Thánh Ca Sám Hối – Mùa Chay 2017 | Tuyển Tập Nhạc Mùa Chay Hay Nhất – Lm Nguyễn Sang

1. Bờ Đá Xanh Tạ Tội – Lm. JB Nguyễn Sang
2. Con Đường Chúa Đã Đi – Lm. JB Nguyễn Sang
3. Con Chỉ Là Tạo Vật – Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
4. Con Mến Yêu – Lm. JB Nguyễn Sang
5. Chúa Là Con Đường – Lm. JB Nguyễn Sang
6. Cho Con Vững Tin – Lm. JB Nguyễn Sang
7. Một Niềm Phó Thác – Lm. JB Nguyễn Sang
8. Tình Yêu Mến – Lm. JB Nguyễn Sang
9. Lời Kinh Nguyện Trầm – Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
10. Khúc Cảm Tạ – Lm. JB Nguyễn Sang
11. Món Quà Từng Ngày – Lm. JB Nguyễn Sang
12. Cho Con Biết Yêu Thương – Lm. JB Nguyễn Sang
13. Sống Trong Niềm Vui – Lm. JB Nguyễn Sang
14. Lễ Hy Sinh – Lm. JB Nguyễn Sang
15. Một Niềm Phó Thác – Lm. JB Nguyễn Sang
16. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai – Lm. JB Nguyễn Sang
17. Cha Ơi Con Đã Về – Lm. JB Nguyễn Sang
18. Kinh Hòa Bình – Lm. JB Nguyễn Sang
19. Giọt Lệ Trong Lời Kinh – Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
20. Tình Yêu Mến – Lm. JB Nguyễn Sang
21. Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
22. Chuông Chiều – Lm. JB Nguyễn Sang
23. Lạy Thánh Tâm Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang

Đăng ký nhạc Thánh Ca:

Category:

Mùa Chay