0:00

0:00

Thánh Ca Giáng Sinh Tuyển Chọn

  • CD Thánh ca Vol 20 "Bêlem Xưa" của linh mục JB.Nguyễn Sang. GĐSX: Nguyễn Công Oánh. Biên Tập: Nguyễn Thị Hà. Thực hiện: Lm. JB Nguyễn Sang. Nhóm bè: Hoa Giấy, Uyên Di, Anh Em. Hòa âm: Quang Phúc.Thu âm & mix: Bí Đỏ . Phòng thu: Bí Đỏ. Trình bày: Dominic Design.