Phim ngắn “Xưng Tội” | The Confession

Đạo diễn: John La Raw
Phim nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót