Ta thì chẳng hay chẳng hiểu

pháp luật ĐỨC CHÚA đã truyền ban.

8 Sao các ngươi nói được :

"Ta khôn ngoan : ta có Lề Luật của ĐỨC CHÚA !"

Thực ra, ý nghĩa Lề Luật đó,

ngọn bút gian giảo của đám ký lục đã xuyên tạc mất rồi.

9 Những hạng khôn ngoan ấy

sẽthẹn thùng, run sợ, và sa vào cạm bẫy.

Này, lời ĐỨC CHÚA thì chúng khinh miệt,

chúng khôn ngoan nỗi gì ?

10 Vì vậy, thê thiếp chúng, Ta sẽ trao cho kẻ khác,

đồng ruộng chúng, cho kẻ kế thừa.

Vì người lớn cũng như kẻ nhỏ, tất cả đều gian tham bớt xén.

Ngôn sứ cũng như tư tế, tất cả là một lũ gian phi.

11 Chúng bô bô : "Bình an vô sự"

đểxoa dịu thương tích của con gái dân Ta,

trong khi chẳng có bình an chi cả.

12 Việc chúng làm thật kinh tởm biết bao,

lẽra chúng phải biết xấu hổ,

nhưng nào chúng có xấu hổ gì đâu,

cũng chẳng còn biết ngượng mặt nữa chứ.

Cho nên chúng sẽ gục ngã giữa bao kẻ ngã gục.

Khi đến thời Ta trị tội chúng, chúng sẽ té nhào,

ĐỨC CHÚA phán như vậy.

13 Ta quyết sẽ thu về - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,

không để trái nào trên cây nho, không để trái nào trên cây vả,

cảlá cây cũng phải héo tàn,

vì Ta sẽ trao chúng cho những kẻ qua đường.

14 Sao chúng ta ngồi yên ? Tập trung lại đi nào !

Ta hãy vào các thành kiên cố mà chịu cảnh tiêu vong,

vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, đã tiêu diệt chúng ta ;

Người cho chúng ta uống nước độc,

bởi chúng ta đã xúc phạm đến Người.

15 Người ta đợi hoà bình, nhưng chẳng được may lành chi hết !

Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh.

16 Từ Đan người ta nghe rõ tiếng vó ngựa vang trời.

Khi nghe tiếng ngựa hí, cả mặt đất run rẩy kinh hoàng.

17 Vì vậy Ta sẽ cho loài rắn, loài rắn độc, đến làm hại các ngươi,

mà không phù phép nào ngăn nổi ;

chúng sẽ cắn chết các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

18 Thật vô phương cứu chữa,

nỗi khổ xâm chiếm tôi, làm tim tôi suy nhược.

19 Này tiếng kêu cứu của cô gái dân tôi

từmiền đất xa xăm vọng về.

"Phải chăng ĐỨC CHÚA không còn ở Xi-on,

Vua của nó không ngự ở đây nữa ?"

(Tại sao chúng lại khiêu khích Ta,

bằng các tượng thần của chúng,

là những đồ hư ảo của ngoại bang ?)

20 Mùa gặt đã hết rồi, mùa hè cũng đã qua,

thếmà chúng tôi vẫn chưa được cứu !"

21 Vì vết thương của cô gái dân tôi, mà lòng tôi tan nát,

khiến tôi phải đau thương sầu muộn,

nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi.

22 Phải chăng không còn dầu thơm ở Ga-la-át,

hay chẳng còn lương y nữa ?

Mà tại sao việc chữa trị cô gái dân tôi,

chẳng tiến triển chút nào ?

23 Ai biến đầu tôi thành nguồn nước,

và đôi mắt tôi thành suối lệ, để tôi than khóc đêm ngày

những người của cô gái dân tôi bị giết.


9 1 Ai sẽ cho tôi một trạm dừng chân trong sa mạc hoang vắng,

đểtôi rời bỏ dân tôi, và đi xa khỏi họ ;

vì tất cả họ là quân ngoại tình, một lũ người phản bội.

2 Chúng uốn lưỡi như thể giương cung ;

sựgiả dối chứ không phải sự thật đã khống chế xứ này.

Vì chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ ;

còn Ta, chúng không thèm biết đến, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

3 Ai nấy hãy đề phòng bạn hữu, đừng tin tưởng bất cứ anh em nào.

Vì anh em nào cũng chỉ biết lật lọng,

bạn hữu nào cũng rắc gieo vu khống.

4 Người nào cũng lừa dối bạn mình, chẳng ai nói sự thật.

Chúng luyện lưỡi nói lời dối gian,

chúng mê mệt làm điều lắt léo.

5 Nhà của ngươi nằm ở giữa điêu ngoa lừa đảo,

vì lừa đảo, chúng không thèm nhận biết Ta

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

6 Bởi vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau :

Này Ta sẽ tôi luyện và thử thách chúng,

trước cô gái dân Ta, Ta làm gì được nữa ?

7 Lưỡi chúng là mũi tên giết người,

miệng nói ra toàn điêu ngoa lừa đảo ;

bên ngoài thì chúc bạn bè bình an,

nhưng bên trong lại đặt dò giăng bẫy.

8 Những chuyện như thế, há Ta chẳng trừng phạt sao,

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ?

Với một dân như vậy, lẽ nào Ta lại không trả thù ?

9 Thương núi đồi, tôi nức nở khóc than,

tiếc đồng cỏ sa mạc, tôi ngậm ngùi ai oán,

vì chúng bị thiêu huỷ, không bóng người qua lại,

chẳng còn nghe thấy tiếng súc vật ngoài đồng.

Từchim trời cho đến thú vật, tất cả đều trốn chạy, bỏ đi.

10 Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành đống hoang tàn,

thành sào huyệt cho loài lang sói,

làm cho thành thị Giu-đa ra quạnh hiu, không một ai cư trú.

11 Ai là người khôn ngoan hiểu được điều này ?

MiệngĐỨC CHÚA phán với ai để nó tiết lộ ?

Vì đâu xứ sở tiêu ma,

bịthiêu huỷ, nên như sa mạc, không người lai vãng ?

12 ĐỨC CHÚA phán : vì chúng đã bỏ Lề Luật của Ta, Lề Luật Ta đã đặt ra trước mặt chúng ; chúng không nghe tiếng Ta, cũng chẳng bước theo Lề Luật đó ; 13 nhưng đã đi theo tính lì lợm ngoan cố của lòng mình, và các thần Ba-an mà cha ông chúng đã dạy cho chúng biết. 14 Bởi thế ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán như sau : "Này đây Ta sẽ bắt dân này phải ngậm đắng nuốt cay và phải uống nước độc. 15 Ta sẽphân tán chúng giữa chư dân mà chúng cũng như cha ông chúng không quen biết ; Ta lại còn cho gươm đuổi theo cho đến khi Ta tận diệt chúng.

16 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Hãy suy nghĩ cho kỹ

và gọi tới đây các phụ nữ chuyên khóc mướn !

Hãy sai người đi tìm các phụ nữ thành thạo tới,

17 đểhọ mau cất giọng than khóc chúng tôi,

cho mắt chúng tôi trào ra lệ,

cho mi chúng tôi tuôn ra nước !

18 Vì nghe có tiếng than vãn từ Xi-on :

"Sao chúng tôi bị tàn phá, bị nhục nhằn quá đỗi,

phải bỏ xứ ra đi : cửa nhà chúng tôi bị triệt hạ ?"

19 Các bà ơi, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, mở tai ra đón nhận lời Người ;

hãy dạy các con gái mình bài ca than vãn,

và dạy lẫn nhau khúc ai ca này :

20 "Tửthần đã luồn qua cửa sổ,

xâm nhập các lâu đài của chúng tôi.

Nó đã chém chết lũ trẻ thơ ngoài phố,

và đám thanh niên trên các quảng trường.

21 Nói lên đi ! Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA :

Tửthi đàn ông nằm sóng sượt như phân rải rác trên cánh đồng,

nhưgié lúa sau lưng thợ gặt, chẳng ai thèm thu lượm làm chi !"

22 ĐỨC CHÚA phán thế này :

"Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan ;

kẻhùng mạnh, đừng tự hào mình hùng mạnh ;

kẻgiàu có, đừng tự hào mình giàu có.

23 Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết Ta.

vì Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng thực thi nhân nghĩa,

công bình và chính trực trên mặt đất.

Phải, Ta ưa thích những điều này. - Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ."

24 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ hạch tội mọi kẻ cắt bì mà kể nhưkhông : 25 Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, con cái Am-mon, Mô-áp, tất cả những kẻ cạo tóc hai bên thái dương đang cư ngụ trong sa mạc. Quả thật, tất cả các dân đó đều là những dân không cắt bì, và toàn thểnhà Ít-ra-en cũng là dân không cắt bì trong lòng.


10 1 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán với các ngươi !

2 ĐỨC CHÚA phán thế này : "Đừng học đòi con đường của chư dân,

đừng run sợ trước những điềm trời,

dù chư dân run sợ trước những điềm đó.

3 Các nghi thức của chư dân thật là hư ảo ;

vì đó chỉ là một khúc gỗ chặt trên rừng về,

sản phẩm do tay người thợ chạm

4 lấy bạc vàng trang trí cho xinh,

rồi dùng đinh và búa đóng cho vững, để nó khỏi xê dịch.

5 Chúng như thể bù nhìn trong ruộng dưa, không biết nói ;

người ta phải mang chúng đi, vì chúng không bước được !

Đừng sợ chúng, vì chúng không làm hại, cũng chẳng sinh ích gì.

6 Không một ai sánh được như Ngài, lạy ĐỨC CHÚA,

Ngài cao cả, danh Ngài thật cao cả nơi những kỳ công của Ngài.

7 Ngài, ai mà không kính sợ, lạy Vua muôn vàn dân nước ?

Ngài phải là như vậy !

Vì trong mọi kẻ khôn ngoan của chư dân,

và trong mọi vương quốc của họ,

không ai sánh được như Ngài.

8 Chư dân đần độn và ngu si cả lũ,

giáo huấn của các thần hư ảo

chẳng qua chỉ là gỗ mà thôi,

9 là bạc lá từ Tác-sít đưa vào,

là vàng từ U-phát mang đến,

là sản phẩm của nghệ nhân,

là đồ vật do tay thợ bạc sản xuất ;

chúng có được mặc vải tía vải điều,

thì tất cả vẫn là sản phẩm do người thợ làm ra.

10 Còn ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa thật,

là Thiên Chúa hằng sống, là Vua muôn đời.

Người phẫn nộ, địa cầu run rẩy,

chưdân không chịu nổi cơn thịnh nộ của Người.

11 (Các ngươi sẽ nói với chúng như sau :

"Các thần không làm ra trời đất,

sẽ phải biến khỏi mặt đất, khỏi gầm trời .")

