Thánh ca Dâng Lễ - Trang 1

6:48

Dâng Người - V.A

  • 5,968 views
  • 11 weeks ago
6:16

Lời Thiêng - Hoàng Oanh

5:50

Tấm Lòng - Hoàng Oanh

6:31

Về Nhà Cha - Uyên Di

7:13

Dâng Bánh Rượu - V.A

  • 5,633 views
  • 2 weeks ago
5:25

Kinh Dâng Lễ - V.A

  • 5,298 views
  • 2 weeks ago
5:55

Lời thiêng - Lệ Hằng

5:32

Tiến Dâng Lên - V.A

  • 5,598 views
  • 1 weeks ago
4:42

Hoan Hô Vua Giêsu - V.A

  • 5,045 views
  • 11 weeks ago