0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

☞ Thông tin album:

CD Thánh ca Vol 5 “Tấm Bánh Cho Đời” của linh mục JB.Nguyễn Sang.

CD Thánh ca Vol 5 “Tấm Bánh Cho Đời”

1. Lạy Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
2. Phút Linh Thiêng – Lm. JB Nguyễn Sang
3. Trong Trái Tim Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
4. Mầu Nhiệm Yêu Thương – Lm. JB Nguyễn Sang
5. Con Mến Yêu – Lm. JB Nguyễn Sang
6. Chúa Là Mục Tử – Lm. JB Nguyễn Sang
7. Đây Lòng Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
8. Thờ Lạy Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
9. Đồng Xanh Thơ – Lm. JB Nguyễn Sang
10. Thành Tâm – Lm. JB Nguyễn Sang
11. Tantum Ergo – Lm. JB Nguyễn Sang

tam-banh-cho-doi