Thánh ca Dâng Lễ - Trang 1

6:50

Tấm Lòng - Hoàng Oanh

5:22

Lời Thiêng - Hoàng Oanh

5:38

Dâng Người - V.A

  • 8,612 views
  • 12 weeks ago
7:33

Dâng Bánh Rượu - V.A

  • 8,841 views
  • 3 weeks ago
4:42
5:10

Lời thiêng - Lệ Hằng

6:25

Về Nhà Cha - Uyên Di