12 Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,

lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,

cũng là Đấng dùng sự thông suốt

trải rộng các tầng trời.

13 Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn ;

Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp,

làm cho chớp giật mưa rơi,

mởkho thả gió khắp nơi tung hoành.

14 Mọi người đều ngu xuẩn, không hiểu biết chi,

thợbạc nào cũng xấu hổ vì tượng thần của nó :

tượng nó đúc ra là vật hão huyền, không có hơi thở !

15 Chúng chỉ là hư ảo, là sản phẩm nực cười ;

khi bị trừng phạt, chúng sẽ tiêu vong.

16 Phần dành cho Gia-cóp thì không như thế,

vì tất cả đã được Người nắn ra,

và Ít-ra-en là chi tộc Người chọn làm gia nghiệp,

danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh.

17 Khăn gói của ngươi ở dưới đất, lượm lên đi,

hỡi thành đang bị vây hãm !

18 Vì ĐỨC CHÚA phán như sau :

"Lần này, Ta đây sẽ quẳng đi xa các cư dân trong xứ,

và sẽ dồn chúng vào bước đường cùng cho chúng phải gặp Ta !"

19 -"Khốn thân tôi vì vết thương đang phải chịu !

Vết trọng thương hết đường cứu chữa,

và tôi nói : đau khổ của mình chỉ có bấy nhiêu ư ?

Thếthì mình sẽ chịu đựng nổi !

20 Nhưng lều của tôi đã bị phá tung,

các dây thừng đều bị đứt hết,

con cái tôi bỏ đi không còn nữa ;

chẳng còn ai dựng lều căng bạt cho tôi ."

21 -Là vì các mục tử đều ngu xuẩn,

chúng chẳng kiếm tìm ĐỨC CHÚA,

nên chúng chẳng thành công,

cả đàn chiên của chúng đều bị phân tán.

22 Có tiếng đồn : nó tới nơi rồi !

Tiếng chấn động lớn từ phương Bắc,

đã biến các thành Giu-đa ra quạnh hiu,

nên sào huyệt cho loài lang sói.

23 LạyĐỨC CHÚA, con biết rằng :

Con đường mình đi, người ta không làm chủ,

bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt.

24 LạyĐỨC CHÚA, xin sửa trị con theo lẽ công minh,

chứ đừng theo cơn thịnh nộ, kẻo con phải co rúm.

25 Xin giáng trận lôi đình

xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài,

và trên các bộ tộc chẳng kêu cầu Thánh Danh.

Vì chúng đã tiêu diệt Gia-cóp ;

chúng đã tiêu diệt làm nó phải mạng vong,

và nơi ở của nó ra hoang tàn.


11 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng : 2 "Hãy nghe những lời giao ước này và nói lại cho người Giu-đa và dân ởGiê-ru-sa-lem. 3 Ngươi hãy nói với chúng : "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này : Đáng nguyền rủa thay kẻ nào không nghe các lời giao ước 4 mà Ta đã truyền cho cha ông các ngươi trong ngày Ta đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, ra khỏi cái lò nung sắt ấy. Ta đã phán rằng : nếu các ngươi nghe tiếng Ta và làm theo tất cả những điều Ta truyền dạy, thì các ngươi sẽ trở thành dân của Ta, và chính Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, 5 để giữ trọn lời Ta đã thề hứa với cha ông các ngươi, là ban cho họ đất tràn trề sữa và mật như ngày hôm nay ." Tôi đã đáp lời và thưa : "A-men, lạy ĐỨC CHÚA !" 6 Và ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Trong các thành Giu-đa và phố phường Giê-ru-sa-lem, ngươi hãy công bố tất cả những lời này : Các ngươi hãy nghe và thực hiện những lời giao ước trên đây, 7 vì từ ngày Ta đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta đã long trọng tuyên bố và không ngớt lặp đi lặp lại rằng : "Các ngươi hãy nghe theo tiếng Ta ." 8 Nhưng họ đã không nghe và chẳng đoái hoài, vẫn cố chấp theo lòng dạ xấu xa của họ. Vì thế, đối với họ, Ta đã áp dụng mọi khoản trong giao ước Ta đã truyền mà họ không tuân giữ.

9 ĐỨC CHÚA còn phán với tôi : "Đã thấy có âm mưu toa rập giữa người Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem. 10 Chúng đã quay về với tội lỗi của cha ông khi trước là từ chối không chịu nghe lời Ta, lại đi thờ các thần khác. Nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã phá vỡ giao ước của Ta, giao ước Ta đã lập với cha ông chúng. 11 Vì thế, ĐỨC CHÚA phán nhưsau : "Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống trên chúng, và chúng không tài nào thoát khỏi ; chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ chẳng nghe lời chúng. 12Các thành Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem sẽ chạy đến kêu cầu các thần mà chúng dâng hương kính bái, nhưng các thần ấy sẽ không thể nào cứu được chúng trong thời chúng lâm nạn.

13 Vì Giu-đa hỡi, ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần ;

ởGiê-ru-sa-lem có bao nhiêu phố

thì các ngươi cũng dựng lên bấy nhiêu bàn thờ kính sự ô nhục,

những bàn thờ dâng hương kính thần Ba-an.

14 Còn ngươi, ngươi đừng cầu nguyện cho dân này, cũng đừng lên tiếng kêu van và khấn xin cho chúng, vì khi chúng lâm nạn mà kêu cầu đến Ta, Ta cũng chẳng thèm nghe.

15 Người Ta yêu quý, kẻ từng ấp ủ những mưu đồ đen tối,

còn đến làm gì trong Nhà Ta nữa ?

Liệu những lời khấn nguyền và thịt dâng tế

có giúp ngươi thoát khỏi tai ương

khiến ngươi được vui mừng hoan hỷ ?

16 ĐỨC CHÚA đã gọi tên ngươi :

là "cây ô-liu xanh rờn, có trái trông đẹp mắt ."

Khi có tiếng rung chuyển ầm ầm,

Người liền châm lửa đốt,

cành lá của ngươi bị thiêu rụi hoàn toàn.

17 Chính ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng trồng ngươi, đã tuyên phán giáng hoạ phạt ngươi, vì sự dữ nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã làm để chọc giận Ta khi dâng hương kính thần Ba-an. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị ngược đãi ở A-na-thốt

18 ĐỨC CHÚA đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng. 19Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau : "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻsống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa !"

20 Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,

Ngài công minh khi xét xử,

Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,

con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,

vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.

21 Vì thế,ĐỨC CHÚA phán như sau để chống lại dân A-na-thốt, những kẻ muốn hại mạng sống ngươi và nói : "Ngươi không được tuyên sấm nhân danh ĐỨC CHÚA nữa, bằng không ngươi sẽ chết vì tay chúng ta !" 22 Bởi vậy,ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau : Này Ta sẽ trừng phạt chúng, thanh niên sẽ chết vì gươm, con trai con gái chúng sẽ chết vì đói. 23 Và chúng sẽ không còn sót lại một mạng nào, vì Ta sắp giáng tai hoạ xuống dân A-na-thốt, vào năm Ta trừng phạt chúng.


12 1 LạyĐỨC CHÚA, Ngài quả là chính trực,

con đâu dám tranh luận với Ngài,

nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết :

Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời,

tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự ?

2 Ngài trồng chúng, chúng liền bén rễ,

chúng phát triển rồi sinh hoa trái.

Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa.

3 LạyĐỨC CHÚA, Ngài biết con và Ngài thấy rõ,

Ngài dò xét lòng con, lòng con ở bên Ngài.

Xin tách biệt quân gian ác, như tách chiên để đưa tới lò sát sinh.

Xin dành riêng chúng ra chờ ngày tàn sát.

4 Cho đến bao giờ xứ sở còn tang tóc,

và cỏ rả ngoài đồng còn héo khô ?

Vì tội ác của dân cư trong xứ

mà thú vật và chim muông đều biến sạch.

Chúng nói : "Người không thấy các đường nẻo của tôi ."

5 Ngươi chạy với người đi bộ mà còn nhọc mệt,

thì chạy đua với ngựa làm sao ?

Nếu ngươi chỉ thấy an tâm trong một xứ thái bình,

thì trong bụi rậm sông Gio-đan, an tâm làm sao được ?

6 Phải, ngay cả anh em ngươi và nhà cha ngươi, chính chúng cũng phản bội ngươi ; sau lưng ngươi, chính chúng nặng lời chỉ trích ngươi : đừng tin chúng khi chúng nói ngon nói ngọt với ngươi.

7 Nhà của Ta, Ta đã bỏ rơi, cơ nghiệp của Ta, Ta cũng vứt bỏ ;

kẻlòng Ta yêu mến, Ta đã trao vào tay thù địch.

8 Cơnghiệp của Ta đã xử với Ta

nhưmột con sư tử trong rừng ;

nó rống lên chống Ta, vì vậy Ta ghét nó.

9 Cơnghiệp của Ta có phải là một con chim sặc sỡ

cho mãnh cầm vây quanh ?

Hỡi tất cả thú vật ngoài đồng,

hãy đến, tập trung lại, đến mà ăn thịt con chim đó.

10 Vườn nho của Ta, nhiều kẻ chăn chiên đến phá hoại,

thửa đất của Ta, chúng giày xéo.

Thửa đất yêu quý của Ta, chúng biến thành sa mạc cằn cỗi,

11 chúng biến thành nơi cằn cỗi hoang vu.

Trước mặt Ta, thửa đất ấy trông tang thương cằn cỗi.

Cảxứ ra cằn cỗi vì không người để tâm.

12 Trên khắp các đồi hoang trong sa mạc, quân phá hoại kéo đến,

vì ĐỨC CHÚA cầm gươm tiễu trừ từ đầu xứ đến cuối xứ ;

không một xác phàm nào được bình an.

13 Chúng gieo lúa mì, nhưng lại gặt gai góc,

rã rời mệt mỏi mà chẳng lợi lộc chi.

Hãy xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái

vì lửa giận của ĐỨC CHÚA bừng bừng.

14 ĐỨC CHÚA phán như sau : Tất cả những kẻ láng giềng xấu xa của Ta, những kẻ làm hại cơ nghiệp mà Ta đã ban cho dân Ta là Ít-ra-en làm sở hữu. Này Ta sắp bứng chúng ra khỏi đất đai của chúng, cả nhà Giu-đa, Ta cũng sẽ bứng ra khỏi xứ sởchúng. 15 Nhưng sau khi đã bứng rồi, Ta sẽ lại đem lòng chạnh thương chúng và cho chúng trở về, ai nấy về phần gia nghiệp, về phần đất của mình. 16 Nếu chúng chuyên cần học hỏi đường lối của dân Ta, lấy danh Ta mà thề "có ĐỨC CHÚA hằng sống", theo cách chúng đã dạy dân Ta lấy danh Ba-an mà thề, thì chúng sẽ được nhập cưgiữa dân Ta. 17 Nhưng nếu chúng không nghe, thì Ta sẽ bứng dân tộc ấy ; Ta sẽ bứng đi và tiêu diệt nó. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.


