Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Phát hành: 2024 - 9,253 views

 • Giới thiệu: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

  1
  Bỏ Ngài con biết theo ai ?
  Ðời lộng gió cánh chim ngàn khơi
  Trùng trùng sóng nước mênh mông
  Thuyền buông lái biết trôi về đâu
  Bỏ Ngài con biết theo ai ?
  Bên đời kia tương lai khuất mờ
  Bước đi không Ngài đời con buồn tênh

  ÐK
  Bỏ Ngài con đi với ai ?
  Vì Ngài có lời ban sự sống
  Bỏ Ngài thân con héo hon
  Ðời cô liêu trên chốn dương gian
  Bỏ Ngài con đi với ai ?
  Ðường xa lắc tương lai mịt mờ
  Nào ai dẫn con trên đường dài
  Bỏ Ngài con đi với ai ?

  2
  Ngài ơi sao bỏ rơi con ?
  Ðể sầu héo tháng năm ngẩn ngơ
  Ngoài kia đời vẫn xanh mơ
  Mặc con chết hắt hiu hồn thơ
  Ngài ơi sao bỏ rơi con ?
  Hỡi Ngài ơi thân con máu đào
  Chết treo thập hình nào ai buồn thương

  3
  Ngàn đời con vẫn tin luôn
  Ngài trung tín rất mực từ nhân
  Nào đâu Ngài nỡ quên con
  Hằng đưa lối dẫn theo đường ngay
  Lạy Ngài dậy bảo con đi
  Giữ gìn con trong chân lý Ngài
  Bước đi bên Ngài đời con bình an