Status:
Video bài giảng
Đạo diễn:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Diễn viên:
LM Giuse Phạm Quốc Văn
Thể loại:
Bài giảng, Thần học Online, Video Công giáo
Sản xuất:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Thời lượng:
Trọn bộ 9 bài
Năm phát hành:
2016
Lượt xem:
71.703

Bí tích Thánh Thể
Bài 1: Từ bữa ăn tự nhiên đến bữa ăn tôn giáo
Bài 2: Bí tích Thánh Thể – Hy lễ tạ ơn và hiện diện
Bài 3: Từ bữa ăn tôn giáo đến bữa tiệc Thánh Thể
Bài 4: Những tên gọi khác của Bí tích Thánh Thể
Bài 5: Cử hành BTTT thời giáo hội sơ khai
Bài 6: BTTT – trung tâm đời sống Kitô giáo
Bài 7: Điều kiện và ơn ích thiêng liêng của việc rước lễ
Bài 8: Thánh Thể làm nên Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Thể
Bài 9: Thánh Thể, Bí tích của sự hiệp nhất