13 1 ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này : "Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước ." 2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như ĐỨC CHÚA truyền và thắt vào lưng. 3 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi lần thứ hai rằng : 4 "Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá ." 5 Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi. 6 Sau nhiều ngày, ĐỨC CHÚA lại phán với tôi : "Đứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về ."7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về ; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. 8 Bấy giờcó lời ĐỨC CHÚA phán cùng tôi rằng : 9 "ĐỨC CHÚA phán thế này : Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. 10 Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng ; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. 11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn củaĐỨC CHÚA.

12 Ngươi sẽ nói với chúng lời này : "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Vò nào cũng phải chứa đầy rượu ." Nếu chúng nói với ngươi : "Chẳng lẽ chúng tôi lại không biết rõ vò nào cũng phải chứa đầy rượu hay sao ?" 13 Ngươi sẽ nói với chúng : "ĐỨC CHÚA phán như sau : Đây, Ta sẽ làm cho toàn thể dân cư xứ này say tuý luý, từ các vua đang ngự trên ngai Đa-vít, các tư tế, các ngôn sứ cho đến tất cảdân cư ở Giê-ru-sa-lem. 14 Ta sẽ làm cho chúng đập nhau tơi bời, thậm chí cha con cũng đánh nhau, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa. Ta sẽ tiêu diệt chúng.

15 Các người hãy nghe và hãy lắng tai,

đừng tự cao tự đại, vì chính ĐỨC CHÚA phán.

16 Hãy tôn vinh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các người,

trước khi màn đêm buông xuống,

trước khi các người vấp chân vào núi chìm giữa bóng đen.

Các người mong đợi ánh sáng,

nhưng Người biến nó thành bóng tối âm u,

thành mây mù dầy đặc.

17 Nếu các người không nghe theo điều đó,

tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người.

Nước mắt tôi đầm đìa lã chã,

vì đàn chiên của ĐỨC CHÚA bị dẫn đi đày.

18 Ngươi hãy nói với vua và thái hậu : Xuống chỗ thấp mà ngồi đi,

vì vương miện huy hoàng đâu còn trên đầu các người nữa.

19 ỞNe-ghép, các thành bị phong toả, không một ai có thể giải vây.

Toàn thể Giu-đa phải đi lưu đày, đi lưu đày tất cả.

20 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngước mắt lên mà nhìn

những người từ phương Bắc đến.

Đâu cả rồi, đàn chiên được trao phó cho ngươi ?

Đâu cả rồi, bầy chiên dê từng làm ngươi rạng rỡ ?

21 Ngươi nói sao, khi những kẻ từng được ngươi dạy dỗ

nay được đặt lên thống trị ngươi ?

Chẳng lẽ ngươi không gặp phải những cơn đau quằn quại

nhưngười phụ nữ lúc sinh con ?

22 Nếu trong thâm tâm ngươi tự bảo :

"Tại sao điều ấy lại xảy đến cho tôi ?"

Thưa vì những tội lỗi tày trời của các ngươi

mà các ngươi đã bị vén áo làm nhục.

23 Chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da,

và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình ?

Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác

lại có thể làm điều thiện được sao ?

24 Ta sẽ phân tán chúng

nhưnhững cọng rơm bị gió sa mạc cuốn bay lả tả.

25 Đó là số ngươi bắt trúng, là phần Ta dành cho ngươi.

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Bởi vì ngươi lãng quên Ta mà đi tin tưởng vào thần giả dối,

26 nên chính Ta sẽ vén áo ngươi lên tận mặt

cho thiên hạ thấy ngươi trần truồng.

27 Thói ngoại tình, tiếng hí khoái lạc, trò dâm ô đĩ thõa của ngươi

trên những đồi cao, giữa cánh đồng, Ta đã nhìn thấy hết :

toàn những điều ghê tởm !

Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

Ngươi còn không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ nữa ?


14 1 Đây là lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a về hạn hán :

2 Miền Giu-đa lâm cảnh sầu tang,

các thành thị rã rời kiệt quệ,

chúng buồn tủi, mặt cúi gầm xuống đất.

Giê-ru-sa-lem vẳng tiếng khóc than.

3 Các ông chủ sai bề tôi đi kiếm nước,

chúng đến các bể nước mà tìm không ra.

Chúng trở về, bình không vò rỗng.

Chúng thẹn thùng nhục nhã, lấy khăn trùm đầu.

4 Đất nứt nẻ vì không có mưa trong xứ,

các nông dân hổ thẹn, lấy khăn trùm đầu.

5 Trong cánh đồng, nai mẹ đẻ con rồi cũng bỏ, vì không còn cỏ ăn.

6 Lừa hoang trên đồi trọc đứng thở hồng hộc như chó sói

mặt lờ đờ vì thiếu cỏ ăn.

7 LạyĐỨC CHÚA, nếu tội ác chúng con đã phạm

lại tố cáo chúng con, thì vì thánh danh, xin ra tay hành động.

Đã bao lần chúng con làm phản, biết bao phen đắc tội với Ngài.

8 LạyĐỨC CHÚA, Ngài là niềm hy vọng của Ít-ra-en,

là Đấng cứu thoát trong cơn khốn quẫn.

Sao Ngài xử sự như ngoại kiều trong xứ,

nhưlữ khách cắm lều nghỉ qua đêm ?

9 Tại sao Ngài lại như một con người hốt hoảng

nhưchiến sĩ không khả năng cứu thoát ?

Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài ngự giữa chúng con ;

chúng con được mang danh Ngài, xin đừng bỏ rơi chúng con.

10 ĐỨC CHÚA phán với dân này như sau : Chúng thích đi lang thang, không chịu kìm chân lại. ĐỨC CHÚA đã không còn tỏ lòng thương chúng nữa. Bây giờ Người nhớ đến các lỗi lầm của chúng và trừng phạt chúng vì các tội đã phạm.

11 ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Ngươi đừng cầu nguyện cho dân này được may lành nữa ! 12 Chúng có ăn chay, cầu khẩn, Ta cũng chẳng thèm nghe tiếng ; có dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm, Ta cũng chẳng tỏ lòng xót thương, vì Ta sắp dùng gươm đao, đói khát và ôn dịch mà tiêu diệt chúng ."

13 Và tôi thưa : "Ôi, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, này các ngôn sứ nói với họ : các ngươi sẽ không phải thấy cảnh gươm đao, không phải lâm cơn túng đói, vì Ta sẽ ban cho các ngươi một nền hoà bình vững chắc ở nơi này ."

14 NhưngĐỨC CHÚA phán với tôi : "Các ngôn sứ ấy đã nhân danh Ta mà tuyên sấm điều gian dối. Ta đã không sai chúng, không truyền lệnh cho chúng, cũng chẳng hề phán với chúng. Thị kiến gian dối, bói toán hão huyền, lòng dạ man trá : đó là những điều chúng tuyên sấm cho các ngươi.15 Vì thế ĐỨC CHÚA phán thếnày : Các ngôn sứ ấy tuyên sấm nhân danh Ta, nhưng Ta đâu có sai chúng. Chúng dám nói xứ này không gặp cảnh gươm đao, không lâm cơn túng đói ; thế mà chính các ngôn sứ ấy vì gươm, vì đói sẽ phải diệt vong ! 16 Còn lũdân đã nghe chúng tuyên sấm, sẽ gặp phải gươm đao và đói khát, sẽ bị quẳng xác ra ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, mà chẳng được ai chôn cất : chúng và vợ con chúng, trai cũng như gái. Ta sẽ đổ xuống đầu chúng các tai hoạ chúng đã gây ra ."

17 Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt,

vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh nhừ đòn,

vết trọng thương hết đường cứu chữa.

18 Tôi bước ra đồng nội : này kẻ chết vì gươm,

quay trở lại đô thành : nọ bao người đói lả.

Cảngôn sứ cùng là tư tế

lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì.

19 Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa ?

Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm ?

Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con

đến vô phương chữa chạy ?

Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết !

Mong đến thời bình phục,

mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh !

20 Lạy CHÚA, chúng con nhận rằng mình gian ác

và cha ông sai lỗi đã nhiều.

Quảchúng con đều đắc tội với Chúa !

21 Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con,

đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài.

Dám xin Ngài nhớ lại, đừng huỷ bỏ giao ước

giữa Ngài với chúng con.

22 Trong số chư thần của các dân tộc,

có thần nào làm được mưa chăng ?

Có phải trời đổ được mưa rào,

hay chính Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con ?

Chúng con trông cậy nơi Ngài,

vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó !


15 1 ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Cho dù Mô-sê và Sa-mu-en có đứng trước nhan Ta, Ta cũng chẳng còn để lòng thương dân này nữa. Hãy xua chúng cho khuất nhan Ta ; chúng cứ đi đi ! 2 Chúng có hỏi ngươi : Chúng tôi sẽ đi đâu ? Ngươi sẽ nói với chúng : ĐỨC CHÚA phán thế này :

Kẻnào phải chết thì chết, kẻ nào bị gươm đâm thì bị gươm đâm,

kẻnào phải đói lả thì đói lả, kẻ nào phải đi đày thì đi đày.

3 Ta sẽgiáng bốn thứ tai hoạ xuống trên chúng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - : gươm để tàn sát, chó để phanh thây, chim trên trời và thú vật dưới đất để tiêu diệt chúng. 4 Ta sẽ khiến chúng nên mối kinh hoàng cho mọi vương quốc trên cõi đất, vì những điều Mơ-na-se , con Khít-ki-gia, vua Giu-đa, đã làm ở Giê-ru-sa-lem.

5 Ai còn thương xót ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem ?

Ai còn thương cảm cho ngươi ?

Ai còn quay gót lại để vấn an ngươi ?

6 Chính ngươi đã chối bỏ

quay lưng lại với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -

nên Ta dang tay đánh phạt, nhằm huỷ diệt ngươi.

Thương xót nhiều rồi, nay Ta đã chán !

7 Khắp xứ sở, nơi các cổng thành, Ta đã lấy sàng mà sàng chúng.

Ta đã cướp đi con cái của dân Ta, và làm cho chúng bị tiêu diệt,

vì chúng theo đường nẻo gian tà, không chịu quay trở lại.

8 Người goá bụa, Ta đã tăng thêm số nhiều hơn cát đại dương.

Ngay giữa trưa, Ta để cho quân giặc

xông vào các bà mẹ của những chiến binh trẻ.

