Xem thêm:

 

1.Thư xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Giáo họ Trung Châu của cha quản hạt chánh xứ Giuse Trần Trung Hiếu

2.Lời ngỏ xin trợ giúp xây dựng nhà thờ giáo họ Ki-tô Vua của tác giả Giuse Đinh Văn Hào

3. Update thông tin xây dựng Nhà thờ giáo họ Kito Vua

Con Giuse Đinh Văn Hào xin cảm ơn quý cộng đoàn đã luôn ủng hộ website Phim Công giáo HD (phimconggiao.com – luca15.com). Trong thời gian vừa qua, con _ tác giả website có ngỏ lời tới quý cộng đoàn chung tay góp sức xây dựng nhà thờ giáo họ Ki-tô Vua quê hương con. Nội dung lời ngỏ, xin quý vị xem tại đây.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, và lời cầu nguyện của quý vị, nhà thờ chúng con đã nhận được nhiều ơn riêng của Chúa (giáo họ đoàn kết đồng lòng xây dựng Thánh đường; việc xây dựng luôn suôn sẻ, và đảm bảo an toàn…..). Hơn nữa, giáo họ chúng con còn nhận được tấm lòng hảo tâm giúp đỡ tài chính cho giáo họ thông qua thư lời ngỏ trên website

Danh sách ân nhân ủng hộ tài chính qua thông tin trên website:

1. Ông bà Hiêrônimô Nguyễn Văn Gập và Maria Nguyễn Thị Mai Hương

 

Địa chỉ: C8 – Tổ 14B – KP.2 – Phường Bình Đa – Tp Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Bằng ân nhân | Thư cảm ơn của giáo họ | Nội dung thư trang 1, trang 2

700 Đô Canada
2. Anh John Baptist Tống Chương Hùng và chị Cecilia Nguyễn Minh Tuyết (Canada)

 

Ngày 29/10/2016: Thêm 200$ Canada

Ngày 19/04/2017: Thêm 100$ Canada

Ngày 20/10/2017: Thêm 400$ Canada

1500 Đô Canada
3. Chị Ana Nguyễn Thị Bích Phượng (Địa chỉ: Thành phố Calgary, Alberta Canada) 500 Đô Canada
4. Ông bà Nguyễn Ngọc Vinh (HongNgoc Group – Hà Nội) 200 Đô USA

 

60.000.000 VNĐ

5. Anh Nguyễn Đặng Tuấn Anh (Đông Anh – Hà Nội)1.000.000 VNĐ
6. Cô Liên Hương (Nhà thờ Hàm Long – Hà Nội)1.000.000 VNĐ
7. Anh Martino Bảo Quốc, và chị Teresa Nguyễn Thị Sơn (Đồng Nai) 600 Đô Canada
8. Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến (23/12/2016) qua tài khoản ngân hàng 200.000 VNĐ
9. Anh Giuse Thái Mạnh Cường (Hà Nội) qua tài khoản ngân hàng

 500.000 VNĐ

10. Ngày 17/08/2019: Một quý ân nhân ủng hộ qua tài khoản ngân hàng

 500.000 VNĐ

Tổng cộng:

Tổng tính đến ngày 02/06/2016: 2600 Đô Canada + 200 Đô USA + 62.000.000 VNĐ

Tổng tính đến ngày 29/10/2016: 2800 Đô Canada + 200 Đô USA + 62.000.000 VNĐ

Tổng tính đến ngày 23/12/20162800 Đô Canada + 200 Đô USA + 62.200.000 VNĐ

Tổng tính đến ngày 19/04/20172900 Đô Canada + 200 Đô USA + 62.200.000 VNĐ

Tổng tính đến ngày 20/11/2017: 3300 Đô Canada + 200 Đô USA + 62.200.000 VNĐ

Tổng tính đến ngày 28/01/2019: 3300 Đô Canada + 200 Đô USA + 62.700.000 VNĐ

Tổng tính đến ngày 17/08/2019: 3300 Đô Canada + 200 Đô USA + 63.200.000 VNĐ

donate-icon-en

Xem thêm: Update thông tin xây dựng Nhà thờ giáo họ Kito Vua

Xem thêm:

 

1.Thư xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Giáo họ Trung Châu của cha quản hạt chánh xứ Giuse Trần Trung Hiếu

2.Lời ngỏ xin trợ giúp xây dựng nhà thờ giáo họ Ki-tô Vua của tác giả Giuse Đinh Văn Hào

 

Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo