0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh ca về Đức Mẹ Maria hay nhất của ca sĩ như Gia Ân, Mai Thiên Vân, Tam Ca Áo Trắng. Mời anh chị em cùng lắng nghe những giai điệu đi vào lòng người nhé.

Danh sách bài hát:

1. Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng – Mai Thiên Vân
2. Tấu Lạy Bà – Mai Thiên Vân
3. Đền Tạ Trái Tim Mẹ – Mai Thiên Vân
4. Xin Vâng – Lm. JB Nguyễn Sang
5. Kìa Bà Nào – Mai Thiên Vân
6. Lời Mẹ Nhắn Nhủ – Mai Thiên Vân
7. Lạy Mẹ Fatima – Lm. JB. Nguyễn Sang
8. Tung Hô Nữ Vương – Đức Thiện
9. Mẹ Từ Bi – Hoàng Anh
10. Mẹ Nhân Loại – Mai Thiên Vân
11. Cùng Mẹ ra khơi – Họp xướng Mân Côi
12. Xin vâng – Tam Ca Áo Trắng
13. Tình Hoa Mân Côi – Mai Hậu
14. Ave Maria – Lm.JB . Nguyễn Sang
15. Cung Chúc Trinh Vương – Gia Ân
16. Ca Khúc Trầm Hương – Lm. JB. Nguyễn Sang
17. Nữ Vương Mần Côi – Lm. JB. Nguyễn Sang