0:00

0:00

Bước Ngài Đi Qua (2012)

Bước Ngài Đi Qua (2012)

Phát hành: 2024 - 12,641 views

  • Album "Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1".. Thực hiện: Ca trưởng: Đinh Thiện Bản.. Ca đoàn: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.. Số bài: 9.. Chất lượng: 256kb.