0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh Ca Sám Hối – Mùa Chay | Thánh Ca Mùa Chay Chọn Lọc Hay Nhất

Danh sách bài hát

1. Bờ Đá Xanh Tạ Tội
2. Hãy Trở Về
3. Chúa Nhân Từ
4. Cha Ơi Con Đã Về
5. Nguyện Chúa Chí Ái
6. Chuông Chiều
7. Quỳ Bên Cung Thánh
8. Hỡi Người Hãy Nhớ
9. Sám Hối 3
10. Chút Lòng Son
11. Sám Hối 5
12. Sám Hối 6
13. Bài Ca Thống Hối
14. Cát Bụi Hư Vô
15. Con Đường Chúa Đã Đi
16. Vì Thương Con
17. Cát Bụi
18. Phó Thác
19. Tình Ca Thập Tự