Thánh ca Dâng Lễ - Trang 1

7:33

Dâng Người - V.A

  • 5,013 views
  • 14 weeks ago
7:41

Tấm Lòng - Hoàng Oanh

6:13

Dâng Bánh Rượu - V.A

  • 5,013 views
  • 5 weeks ago
4:48

Về Nhà Cha - Uyên Di

4:44

Lời thiêng - Lệ Hằng

4:53

Lời Thiêng - Hoàng Oanh

5:37

Kinh Dâng Lễ - V.A

  • 4,593 views
  • 14 weeks ago
4:51

Tiến Dâng Lên - V.A

  • 4,814 views
  • 4 weeks ago