Thánh ca Dâng Lễ - Trang 1

5:59

Dâng Người - V.A

  • 6,843 views
  • 2 weeks ago
5:14

Tấm Lòng - Hoàng Oanh

6:51

Lời Thiêng - Hoàng Oanh

5:13

Về Nhà Cha - Uyên Di

6:19

Kinh Dâng Lễ - V.A

  • 6,091 views
  • 12 weeks ago
5:41

Lời thiêng - Lệ Hằng

4:46

Dâng Bánh Rượu - V.A

  • 6,230 views
  • 6 weeks ago
7:23

Hoan Hô Vua Giêsu - V.A

  • 5,779 views
  • 8 weeks ago
4:50