Tag: Xây dựng nhà thờ

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

17.18K Views0 Comments

[Update 23/12/2016] Danh sách ân nhân ủng hộ tài chính giúp xây dựng nhà thờ qua website phimconggiao.com

Xem thêm:1.Thư xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Giáo họ Trung Châu của cha quản hạt chánh xứ Giuse Trần Trung Hiếu2.Lời ngỏ xin trợ giúp xây dựng nhà thờ giáo họ Ki-tô Vua của tác giả Giuse Đinh Văn Hào...

7.89K Views0 Comments

Hình ảnh chuẩn bị gỗ lợp mái Nhà thờ giáo họ Ki-tô Vua

Xem thêm:1.Danh sách ân nhân ủng hộ tài chính giúp xây dựng nhà thờ qua website2.Thư xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Giáo họ Trung Châu của cha quản hạt chánh xứ Giuse Trần Trung HiếuHình ảnh chụp ...

11.44K Views0 Comments

Thư xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Giáo họ Trung Châu

Xem thêm:1.Danh sách ân nhân ủng hộ tài chính giúp xây dựng nhà thờ qua website2.Lời ngỏ xin trợ giúp xây dựng nhà thờ giáo họ Ki-tô Vua của tác giả Giuse Đinh Văn HàoPhụ trách: Linh mục chánh ...

188.46K Views0 Comments

Xin trợ giúp xây dựng nhà thờ

Xem thêm:1.Danh sách ân nhân ủng hộ tài chính giúp xây dựng nhà thờ qua website2.Thư xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Giáo họ Trung Châu của cha quản hạt chánh xứ Giuse Trần Trung HiếuLời đâu tiên, con_...