0:00

0:00

Con Yêu Linh Mục Chúa (Vol. 18)

  • CD Thánh ca Vol 1 "Dấu Ấn" của linh mục JB.Nguyễn Sang. GĐSX: Hà Ngọc Thọ. Biên Tập: Nguyễn Thị Hà. Thực hiện: Lm. JB Nguyễn Sang. Nhóm bè: Hoa Giấy. Hòa âm: Quang Phúc - Thế Thông. Thu âm & mix: Quang Phúc. Phòng thu: Bí Đỏ. Trình bày: Dominic Design.