0:00

0:00

Mừng Chúa Giáng Sinh (Một Đời Ngợi Ca Vol.3)

  • Album Gia Ân Vol.16 - Tiếng Muôn Thiên Thần. Biên tập: Gia Ân. Hòa âm: Ns. Minh Châu, Ns. Thể Hiện. Phòng thu: Gia Ân Studio. Vocals: Gia's chorus.