Thình lình Ta đã giáng xuống trên chúng

rối loạn và kinh hoàng.

9 Người mẹ từng sinh năm đẻ bảy nay ủ rũ, rồi trút hơi thở lìa đời.

Giữa ban ngày mà mặt trời của bà đã lặn, bà thẹn thùng xấu hổ.

Còn sống sót đứa con nào, Ta để cho lưỡi gươm sát hại

trước mặt quân thù của chúng, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

10 Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì,

để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con ?

Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người,

thếmà vẫn cứ bị nguyền rủa.

11 Quả vậy, lạy ĐỨC CHÚA,

con đã chẳng đem thiện chí phục vụ Ngài hay sao ?

Nào con đã chẳng cầu khẩn với Ngài cho thù địch

khi nó gặp hoạn nạn, lúc nó phải gian truân ?

12 Sắt phương Bắc và đồng, có ai bẻ nổi ?

13 Tài sản và các kho tàng của ngươi,

Ta sẽ để cho bị cướp phá mà không đền bù

vì mọi tội ngươi đã phạm trên toàn xứ sở.

14 Ta sẽ bắt ngươi làm tôi kẻ thù trong xứ sở mà ngươi không biết,

vì cơn giận của Ta đã bừng lên như lửa,

sẵn sàng thiêu rụi các ngươi.

15 LạyĐỨC CHÚA, chính Ngài biết rõ !

Xin nhớ đến con và thăm viếng con cùng,

xin báo oán những kẻ bách hại con.

Xin đừng nén cơn giận kẻo con bị chúng bắt đem đi.

Ngài biết đó : con phải chuốc lấy nhục vào thân, âu cũng vì Ngài.

16 Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,

lời Ngài làm cho con hoan hỷ,

làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,

lạyĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.

17 Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,

tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.

Quảthật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức.

18 Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,

mang vết trọng thương hết đường cứu chữa ?

Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,

là dòng nước mơ hồ ?

19 Vì thế, ĐỨC CHÚA phán như sau :

"Nếu Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về,

thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta.

Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ,

thì ngươi sẽ nên như miệng Ta.

Chúng sẽ trở lại với ngươi,

chứkhông phải ngươi trở lại với chúng.

20 Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này.

Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được,

vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi,

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

21 Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ,

sẽcứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn.


16 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : 2 "Ngươi đừng cưới vợ ;đừng có con trai, con gái ở nơi này ! 3 Vì ĐỨC CHÚA phán như sau vềcon trai, con gái được sinh ra ở nơi đây, về các bà mẹ sinh ra chúng, về các người cha sinh ra chúng trong xứ này : 4 Chúng sẽ chết vì các chứng bệnh nan y, không được ai khóc thương, không được ai chôn cất. Người ta sẽ dùng chúng làm phân trên mặt đất ; chúng sẽ bị tiêu diệt vì gươm, vì đói. Xác của chúng sẽ làm mồi cho chim trên trời và thú vật dưới đất.

5 Vì ĐỨC CHÚA phán thế này : Ngươi đừng vào nhà hiếu dự tiệc tang, đừng rên rỉ khóc thương chúng, bởi vì Ta không còn cho chúng được hưởng bình an, tín thành và lòng thương xót của Ta nữa, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. 6 Lớn bé, già trẻ trong xứ sẽ phải chết, không người chôn cất, chẳng ai khóc thương, không ai rạch mình và cạo trọc đầu để tang. 7 Không ai bẻ bánh cho những người thọ tang để an ủi chúng đang buồn vì người chết ; cũng không ai rót rượu an ủi chúng vì cha hay mẹ chúng đã chết rồi.

8 Ngươi cũng không được vào nhà đang có tiệc để cùng ngồi ăn uống. 9 Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Ngay trước mắt các ngươi và trong đời các ngươi, Ta sẽ làm cho nơi này im bặt tiếng reo mừng hỷ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể.

10 Khi ngươi loan báo tất cả những lời ấy cho dân này, chúng sẽ nói với ngươi : "Tại sao ĐỨC CHÚA lại giáng một tai hoạ lớn lao như thế để trừng phạt chúng tôi ? Chúng tôi đã có lỗi gì, đã phạm tội nào chống lại ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi ?" 11 Bấy giờ ngươi sẽ bảo chúng : "Chính vì cha ông các ngươi đã chối bỏ Ta, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,chúng đã đi theo các thần khác, đã phụng thờ và sụp lạy các thần ấy ; còn Ta, chúng lại chối bỏ, và Lề Luật của Ta, chúng không tuân giữ. 12 Phần các ngươi, các ngươi còn hành động xấu xa hơn cha ông các ngươi : người nào cũng cố chấp theo lòng dạ xấu xa của mình, không chịu nghe lời Ta. 13 Ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi xứ này và đưa đến một nơi xa lạ mà chính các ngươi cũng như cha ông các ngươi không biết ; ở đó đêm ngày các ngươi sẽ phụng thờ các thần khác, vì Ta không còn thương các ngươi nữa ."

14 Vì thế,sẽ đến ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - người ta không còn nói như sau nữa : "Có ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đã đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập", 15 nhưng sẽ nói "có ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đã đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến ." Quả thật, Ta sẽ cho chúng trở về đất chúng sở hữu, đất mà xưa kia Ta đã ban cho cha ông chúng.

16 "Này đây Ta sẽ sai nhiều ngư phủ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - đến đánh bắt chúng. Sau đó, Ta sẽ sai nhiều thợ săn đến săn bắt chúng từ trên mọi núi đồi và những kẽ đá. 17 Vì mắt Ta luôn canh chừng mọi nẻo đường chúng đi ; chúng không che giấu được mắt Ta và tội ác của chúng không lọt khỏi mắt Ta. 18 Ta sẽ phạt chúng gấp đôi các tội ác và lỗi lầm chúng phạm, vì chúng đã làm ô uế miền đất của Ta bằng những đồ gớm ghiếc là các ngẫu tượng vô hồn ; chúng lại chất đầy những đồ ghê tởm lên cơ nghiệp của Ta.

19 LạyĐỨC CHÚA là sức mạnh,

là thành luỹ của con, là nơi con ẩn náu trong ngày khốn quẫn,

từ khắp cùng cõi đất, các dân tộc sẽ đến với Ngài.

Chúng sẽ nói : Cha ông chúng tôi

đã chỉ được thừa hưởng sự dối trá,

cùng những điều hão huyền vô tích sự.

20 Người phàm có thể tạo thần minh cho mình chăng ?

Nhưng các thần đó đâu phải là thần !

21 Vì thế, này đây Ta sắp sửa cho chúng biết,

lần này Ta sẽ cho chúng biết được

bàn tay oai hùng và dũng lực của Ta,

và chúng sẽ biết danh Ta là ĐỨC CHÚA.


17 1 Tội lỗi của Giu-đa phải được ghi bằng bút sắt

và khắc bằng mũi kim cương vào tâm hồn

và vào các góc bàn thờ của chúng,

2 cho con cái chúng nhớ lại

các bàn thờ và cột thờ chúng dựng lên

dưới mọi lùm cây xanh, tại các ngọn đồi cao,

3 trên miền núi, và ở ngoài đồng.

Tài sản và mọi kho tàng của ngươi,

Ta sẽ để cho thiên hạ cướp phá

vì tội ngươi đã lập những nơi cao trong toàn lãnh thổ.

4 Ngươi sẽ để mất gia nghiệp Ta đã dành cho ngươi.

Ta sẽ bắt ngươi làm tôi kẻ thù trong xứ sở mà ngươi không biết,

vì cơn giận của Ta đã bừng lên như lửa,

sẵn sàng thiêu rụi đến muôn đời.

5 ĐỨC CHÚA phán như sau :

Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời,

lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa,

và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA !

6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa

chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ,

hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra,

nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy,

trong vùng đất mặn không một bóng người.

7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,

và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.

8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước,

đâm rễ sâu vào mạch suối trong,

mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,

lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,

gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,

và không ngừng trổ sinh hoa trái.

9 Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được ?

10 Ta là ĐỨC CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can.

Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.

11 Con chim quốc ấp trứng nó không đẻ,

kẻlàm giàu bất chính nào có khác chi :

nửa cuộc đời, nó phải bỏ giàu sang,

và rốt cuộc, cũng chỉ là một đứa ngu đần.

12 Ngay từ thuở ban đầu,

nơi Thánh Điện chúng con toạ lạc là ngai vinh hiển cao sang.

13 LạyĐỨC CHÚA, niềm hy vọng của Ít-ra-en là Ngài,

hết những ai lìa bỏ Ngài sẽ phải xấu hổ,

những kẻ quay lưng lại với Ngài sẽ bị bứng khỏi đất,

vì họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA là mạch nước trường sinh.

14 LạyĐỨC CHÚA, xin chữa lành con, để con được chữa lành,

xin cứu thoát con, để con được cứu thoát,

vì vinh dự của con chính là Ngài !

15 Kìa chúng nói với con :

Lời ĐỨC CHÚA đâu rồi ? Cứ thực hiện đi xem !

16 Phần con, con đâu hối thúc Chúa gieo tai giáng hoạ.

Ngày bất hạnh, con cũng chẳng cầu mong.

Môi miệng con có thốt ra lời nào

thì chính Ngài đã am tường hết :

tất cả đều phơi bày trước Thánh Nhan.

17 Chính Ngài là chốn con nương ẩn

trong những ngày tai biến : xin đừng nên cớ cho con sợ hãi.

18 Xin cho những kẻ bách hại con phải thẹn thùng xấu hổ,

chứkhông phải là con.

Xin cho chúng phải thất kinh khiếp đảm,

chứkhông phải là con.

Xin cho ngày tai hoạ mau đến với chúng.

Xin đập chúng, đập tan nát tả tơi.

