Playlist: Tận hiến

11 Bài hát
12 Bài hát

Dấu Ấn Tình Yêu 4 (Lời Tôi Ca)

18 Bài hát

Cùng Về Phát Diệm

15 Bài hát

Xin Mở Rộng Tay (2007)

16 Bài hát

Xuân Hồng Ân (Vol.11 - 2009)

12 Bài hát

Về Với Ngài

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

15 Bài hát

Tín Thác (Lê Đức Hùng Vol.2)

11 Bài hát

Đường Đi Một Mình

14 Bài hát

Điệu Hò Ra Khơi

10 Bài hát

Ý Niệm Hạnh Phúc (Vol.16)

12 Bài hát

Ngọn Đèn Dâng Hiến

27 Bài hát

Thánh Ca

12 Bài hát

Tâm Tư Kinh (Song Anh FSC Vol.2)

12 Bài hát

Đổi Mới Con Tim (Phạm Vĩnh Sơn)

16 Bài hát
9 Bài hát
12 Bài hát

Chúa Luôn Ở Bên Con (2006)

13 Bài hát

Giọt Đời (Phạm Vĩnh Sơn)

11 Bài hát

Phù Vân (Vol 3)

12 Bài hát

Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

14 Bài hát

Xanh Lên Màu Mạ Non