Thánh ca Dâng Lễ - Trang 1

6:52

Dâng Người - V.A

  • 7,755 views
  • 10 weeks ago
6:45

Lời Thiêng - Hoàng Oanh

4:37

Tấm Lòng - Hoàng Oanh

7:45

Về Nhà Cha - Uyên Di

7:10

Lời thiêng - Lệ Hằng

5:50

Dâng Bánh Rượu - V.A

  • 7,553 views
  • 6 weeks ago
6:45

Kinh Dâng Lễ - V.A

  • 7,252 views
  • 1 weeks ago
5:54