Playlist: Tận hiến

11 Bài hát
12 Bài hát
13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

12 Bài hát

Về Với Ngài

18 Bài hát

Cùng Về Phát Diệm

16 Bài hát

Xuân Hồng Ân (Vol.11 - 2009)

11 Bài hát

Đường Đi Một Mình

13 Bài hát

Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

15 Bài hát

Tín Thác (Lê Đức Hùng Vol.2)

14 Bài hát

Điệu Hò Ra Khơi

11 Bài hát
11 Bài hát

Phù Vân (Vol 3)

15 Bài hát

Xin Mở Rộng Tay (2007)

16 Bài hát
10 Bài hát

Ý Niệm Hạnh Phúc (Vol.16)

14 Bài hát

Xanh Lên Màu Mạ Non

11 Bài hát

Thập Giá

12 Bài hát

Tâm Tư Kinh (Song Anh FSC Vol.2)

9 Bài hát
13 Bài hát
27 Bài hát

Thánh Ca

12 Bài hát

Chúa Luôn Ở Bên Con (2006)

12 Bài hát

Ngọn Đèn Dâng Hiến