19 ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này : "Ngươi hãy đi túc trực ở Cổng Lớn, nơi các vua Giu-đa vẫn ra vào ; rồi sau đó, tại các cổng thành Giê-ru-sa-lem. 20 Ngươi sẽ nói với chúng : Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi tất cả những ai đi qua các cổng này : các vua Giu-đa, toàn dân Giu-đa cũng như mọi dân cư Giê-ru-sa-lem. 21 ĐỨC CHÚA phán như sau : Hãy hết sức cẩn thận : đừng gồng đừng gánh mà đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. 22 Ngày sa-bát, đừng gồng gánh ra khỏi nhà, đừng làm công việc nào : hãy thánh hiến ngày sa-bát như Ta đã truyền cho cha ông các ngươi. 23 Cha ông các ngươi đã chẳng đoái hoài, không chịu lắng tai nghe. Chúng cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo, không chấp nhận lời sửa dạy. 24 Nếu các ngươi thực sự nghe theo lời Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - là không gồng gánh qua các cửa thành này trong ngày sa-bát, đồng thời nếu các ngươi thánh hiến ngày sa-bát là không làm công việc nào trong ngày đó, 25 thì qua các cửa thành này, các vua nối quyền Đa-vít cùng với các thủ lãnh sẽ ngồi xe cỡi ngựa mà đi qua, không những chỉ có các vua và các thủ lãnh, mà cả người Giu-đa và dân cưGiê-ru-sa-lem nữa. Thành này sẽ tồn tại mãi mãi. 26 Từ các thành Giu-đa và các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, từ đất Ben-gia-min, từSơ-phê-la, từ cao nguyên, từ Ne-ghép, người ta sẽ đến, mang theo lễ toàn thiêu, hy lễ, lễ phẩm, hương thơm, và dâng lễ tạ ơn trong Nhà ĐỨC CHÚA. 27 Còn nếu các ngươi không nghe Ta mà thánh hiến ngày sa-bát, lại gồng gánh đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát, thì Ta sẽ phóng hoả đốt các cửa thành, lửa sẽ thiêu rụi các lâu đài ở Giê-ru-sa-lem và không tàn lụi.


18 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng : 2 "Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta ." 3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. 4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. 5 Bấy giờcó lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : 6 "Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao ? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy. 7 Có khi Ta bày tỏ ý định sẽ nhổ, sẽ lật, sẽ diệt một dân tộc hay một vương quốc, 8 nhưng nếu dân tộc ấy trở lại, bỏ sự dữ đã khiến Ta quyết định trừng phạt nó, thì Ta sẽhối tiếc về tai hoạ Ta định giáng cho nó. 9 Có khi Ta bày tỏ ý định sẽ xây, sẽ trồng một dân tộc hay một vương quốc, 10 nhưng nếu dân tộc ấy làm điều dữ trái mắt Ta, không chịu nghe theo tiếng Ta, Ta sẽ hối tiếc về phúc lành Ta định ban cho nó. 11 Và bây giờ, ngươi hãy nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng : ĐỨC CHÚA phán như sau : Này chính Ta đang tạo ra tai hoạ nhằm trừng phạt các ngươi, đang tính kế chống các ngươi. Vậy hãy mau trở lại, ai nấy phải từ bỏ con đường gian ác ; hãy làm cho cách sống và công việc của mình tốt hơn. 12 Nhưng chúng sẽ nói : "Vô ích ! Chúng tôi sẽ theo ý định của chúng tôi, và mỗi người cứ cố chấp theo lòng dạ xấu xa của mình ."

13 Vì thế, ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy hỏi các dân tộc cho biết :

Ai đã nghe câu chuyện như thế này chưa ?

Trinh nữ Ít-ra-en đã làm điều rất kinh tởm.

14 Có bao giờ tuyết núi Li-băng lại ngừng rơi trên sườn đá dốc ?

Có bao giờ dòng nước mát rượi chảy từ núi đá lại cạn khô ?

15 Thếmà Ta, dân Ta lại quên lãng,

chúng đốt hương dâng kính tà thần

nên chúng phải lao đao lận đận

trên nẻo đường chúng đi, những nẻo đường thuở trước,

để đi vào những lối quanh co chưa khai phá bao giờ.

16 Chúng đã biến xứ sở thành những nơi hoang tàn đổ nát

cho thiên hạ mãi mãi cười chê, ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc.

17 Khác nào trận gió đông,

Ta sẽ làm cho chúng phân tán trước mặt quân thù.

Ngày chúng gặp tai ương hoạn nạn

Ta sẽ chỉ cho chúng thấy lưng Ta, chứ không cho thấy mặt.

18 Chúng nói : "Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ,không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói ."

19 LạyĐỨC CHÚA, xin để ý đến con

và nghe những kẻ tố cáo con nói đó.

20 Nào có ai lấy oán đền ơn ?

Thếmà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng.

Xin Ngài nhớ cho : con đã từng đứng ra trước nhan Ngài

đểnói tốt nói hay cho chúng,

đểngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng.

21 Vì vậy, xin để cho con cái chúng đói lả,

cho chúng ngã gục vì gươm đao.

Ước chi đàn bà đã mất con lại goá chồng,

đàn ông chết vì ôn dịch,

còn thanh niên chết vì gươm đao chinh chiến.

22 Ước chi nhà chúng ở vẳng tiếng khóc tiếng than,

khi bất chợt Ngài cho bọn cướp xông vào chúng,

vì chúng đã đào hố để bắt con

và giăng bẫy cho chân con vấp ngã.

23 LạyĐỨC CHÚA, mọi âm mưu chúng bày ra để hại con

chính Ngài biết rõ.

Lỗi lầm chúng, xin Ngài đừng bỏ qua,

tội lỗi chúng sờ sờ trước Thánh Nhan,

xin Ngài đừng xoá sạch.

Trước Thánh Nhan, xin cho chúng phải thất điên bát đảo,

và đến lúc Ngài nổi trận lôi đình,

xin cứ thẳng tay trừng trị chúng.


19 1 ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm. Cùng với một số kỳmục trong dân và một số trong hàng tư tế, 2 hãy đi ra phía thung lũng Ben Hin-nôm, lối vào cửa Gốm, tại đó ngươi sẽ công bố những điều Ta sẽ phán với ngươi. 3 Ngươi sẽ nói : Hỡi các vua Giu-đa, hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA. ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống nơi đây, khiến cho bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai : 4 bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã biến nơi này thành nơi xa lạ. Tại chính nơi này, chúng còn dâng hương kính các thần khác, những thần chính chúng, cũng như cha ông chúng và các vua Giu-đa đã không hề biết đến ; chúng đã làm cho nơi này ngập máu người vô tội. 5 Chúng đã xây những nơi cao kính Ba-an để hoả thiêu con cái chúng làm lễ toàn thiêu dâng Ba-an ; đó là điều Ta đã không truyền, không phán dạy cũng không nghĩ đến. 6 Vì thế,sẽ đến ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - người ta không còn gọi nơi này là "Tô-phét", là "thung lũng Ben Hin-nôm" nữa, nhưng là "thung lũng Tàn Sát ." 7 Tại nơi này, Ta sẽ đập tan ý định của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục vì gươm trước mặt quân thù, do tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ để cho xác của chúng làm mồi cho chim trời và thú vật dưới đất. 8 Ta sẽ khiến cho thành này nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng ; ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc, cười chê về mọi thương tích của nó. 9 Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái mình : khi bị vây hãm, bị quân thù cùng những kẻ tìm hại mạng sống siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau.

10 Ngươi sẽ đập vỡ cái bình trước mặt những người cùng đi với ngươi, 11 rồi nói với chúng : ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Cũng vậy, Ta sẽ đập tan dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm, mà không thể hàn gắn lại được nữa.

Người ta sẽ biến Tô-phét thành nghĩa địa, vì không còn chỗ nào khác để chôn. 12 Ta sẽxử với nơi này và với dân cư ở đó cũng như vậy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - nghĩa là làm cho thành này giống như Tô-phét. 13 Nhà cửaở Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa - những nhà nào chúng dâng hương trên mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các thần khác - tất cả sẽnên ô uế như ở Tô-phét.

14 TừTô-phét là nơi ĐỨC CHÚA đã sai ông đi tuyên sấm, ông Giê-rê-mi-a trở về, đến đứngở tiền đình Nhà ĐỨC CHÚA và nói với toàn dân rằng : 15 ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Này Ta sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất cả tai hoạ Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta ."


20 1 Tư tếPát-khua con ông Im-me, tổng quản đốc Nhà ĐỨC CHÚA, đã nghe ông Giê-rê-mi-a tuyên sấm các lời ấy. 2 Ông Pát-khua cho đánh đòn ngôn sứ Giê-rê-mi-a và cho cùm ông tại cửa Ben-gia-min, tức là Cửa Trên trong Nhà ĐỨC CHÚA. 3 Hôm sau, ông Pát-khua tháo cùm cho ông Giê-rê-mi-a ; ông Giê-rê-mi-a nói với ông ấy : "ĐỨC CHÚA không còn gọi ông là Pát-khua nữa, nhưng là "Kinh hoàng tứ phía ." 4 Quả thật,ĐỨC CHÚA phán như sau : Này Ta sẽ biến ngươi thành nỗi kinh hoàng cho chính ngươi và tất cả bạn bè của ngươi. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm quân thù, chính mắt ngươi sẽ chứng kiến điều đó. Ta sẽ trao nộp toàn thể Giu-đa vào tay vua Ba-by-lon ; nó sẽ bắt chúng đi lưu đày ở Ba-by-lon ; sẽ dùng gươm tàn sát chúng. 5 Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả và mọi đồ quý giá, cũng như tất cả kho tàng của các vua Giu-đa, Ta sẽ nộp vào tay quân thù chúng ; bọn này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Ba-by-lon. 6 Còn ông, hỡi Pát-khua, chính ông và tất cả những người ở trong nhà ông sẽ phải đi lưu đày. Ông sẽ đi Ba-by-lon, sẽ chết tại đó và sẽ phải chôn tại đó ; ông cũng như tất cả bạn bè, tức là những người đã nghe ông tuyên sấm láo !"

7 LạyĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con,

và con đã để cho Ngài quyến rũ.

Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.

Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.

8 Mỗi lần nói năng là con phải la lớn,

phải kêu lên : "Bạo tàn ! Phá huỷ !"

Vì lời ĐỨC CHÚA mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.

9 Có lần con tự nhủ : "Tôi sẽ không nghĩ đến Người,

cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa ."

Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,

âmỉ trong xương cốt.

Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được !

10 Con nghe biết bao người vu cáo :

"Kìa, lão 'Tứ phía kinh hoàng !', hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi !"

Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.

Họnói : "Biết đâu nó chẳng mắc lừa,

rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó !"

11 NhưngĐỨC CHÚA hằng ở bên con

nhưmột trang chiến sĩ oai hùng.

Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo,

sẽ không thắng nổi con.

Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề :

đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.

12 LạyĐỨC CHÚA các đạo binh,

Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can,

con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng,

vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.

13 Hãy ca tụng ĐỨC CHÚA, hãy ngợi khen ĐỨC CHÚA,

vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

14 Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra.

Ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành.

15 Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mừng vui

khi báo tin cho người :

"Một người con, một bé trai đã được sinh ra cho ông ."

16 Chớgì kẻ đó giống như các thành

bị ĐỨC CHÚA phá đổ, không chút xót thương.

Chớgì sáng sớm nó nghe tiếng kêu cứu,

và giữa trưa nghe tiếng hò xung trận.

17 Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ

đểmẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi,

và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi ?

18 Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi ?

Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu,

và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ ?


21 1 Đây là lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a, khi vua Xít-ki-gia-hu phái ông Pát-khua con ông Man-ki-gia và tư tế Xơ-phan-gia con ông Ma-a-xê-gia đến nói với ông rằng : 2 "Xin ông thỉnh ý ĐỨC CHÚA giúp chúng tôi, vì vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến đánh chúng tôi ; may ra ĐỨC CHÚA sẽ lại thực hiện mọi kỳ công như Người đã làm để giúp chúng ta, khiến vua ấy phải bỏ chúng ta mà rút lui ." 3 Ông Giê-rê-mi-a bảo họ : "Các ông về thưa với vua Xít-ki-gia-hu thế này : 4ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Này từ bên ngoài tường luỹ, Ta sắp thu hồi binh khí các người cầmở tay để giao chiến với vua Ba-by-lon và những người Can-đê hiện bao vây các ngươi, và Ta sẽ gom tất cả lại đưa vào giữa thành này. 5 Ta sẽdang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đích thân chống lại các ngươi, trong lúc cơn giận của Ta lên tới cực điểm. 6 Ta sẽ đánh phạt dân cưtrong thành này, cả người lẫn súc vật ; chúng sẽ phải chết vì trận dịch kinh khủng. 7 Sau đó- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, các bề tôi của nó cùng với dân còn sống sót trong thành này đã thoát khỏi ôn dịch, gươm đao, đói kém, Ta sẽtrao tất cả vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, vào tay các thù địch của chúng và những kẻ tìm hại mạng chúng ; người ta sẽ dùng gươm đánh phạt chúng, không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa ."

8 Còn đối với dân này, ngươi sẽ nói : "ĐỨC CHÚA phán như sau : Đây Ta đưa ra cho các ngươi chọn : hoặc con đường đưa tới sự sống, hoặc con đường đưa tới sự chết. 9 Ai ở lại trong thành, sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch ; còn ai chạy ra ngoài đầu hàng quân Can-đê đang vây chặt các ngươi, thì ít ra cũng sống và bảo toàn được tính mạng. 10 Vì Ta sẽ quay mặt lại phạt thành này, giáng hoạ chứ không giáng phúc, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Nó sẽ bị trao vào tay vua Ba-by-lon và bị vua phóng hoả.

11 Ngỏ lời với hoàng gia Giu-đa : Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, 12 hỡi nhà Đa-vít ! ĐỨC CHÚA phán như sau :

Sáng sáng, hãy phân xử công minh,

giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức ;

chẳng vậy, lửa giận Ta sẽ bừng bừng không ai tắt nổi,

vì những hành vi gian ác của các ngươi.

13 Này Ta chống lại ngươi, hỡi cô gái ở thung lũng,

hỡi núi đá miền đồng bằng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Chính các ngươi bảo : Ai dám xuống tấn công ta ?

Ai vào được nơi ta trú ẩn ?

14 Ta sẽ sửa phạt các ngươi

tuỳtheo kết quả công việc các ngươi làm,

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Ta sẽ đốt lửa trong rừng thuộc hoàng cung

và lửa sẽ thiêu rụi tất cả những gì bao quanh nó.


22 1 ĐỨC CHÚA phán như sau : Ngươi hãy xuống đền vua Giu-đa và tại đó, ngươi sẽ công bốlời này : 2 Ngươi sẽ nói : Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi vua Giu-đa đang ngự trên ngai vàng Đa-vít, vua cũng như các bềtôi và dân của vua đang ra vào các cổng thành này. 3 ĐỨC CHÚA phán như sau : Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực ; hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức ; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồcôi và người goá bụa ; đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội ở nơi đây. 4 Vì nếu các ngươi ra sức thực thi lời này, thì bấy giờ, các vua ngự trên ngai vàng nối nghiệp Đa-vít sẽ ngồi xe, cỡi ngựa đi qua các cửa đền này, không những chỉ có vua và bề tôi mà cả dân nữa. 5 Nhưng nếu các ngươi không nghe những lời này - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta lấy chính danh Ta mà thề : Nhà này sẽ nên chốn hoang tàn.

6 Thật vậy,ĐỨC CHÚA phán như sau về nhà của vua Giu-đa :

Cho dầu đối với Ta, ngươi là Ga-la-át, là đỉnh núi Li-băng,

nhưng Ta quyết biến ngươi nên sa mạc,

nên thành thị không người cư trú.

7 Nhằm chống lại ngươi,

chính Ta sẽ sai phái những người đến huỷ diệt ngươi,

ai nấy được trang bị sẵn sàng.

Những cây bá hương hảo hạng của ngươi,

chúng sẽ chặt đi và quăng vào lửa.

8 Nhiều sắc dân sẽ đi ngang qua thành này ; chúng sẽ nói với nhau : "Vì sao ĐỨC CHÚA lại xử với thành vĩ đại này như thế ?" 9 Người ta sẽ đáp lại : "Cũng chỉ vì họ đã bỏ Giao Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ, mà sụp lạy và phụng thờ các thần khác ."

10 Đừng khóc thương người chết, rên rỉ thương khóc nó làm gì !

Có khóc, hãy khóc người phải ra đi, bởi vì nó chẳng còn trở lại,

chẳng còn nhìn thấy nơi chôn nhau cắt rốn.

11 Quả thật, về vua Sa-lum, người lên ngôi cai trị nước Giu-đa, kế vị cha mình là Giô-si-gia-hu, ĐỨC CHÚA phán thế này : Kẻ đã ra đi khỏi chốn này thì sẽ chẳng bao giờ trở lại, 12 vì nó sẽ chết tại nơi nó phải lưu đày, và không bao giờ nhìn thấy chốn này nữa.

13 Khốn thay kẻ xây nhà xây cửa

mà không đếm xỉa đến lẽ công bình.

Khốn thay kẻ xây lầu son gác tía

mà chẳng màng chi đến điều chính trực.

Khốn thay kẻ bắt anh em mình làm lụng vất vả

mà không tính công sá, không trả thù lao.

14 Nó nói : "Ta sẽ xây cho mình một toà nhà đồ sộ

có gác rộng lầu cao ."

Nó trổ nhiều cửa sổ,

bọc tường bằng gỗ bá hương, rồi sơn son thếp vàng.

15 Phải chăng ngươi tỏ mình làm vua cai trị

khiưa thích xài gỗ bá hương ?

Cha ngươi lại chẳng ăn chẳng uống hay sao ?

Nhưng ông đã thực thi lẽ công bình, đã làm điều chính trực ;

chính vì vậy mà mọi sự nên xuôi xắn cho ông.

16 Ông đã phân xử công minh cho kẻ nghèo hèn túng thiếu,

cũng vì vậy mà mọi sự nên xuôi xắn cho ông.

Xửsự như vậy là biết Ta rồi đó ! Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

17 Còn ngươi, mắt ngươi đâu nhìn gì,

lòng ngươi đâu muốn gì nếu không phải là tư lợi,

nếu không phải là máu người vô tội ngươi có thể đổ ra,

nếu không phải là điều áp bức bạo tàn

ngươi sẵn sàng thực hiện ?

18 Vì thế, ĐỨC CHÚA phán thế này

vềvua Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu :

Người ta sẽ chẳng khóc thương nó :

"Ôi, người anh em của tôi ơi ! Ôi, người chị em của tôi ơi !"

Người ta sẽ chẳng khóc thương nó :

"Ôi, chúa thượng ! Ôi, đức vua !"

19 Nó sẽ được chôn cất như một con lừa :

người ta sẽ lôi, sẽ quẳng nó

tận bên ngoài các cổng thành Giê-ru-sa-lem.

20 Hãy lên núi Li-băng mà kêu gào ;

hãy cất tiếng trên dãy Ba-san ;

hãy kêu gào từ dãy núi A-va-rim,

vì mọi kẻ yêu mến ngươi đã bị đè bẹp.

21 Ta đã phán với ngươi lúc ngươi được yên ổn,

nhưng ngươi đã nói : "Tôi chẳng thèm nghe !"

Từlúc còn trẻ, ngươi vẫn sống như thế,

ngươi đâu có chịu nghe tiếng Ta.

22 Mọi kẻ chăn dắt ngươi sẽ bị gió cuốn sạch,

những kẻ yêu mến ngươi sẽ phải đi đày.

Thật vậy, bấy giờ ngươi sẽ phải hổ ngươi bẽ mặt

vì mọi thói gian ác của ngươi.

23 Chính ngươi là kẻ đang cư ngụ trên núi Li-băng,

tổ ấm của ngươi ở giữa các cây hương bá.

Nhưng than ôi ! Khi cơn đau ập xuống thình lình,

ngươi sẽ phải rên siết quằn quại như sản phụ lâm bồn !

24 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - dù Khon-gia-hu vua Giu-đa, con của Giơ-hô-gia-kim, là chiếc ấn Ta đeo ở tay hữu, Ta cũng sẽ rút ra. 25 Thật vậy, Ta sẽ nộp ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ làm ngươi phải kinh hãi khi giáp mặt, vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo vua Ba-by-lon, và vào tay người Can-đệ 26 Ngươi và người mẹ đã sinh ra ngươi, Ta sẽ quẳng vào một miền đất xa lạ không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của các ngươi, nhưng là nơi các ngươi sẽ phải nhắm mắt lìa đời. 27 Còn miền đất chúng những khát khao mong mỏi trở về, chẳng bao giờ chúng được trở về đó.

28 Khon-gia-hu, con người ấy,

phải chăng là cái bình đất bể nát tồi tàn,

một dụng cụ chẳng ai ngó ngàng chi cả ?

Tại sao nó và cả dòng dõi bị quẳng đi,

bịném vào một miền đất chúng không hề biết đến ?

29 Quê hương ơi ! Đất nước ơi ! Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA.

30 ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy viết về con người ấy :

"Đứa tuyệt tự ! Đồ vứt đi !"

Vì trong dòng dõi nó, sẽ chẳng có ai thành đạt,

lên ngự trên ngai Đa-vít

và nắm quyền thống trị ở Giu-đa nữa.


23 1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - 2 Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta : chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác ; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. 3 Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng ; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. 4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng ; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

5 Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -

Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít

một chồi non chính trực.

Vịvua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi

trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.

6 Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát,

Ít-ra-en được sống yên hàn.

Danh hiệu người ta tặng vua ấy

sẽ là : "ĐỨC CHÚA, sự công chính của chúng ta ."

7 Vì thế,này đây sẽ tới những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - người ta không còn nói nhưsau nữa : "Nhân danh ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập !", 8 nhưng sẽ nói : "Nhân danh ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đã đưa dòng dõi nhà Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ!"

9 Vềcác ngôn sứ : Tâm can tôi tan nát, xương cốt tôi rã rời.

Tôi nên như người say, nên như người bứ rượu,

cũng chỉ vì ĐỨC CHÚA, vì thánh ngôn của Người.

