0:00

0:00

Ở Lại Trong Đức Kitô (Trầm Hương, FMSR Vol.5)

  • Album Thánh ca Thiên Hương - "Xin Ngài Hãy Chọn Con 5".. Thánh ca Thiên Hương thực hiện CD này với mục đích giúp. các trẻ mồ côi - tàn tật.. Biên tập: Thiên Hương.. Hòa âm: Bình Huỳnh Studio.. Ảnh bìa: Tô Lai Quốc.. Số bài: 12.. Chất lượng: 128kb.