0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Website Phim Công giáo xin giới thiệu Album Thánh Ca Sám Hối – Mùa Chay| Thánh Ca Dành Cho Mùa Chay Hay Nhất

42 Bài Thánh Ca Sám Hối – Mùa Chay hay nhất

1. Biết Chúa Biết Con – Mộng Thi
2. Con Đường Chúa Đã Đi – Lm Nguyễn Sang
3. Bờ Đá Xanh Tạ Tội – Lm. JB Nguyễn Sang
4. Lời Kinh Nguyện Trầm – Thanh Uyên
5. Con Nay Trở Về – Gia Ân
6. Con Chỉ Là Tạo Vật – Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
7. Dấu Ấn Tình Yêu – Mộng Thi
8. Chúa Là Con Đường – Lm. JB Nguyễn Sang
9. Tình Ca Thập Tự – Lm Nguyễn Sang
10. Khúc Cảm Tạ – Lm. JB Nguyễn Sang
11. Lễ Dâng Trông Cậy – Lm Nguyễn Sang
12. Phận Người – Lệ Hằng
13. Chúa Từ Bi – Song Duyên
14. Lời Kinh Nguyện Trầm – Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
15. Ngài Có Đó – Lệ Hằng
16. Mẹ Nhân Loại – Lm Nguyễn Sang
17. Món Quà Từng Ngày – Lm. JB Nguyễn Sang
18. Sống Trong Niềm Vui – Thanh Uyên
19. Tình Chúa – Lệ Hằng
20. Một Niềm Phó Thác – Lm. JB Nguyễn Sang
21. Tình Yêu Thánh Giá – Lm Nguyễn Sang

Thánh ca Mùa Chay hay nhất

22. Sống Trong Niềm Vui – Lm. JB Nguyễn Sang
23. Cha Ơi Con Đã Về – Lm. JB Nguyễn Sang
24. Sám Hối 3 – Lm Nguyễn Sang
25. Chúa Luôn Tha Thứ – M.Phụng, Song Duyên
26. Giọt Lệ Trong Lời Kinh – Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
27. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai – Lm. JB Nguyễn Sang
28. Hãy Trở Về – Lm Nguyễn Sang
29. Cám Dỗ Trong Đời – Diệu Hiền
30. Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
31. Chén Đắng – Lm Nguyễn Sang
32. Chuông Chiều – Lm. JB Nguyễn Sang
33. Hạt Lúa Vùi Chôn – Thanh Lan
34. Phó Thác – Lm Nguyễn Sang
35. Trở Lại Thiên Đường – Lm Nguyễn Sang
36. Hướng Đến Tha Nhân – Tuyết Mai
37. Tâm Tình Ca 3 – Lm Nguyễn Sang
38. Lời Trân Tình – Hoàng Quân
39. Đường Thập Giá – Hạnh Nguyên
40. Chúa Đã Hiến Mình – Khắc Dũng
41. Giêsu Giêsu – Lm Nguyễn Sang
42. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại – Lm Nguyễn Sang

42-bai-thanh-ca-mua-chay-mp3