Playlist: Mùa chay

11 Bài hát

Lệ Ăn Năn

10 Bài hát

Suy Niệm 10 (Kiếp Người 2)

11 Bài hát

Sẽ Đến Lúc (Vol.1)

26 Bài hát
16 Bài hát

Chặng Thứ 12 (Vol.21 - 2013)

9 Bài hát

Dấu Chân (2009)

 • 14,302 views
 • 1584802427 weeks ago
16 Bài hát

Tin (2012)

10 Bài hát

Tri Ân Tình Ngài (Vol.12 - 2010)

11 Bài hát

Từ Ngàn Xưa (Thánh Ca Vol. 14)

12 Bài hát

Yêu Thương Và Tha Thứ

10 Bài hát

Đường Tình Thập Giá

15 Bài hát

Hãy trở về - Album Thánh Ca Mùa Chay

 • 13,947 views
 • 1584800277 weeks ago
12 Bài hát
13 Bài hát

Tỉnh Thức (2012)

11 Bài hát

Cát Bụi Mong Manh (Thánh Ca Vol. 16)

11 Bài hát

Trở Về (2013)

 • 10,509 views
 • 1600594637 weeks ago
10 Bài hát

Golgotha Chiều Xưa (2006)

17 Bài hát
12 Bài hát
11 Bài hát

Hãy Quay Về (Thánh Ca)

 • 12,529 views
 • 1584802328 weeks ago
18 Bài hát

Tuyển tập Thánh ca Mùa Chay

 • 14,594 views
 • 1544737938 weeks ago
12 Bài hát

Trên Đỉnh Yêu Thương (Thánh Ca)

 • 10,132 views
 • 1602680135 weeks ago