Sau hơn 5 năm mòn mỏi xây dựng, ngày 01/10/2017, giáo họ Trung Châu đã cất được thượng vì, chuẩn bị cho việc lợp mái nhà thờ.

Mọi sự ủng hộ, xin liên hệ
Ông trùm chánh Vinh Sơn Phạm Văn Hùng 01686838907
Trưởng ban kinh tế ông Vinh Sơn Đinh Văn Hóa 0912459810

Toàn bộ quang cảnh ngày thượng vì