Bên Bờ Sông Babylon

Bên Bờ Sông Babylon

Phát hành: 2024 - 9,045 views

 • Giới thiệu: Bên Bờ Sông Babylon

  Bài hát: Bên Bờ Sông Babylon - Ca Đoàn Ngàn Thông

  [PK:]
  Ngồi bên sông Babylon, ngồi tưởng nhớ Sion.
  Hà ha há hà, hà ha há hà, hù hu hú hu hu hú hù.
  Tiếng ai nỉ non.

  [ĐK:]
  Bên bờ sông Babylon, nghe tiếng thông reo ai oán.
  Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc Sion.

  Trăm ngàn vạn đắng cay: Thân phận kẻ lưu đày.
  Lỗi tại tôi quên thề: Bội ước cùng Gia-vê.

  [ĐK:]
  Bên bờ sông Babylon, nghe tiếng thông reo ai oán.
  Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc Sion.

  Nhớ mình dân Sion: Lưu lạc bốn phương mòn.
  Bao giờ cho hết loạn: Ca khúc hồi hương quan.

  [ĐK:]
  Bên bờ sông Babylon, nghe tiếng thông reo ai oán.
  Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc Sion.

  Tâm hồn con xót xa: Khi tưởng nhớ quê nhà.
  Đêm ngày trong thánh điện: Ai thắp đèn dâng hoa.

  [ĐK:]
  Bên bờ sông Babylon, nghe tiếng thông reo ai oán.
  Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc Sion.

  Xin dìu con tới quê, xin dìu dắt con về.
  Con thành tâm ước nguyện: Trung tín cùng Gia-vê.

  [ĐK:]
  Bên bờ sông Babylon, nghe tiếng thông reo ai oán.
  Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc Sion.

  [PK:]
  Ngồi bên sông Babylon, ngồi tưởng nhớ Sion.
  Hà ha há hà, hà ha há hà, hù hu hú hu hu hú hù.
  Tiếng ai nỉ non.