0:00

0:00

Ở Lại Trong Đức Kitô (Trầm Hương, FMSR Vol.5)

  • Album Song Anh FSC Vol.3 - "Ở Hai Đầu Nỗi Khát Khao".. Biên tập: Song Anh FSC.. Hòa âm & Phối khí: Ns. Minh Châu.. Phòng thu: TTMV Sài Gòn.. Đồ họa: Dominic Design.. Nhóm bè: Tâm Linh.. Số bài: 10.. Chất lượng: 128kb.