10 Xứsở đầy dẫy quân ngoại tình ;

quảthế, vì một lời nguyền rủa mà xứ sở phải tang tóc,

mà các bãi chăn súc vật trong hoang địa phải héo khô.

Chúng chỉ mau chân chạy theo chuyện gian tà

và mạnh tay làm điều bất chính.

11 Quảthế, cả ngôn sứ lẫn tư tế đều là quân vô đạo ;

ngay trong Nhà của Ta, Ta cũng thấy điều gian ác của chúng.

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Vì thế, đường chúng đi trở nên trơn trượt ;

chúng bị đẩy vào nơi tăm tối mịt mù và té nhào trong đó.

Vì Ta sẽ khiến tai hoạ ập xuống trên chúng,

vào năm chúng bị trừng phạt. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

13 Nơi các ngôn sứ ở Sa-ma-ri, Ta đã thấy chuyện điên rồ :

Chúng đã tuyên sấm nhân danh Ba-an

và làm cho Ít-ra-en, dân Ta, bị lầm lạc.

14 Còn nơi các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem,

Ta đã thấy điều ghê tởm :

chúng phạm tội ngoại tình và sống trong dối trá ;

chúng tiếp tay cho bọn gian tà,

đến nỗi chẳng ai từ bỏ điều gian ác mà trở lại.

Đối với Ta, tất cả bọn chúng khác nào Xơ-đôm,

và dân cư trong thành cũng giống như Gô-mô-ra.

15 Vì vậy, để lên án các ngôn sứ ấy,

ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau :

Này Ta sắp bắt chúng ngậm ngải

và uống nước ngâm thuốc độc,

bởi vì chính từ các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem

mà sự vô đạo đã lan tràn khắp xứ.

16 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau :

đừng nghe lời các ngôn sứ tuyên sấm,

chúng phỉnh phờ các ngươi ;

điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng,

chứkhông phải do miệng ĐỨC CHÚA phán ra.

17 Chúng dám nói với những kẻ khinh miệt Ta :

"ĐỨC CHÚA phán : anh em sẽ được bình an !"

Và với những kẻ lòng chai dạ đá :

"Tai hoạ chẳng bao giờ ập xuống anh em !"

18 Nhưng ai đã được họp bàn với ĐỨC CHÚA,

đểchứng kiến và nghe lời Người ?

Ai đã chú ý và nghe theo lời Người ?

19 Này trận cuồng phong của ĐỨC CHÚA,

cơn thịnh nộ của Người bừng lên,

cơn dông tố quay cuồng, nó ập xuống đầu quân gian ác.

20 Cơn lôi đình của ĐỨC CHÚA sẽ không nguôi

cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất

mọi điều lòng Người đã quyết định.

Điềuấy, các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.

21 Ta đã không phái các ngôn sứ ấy đi, thế mà chúng lại chạy !

Ta đâu có bảo chúng, thế mà chúng lại nói tiên tri !

22 Cuộc họp bàn của Ta, giả như chúng có mặt,

thì chúng đã công bố lời Ta muốn nói cho dân,

chúng đã giúp dân bỏ đường tà mà trở lại

và bỏ các hành vi gian ác đã làm.

23 Phải chăng Ta chỉ là Thiên Chúa khi ở gần,

chứkhông phải Thiên Chúa khi ở xa ?

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

24 Có ai ẩn mình trong nơi bí mật

mà Ta lại không thấy. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn hay sao ?

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

25 Ta đã nghe các ngôn sứ nhân danh Ta mà tuyên sấm dối trá rằng : "Tôi chiêm bao ! Tôi đã chiêm bao !" 26 Cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sấm dối trá, những kẻ tuyên sấm điều giả dối do lòng nghĩ tưởng ra. 27 Chúng kể cho nhau nghe những giấc chiêm bao có ý làm cho dân Ta quên bẵng danh Ta, giống như cha ông chúng đã quên danh Ta mà nhớ Ba-an ! 28 Ngôn sứ có chiêm bao thì cứthuật lại giấc chiêm bao, còn người đón nhận lời Ta, thì hãy trung thành nói lại lời Ta !

Rơm với lúa có gì chung nhau không ?

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

29 Lời của Ta lại chẳng giống như lửa,

chẳng giống như búa đập tan tảng đá sao ?

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

30 Vì thế,này Ta chống lại các ngôn sứ ăn cắp lời của Ta phán với kẻ này người kia - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. 31 Này Ta chống lại các ngôn sứdùng ba tấc lưỡi của mình mà tuyên sấm - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. 32 Này Ta chống lại những kẻ dựa vào những giấc chiêm bao dối trá mà tuyên sấm - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Chúng kể lại những giấc chiêm bao và làm cho dân Ta lầm lạc vì những điều dối trá cùng những chuyện khoác lác ba hoa của chúng. Chính Ta, Ta đã không phái chúng đi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng ; đối với dân này, chúng thật vô tích sự. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

33 Và khi dân này hay một ngôn sứ hoặc một tư tế hỏi ngươi : "Cái gì là gánh nặng củaĐỨC CHÚA ?", ngươi sẽ trả lời chúng : "Chính các ngươi là gánh nặng, và Ta sẽ quẳng các người đi, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA !"

34 Và ngôn sứ hay tư tế hoặc kẻ nào trong dân nói : "Gánh nặng của ĐỨC CHÚA !" thì Ta sẽ trừng phạt nó và nhà nó. 35 Các ngươi hãy bảo nhau thế này : "ĐỨC CHÚA trả lời sao ?" và "ĐỨC CHÚA phán dạy điều chi ?" 36 Còn "Gánh nặng của ĐỨC CHÚA", các ngươi không được nói đến nữa, vì lời của ai sẽ là gánh nặng cho người ấy, bởi vì các người đã làm biến nghĩa lời của Thiên Chúa hằng sống, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa chúng ta ! 37 Ngươi sẽ nói với ngôn sứ ấy như sau : "ĐỨC CHÚA trả lời sao ?" hoặc "ĐỨC CHÚA phán dạy điều chi ?" 38 Nhưng nếu các ngươi nói : "Gánh nặng của ĐỨC CHÚA !", thì ĐỨC CHÚA phán như sau : Vì các ngươi nói : "Gánh nặng của ĐỨC CHÚA !" dù Ta đã sai người đến bảo các ngươi rằng : Các ngươi đừng nói : "Gánh nặng của ĐỨC CHÚA !" 39 thì này Ta sẽ bốc các ngươi lên và quẳng các ngươi cũng như thành Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi cho khuất mặt Ta. 40 Ta sẽ để cho các ngươi phải sỉ nhục muôn đời, phải bẽ bàng mãi mãi không thể nào quên.


24 1 ĐỨC CHÚA đã cho tôi thấy hai thúng vả đặt ở trước thánh điện của ĐỨC CHÚA. Việc này xảy ra sau khi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã phát lưu khỏi Giê-ru-sa-lem : Giơ-khon-gia-hu vua Giu-đa, con vua Giơ-hô-gia-kim, các thủ lãnh Giu-đa, thợrèn và thợ làm khoá ; vua ấy điệu họ về Ba-by-lon. 2 Hai thúng vả ấy, một thúng rất tốt, tựa như vả đầu mùa ; còn một thúng rất xấu, xấu đến nỗi không ăn được. 3 Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Này Giê-rê-mi-a, ngươi thấy cái gì ?" Tôi đáp : "Thưa những trái vả : những trái vả tốt thì rất tốt, còn những trái vả xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không ăn được !" 4 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : 5 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Như những trái vả tốt kia, đoàn người Giu-đa lưu đày biệt xứ đã bị Ta đưa ra khỏi nơi này đến xứ người Can-đê, Ta cũng sẽ đoái nhìn và giáng phúc cho như vậy. 6 Ta sẽ ghé mắt nhìn để ban phúc và sẽ đưa chúng trở về đất này ; Ta sẽ xây chứ không phá, sẽ trồng chứkhông nhổ. 7 Ta sẽ ban cho chúng một tâm hồn để nhận biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA. Chúng sẽ là dân của Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng ; bởi vì chúng sẽ hết lòng trở về với Ta. 8 Nhưng cũng như những trái vả xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được - quả thật, ĐỨC CHÚA phán như sau - Ta cũng sẽ xử như thế với Xít-ki-gia-hu vua Giu-đa, với các thủlãnh của vua ấy và với phần còn lại ở Giê-ru-sa-lem, những người còn sống sót trong xứ này và những người cư ngụ trong đất Ai-cập. 9 Ta sẽ khiến chúng trở nên mối kinh hoàng và tai hoạ cho mọi vương quốc trên cõi đất, nên trò ô nhục, lời đàm tiếu, đầu đề châm chọc và lời nguyền rủa cho mọi nơi Ta đã xua chúng đến. 10 Để trừng phạt chúng, Ta sẽ bắt chúng phải chịu cảnh gươm đao, đói kém và ôn dịch, cho tới khi chúng biến sạch khỏi miền đất Ta đã ban cho chúng cũng như cho cha ông chúng.


25 1 Có lời phán với ông Giê-rê-mi-a liên quan đến toàn dân Giu-đa, vào năm thứ tư triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa - cũng là năm thứ nhất triều Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon - 2 Lời đó, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã công bố cho toàn dân Giu-đa và cho mọi người cư ngụ ởGiê-ru-sa-lem, lời đó như sau :

3 Kể từnăm thứ mười ba triều Giô-si-gia-hu, con vua A-môn, làm vua Giu-đa cho đến hôm nay, tính ra đã được hai mươi ba năm, lời ĐỨC CHÚA phán với tôi và tôi đã không ngừng công bố cho anh em, nhưng anh em đã chẳng thèm nghe ! 4 Hơn nữa,ĐỨC CHÚA lại đã không ngừng phái đến với anh em tất cả các tôi tớ của Người là các ngôn sứ, nhưng anh em đã chẳng thèm nghe, cũng chẳng thèm lưu ý. 5 Người phán rằng : "Hãy trở về đi, mỗi người hãy bỏ con đường xấu xa, bỏ những hành vi gian ác của mình, rồi các ngươi sẽ được cư ngụ trên miền đất mà ĐỨC CHÚA đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi từ muôn thuở cho đến muôn đời. 6 Đừng chạy theo các thần khác mà thờ phượng và sụp lạy chúng, cũng đừng chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm, rồi Ta sẽ thôi không giáng hoạ cho các ngươi nữa. 7 Nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - cứ chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm mà chuốc lấy tai hoạ.

