Playlist: Tận hiến

12 Bài hát
13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

11 Bài hát

Đường Đi Một Mình

16 Bài hát

Xuân Hồng Ân (Vol.11 - 2009)

15 Bài hát

Xin Mở Rộng Tay (2007)

12 Bài hát

Về Với Ngài

11 Bài hát

Phù Vân (Vol 3)

11 Bài hát
11 Bài hát

Thập Giá

18 Bài hát

Cùng Về Phát Diệm

27 Bài hát

Thánh Ca

9 Bài hát
16 Bài hát
14 Bài hát

Xanh Lên Màu Mạ Non

10 Bài hát

Ý Niệm Hạnh Phúc (Vol.16)

15 Bài hát

Tín Thác (Lê Đức Hùng Vol.2)

12 Bài hát

Tâm Tư Kinh (Song Anh FSC Vol.2)

12 Bài hát

Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

12 Bài hát

Chúa Luôn Ở Bên Con (2006)

10 Bài hát

Đọc Kinh Lo Ra (Vol.7)

12 Bài hát