Thánh ca Dâng Lễ - Trang 1

7:17

Dâng Người - V.A

  • 7,284 views
  • 4 weeks ago
6:51

Lời Thiêng - Hoàng Oanh

5:23

Tấm Lòng - Hoàng Oanh

5:49

Kinh Dâng Lễ - V.A

  • 6,810 views
  • 10 weeks ago
7:42

Dâng Bánh Rượu - V.A

  • 6,952 views
  • 10 weeks ago
7:44

Về Nhà Cha - Uyên Di

7:46

Lời thiêng - Lệ Hằng

6:33

Hoan Hô Vua Giêsu - V.A

  • 6,429 views
  • 8 weeks ago
7:19