0:00

0:00

Tâm Ca Chiều (Phạm Vĩnh Sơn Vol.4)

  • Album Cùng Ngài Dệt Nghĩa Yêu của Ns. Nam Du.. Biên tập: Thanh Lâm, Nam Du.. Hòa âm & Phối khí: Hữu Ân, Lê Xuân Vũ, Quang Đạt.. Thu & Mix: ANT' Studio.. Thiết kế mỹ thuật: VietDung Design.. Phát hành: Công ty TNHH Fatima.. Số bài: 11.. Chất lượng: 128kb.