Playlist: Tận hiến

11 Bài hát
12 Bài hát

Dấu Ấn Tình Yêu 4 (Lời Tôi Ca)

15 Bài hát

Xin Mở Rộng Tay (2007)

18 Bài hát

Cùng Về Phát Diệm

16 Bài hát

Xuân Hồng Ân (Vol.11 - 2009)

12 Bài hát

Về Với Ngài

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

10 Bài hát

Ý Niệm Hạnh Phúc (Vol.16)

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

11 Bài hát

Đường Đi Một Mình

14 Bài hát

Điệu Hò Ra Khơi

12 Bài hát

Ngọn Đèn Dâng Hiến

15 Bài hát

Tín Thác (Lê Đức Hùng Vol.2)

11 Bài hát

Phù Vân (Vol 3)

13 Bài hát

Giọt Đời (Phạm Vĩnh Sơn)

12 Bài hát

Tâm Tư Kinh (Song Anh FSC Vol.2)

9 Bài hát
12 Bài hát

Đổi Mới Con Tim (Phạm Vĩnh Sơn)

12 Bài hát

Chúa Luôn Ở Bên Con (2006)

16 Bài hát
27 Bài hát

Thánh Ca

14 Bài hát

Xanh Lên Màu Mạ Non

8 Bài hát

Một Thoáng Tin Yêu