8 Vì thế,ĐỨC CHÚA các đạo binh phán : Vì các ngươi đã không thèm nghe các lời của Ta, 9 thì này Ta cho vời tất cảcác thị tộc phương Bắc cùng với Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tôi tớ của Ta- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ đưa tất cả đến đánh xứ này và dân cư của nó cùng mọi dân tộc xung quanh ; Ta sẽ loại trừ chúng, sẽ biến chúng nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng, nên chốn điêu tàn vạn cổ. 10 Ta sẽ làm cho nơi chúng ở im bặt tiếng reo mừng hỷ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể,cũng như tiếng cối xay và ánh đèn. 11 Tất cả xứ này sẽ nên chốn điêu tàn đổ nát và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Ba-by-lon trong bảy mươi năm. 12 Nhưng khi mãn bảy mươi năm, Ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Ba-by-lon và dân ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA- vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Can-đê và biến nó thành chốn điêu tàn vạn cổ. 13 Mọi lời Ta đã phán về xứ ấy, mọi điều đã được viết trong sách này, Ta sẽ thực hiện để trừng phạt nó.Đây là điều ông Giê-rê-mi-a đã tuyên sấm để lên án tất cả các dân tộc.

14 Vì cảchúng nữa, chúng cũng sẽ bị các dân tộc hùng cường và các vua chúa quyền uy bắt làm tôi, và Ta sẽ trả cho chúng tuỳ theo những hành vi và những việc tay chúng làm.

15 Thật vậy,ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán với tôi như sau : Ngươi hãy cầm lấy từ tay Ta chén rượu tức là cơn lôi đình, và ngươi hãy bắt mọi dân tộc mà Ta sai ngươi đến phải uống chén ấy. 16 Chúng sẽ uống vào, sẽ lảo đảo và hoá ra điên dại vì lưỡi gươm mà chính Ta sẽ gửi cho chúng. 17 Tôi đã cầm lấy chén từ tay ĐỨC CHÚA và tôi đã bắt mọi dân mà ĐỨC CHÚA sai tôi đến phải uống. 18 Đó là Giê-ru-sa-lem và các thành miền Giu-đa, các vua chúa và các thủ lãnh của thành, để biến chúng nên chốn hoang tàn, nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng và đầu đề châm chọc ; 19 đó là Pha-ra-ô vua Ai-cập, các bề tôi, các thủ lãnh và toàn dân của vua ấy ; 20 đó là tất cả đám đông hỗn tạp ; tất cả các vua xứ Út ; tất cả các vua xứ Phi-li-tinh : Át-cơ-lôn, Ga-da, Éc-rôn và phần dân Át-đốt còn sót lại ; 21 là Ê-đôm, Mô-áp và con cái Am-mon ; 22 là tất cả các vua Tia, tất cả các vua Xi-đôn và tất cả các vua ở hải đảo bên kia biển ; 23 là Đơ-đan, Tê-ma, Bút, tất cả những dân cạo tóc hai bên thái dương ; 24 là tất cả các vua Ả-rập, tất cả các vua của đám đông hỗn tạp định cư trong sa mạc ; 25 là tất cả các vua Dim-ri, tất cả các vua Ê-lam, tất cả các vua Mê-đi. 26Tất cả các vua phương Bắc, gần cũng như xa, kẻ trước người sau và mọi vương quốc trên cõi đất, trên mặt đất này. Còn vua Sê-sác sẽ uống sau cùng.

27 Ngươi sẽ nói với chúng : ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Hãy uống cho say ! Hãy mửa ra và ngã vật xuống, không còn chỗi dậy nổi trước lưỡi gươm mà chính Ta phóng vào giữa các ngươi. 28 Nếu chúng từ chối không nhận lấy chén từ tay ngươi mà uống, thì ngươi sẽ bảo chúng : ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau : Thế nào các ngươi cũng phải uống ! 29 Vì này, cả chính thành kêu cầu Danh Ta, Ta còn gieo tai giáng hoạ, thì huống hồcác ngươi ? Không ! Các ngươi không được yên đâu, vì chính Ta cho phóng gươm để trừng phạt mọi dân cư trên cõi đất. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

30 Còn ngươi, ngươi hãy tuyên sấm cho chúng biết tất cả những lời trên đây ; ngươi hãy bảo chúng :

Từtrên cao ĐỨC CHÚA rống lên,

từthánh điện của Người, Người lên tiếng,

Người rống lên vang dội để kết án lãnh địa của Người,

Người cất tiếng reo hò của những người đạp nho

để trừng phạt toàn dân cư trên cõi đất.

31 Tận cùng cõi đất còn vang tiếng ồn ào,

vì ĐỨC CHÚA đứng ra tố cáo muôn dân,

chính Người ngự toà xét xử mọi xác phàm,

phường gian ác, Người để mặc cho gươm chém.

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

32 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau :

Này tai hoạ lan tràn

từdân tộc này đến dân tộc khác ;

và một trận cuồng phong dữ dội nổi lên

từnhững miền xa xăm của cõi đất.

33 Ngày ấy, những xác chết do ĐỨC CHÚA đánh phạt sẽ ngổn ngang khắp mặt đất. Chúng chẳng được khóc thương, chẳng được thu lượm, chẳng được chôn cất. Chúng hoá thành phân bón trên mặt đất.

34 Hỡi các mục tử, hãy rên siết, hãy kêu gào.

Hỡi những người thống lãnh đoàn chiên, hãy lăn lộn trên đất,

vì đã đến ngày các ngươi bị hạ sát và tán loạn,

các ngươi sẽ rơi xuống như chiếc bình quý giá.

35 Mục tử chẳng còn nơi náu ẩn,

kẻthống lãnh đoàn chiên hết đường thoát thân.

36 Người ta nghe tiếng kêu than của các mục tử,

tiếng rên siết của những kẻ thống lãnh đoàn chiên,

vì ĐỨC CHÚA đã phá tan đồng cỏ của chúng.

37 Những bãi cỏ yên hàn đã thành nơi lặng lẽ,

vì ĐỨC CHÚA nổi cơn lôi đình thịnh nộ !

38 Con sư tử đã ra khỏi lùm cây ;

xứsở của chúng đã nên chốn hoang tàn,

vì cơn lôi đình tàn khốc, vì cơn lôi đình thịnh nộ.


26 1 Vào đầu triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời sau đây từ ĐỨC CHÚA gửi đến : 2 ĐỨC CHÚA phán như sau : Ngươi hãy đứng ở tiền đình Nhà ĐỨC CHÚA và công bố để lên án mọi người thuộc các thành Giu-đa đang đến thờ lạy trong Nhà ĐỨC CHÚA. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời Ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. 3 May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại, bấy giờTa sẽ hối tiếc về tai hoạ chính Ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. 4 Ngươi hãy bảo chúng : ĐỨC CHÚA phán như sau : Nếu các ngươi không chịu nghe Ta mà sống theo Lề Luật Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, 5 nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của Ta, những người chính Ta không ngừng sai đến với các ngươi, - nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe -, 6 Ta sẽxử với Nhà này như với Si-lô ; còn thành này, Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa.

7 Các tưtế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Giê-rê-mi-a công bố những lời trên đây trong nhà ĐỨC CHÚA. 8 Sau khi ông Giê-rê-mi-a đã nói mọi điều ĐỨC CHÚA truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế,các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo : "Thế nào ông cũng phải chết ! 9 Tại sao ông lại dám nhân danh ĐỨC CHÚA mà tuyên sấm rằng : Nhà này sẽ nên như Si-lô, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ ?" Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a, trong nhà ĐỨC CHÚA. 10 Nghe biết những chuyện ấy, các thủ lãnh Giu-đa đã rời đền vua mà lên Nhà ĐỨC CHÚA ; họ đã ngồi xét xử ở lối vào Nhà ĐỨC CHÚA, tại Cửa Mới.

11 Bấy giờ,các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng : "Con người này đáng lãnh án tử, vì ông ta đã tuyên sấm chống lại thành này, như chính tai các ông đã nghe !"

12 Nhưng ông Giê-rê-mi-a đã trả lời tất cả các thủ lãnh và toàn dân như sau : "Chính ĐỨC CHÚA đã sai tôi tuyên sấm mọi lời liên quan đến Nhà này cũng như thành này mà các người đã nghe. 13Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các người và hãy nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các người ; bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định đểlên án các người. 14 Còn tôi, này tôi ở trong tay các người, các người cứ xử với tôi thế nào như các người coi là tốt đẹp và chính đáng. 15 Có điều xin các người biết rõ cho rằng : Nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và dân cư trong thành. Vì quả thật là ĐỨC CHÚAđã sai tôi đến với các người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây ."

16 Bấy giờ,các thủ lãnh và toàn dân nói với các tư tế và ngôn sứ : "Con người này không đáng lãnh án tử, vì ông ta đã nói với chúng ta nhân danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta ." 17 Bấy giờ có mấy người thuộc hàng kỳ mục trong xứ đứng lên nói với đại hội toàn dân rằng : 18 "Ông Mi-kha, người Mô-re-sét, đã tuyên sấm vào thời vua Giu-đa là Khít-ki-gia ; ông ấy đã nói với toàn dân Giu-đa rằng : "ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau : Xi-on sẽ thành ruộng cày, Giê-ru-sa-lem sẽ nên chốn tan hoang, và núi Đền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp !"

19 Có phải vì thế mà vua Giu-đa là Khít-ki-gia và toàn thể Giu-đa đã xử tử ông ấy ? Há chẳng phải vua đã kính sợ ĐỨC CHÚA và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, khiến ĐỨC CHÚA hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án họ hay sao ? Còn chúng ta, chính chúng ta lại muốn chuốc lấy cho mình một tai hoạ lớn lao như thế !"

20 Cũng có một người nữa đã tuyên sấm nhân danh ĐỨC CHÚA, đó là ông U-ri-gia-hu, con ông Sơ-ma-gia-hu, người Kia-giát Giơ-a-rim ; ông đã tuyên sấm để lên án thành này và xứ này, với những lời lẽ tương tự như ông Giê-rê-mi-a. 21 Bấy giờvua Giơ-hô-gia-kim, cùng với tất cả các dũng sĩ của vua và tất cả các thủ lãnh nghe những lời ông nói, đã tìm cách giết ông. Nghe tin ấy, ông U-ri-gia-hu sợhãi, chạy trốn và sang tới Ai-cập. 22 Nhưng vua Giơ-hô-gia-kim đã phái En-na-than con ông Ác-bo và một số người cùng với ông ấy đi sang Ai-cập. 23 Chúng đưa ông U-ri-gia-hu từ Ai-cập về và đem nộp cho vua Giơ-hô-gia-kim. Vua đã dùng gươm giết chết ông và ném xác vào mồ tập thể. 24 Còn ông Giê-rê-mi-a thì được ông A-khi-cam con ông Sa-phan ra tay che chở cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết.