Playlist: Thánh Tâm Chúa

18 Bài hát

Thánh ca Thánh Tâm Chúa

13 Bài hát

Chúa Là Con Đường

14 Bài hát

Dấu Ấn Tình Yêu

12 Bài hát

Tình Chúa (Vol.1)

10 Bài hát
3 Bài hát

Thánh Tâm Chúa

11 Bài hát

Như Lễ Hy Sinh

12 Bài hát
11 Bài hát
18 Bài hát
5 Bài hát

Như Chúa Xót Thương

13 Bài hát

Máu Và Nước (Vol.22)

10 Bài hát
11 Bài hát
13 Bài hát

Hồng Ân Linh Mục 1

15 Bài hát

Đức Tin Kitô Giáo (Thánh Ca)

11 Bài hát
21 Bài hát

Ngợi Ca Lòng Thương Xót (2010)

12 Bài hát

Chỉ Trong Giêsu (Voice Of Hope 6)

8 Bài hát