Chúa Sống Lại Rồi

 • Giới thiệu: Chúa Sống Lại Rồi

  Bài hát: Chúa Sống Lại Rồi - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  1.Chúa hoá nên Người vì thương chúng ta.Sống kiếp con người lam lũ hy sinh.Chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết.Thiên Chúa chúng ta phục sinh.
  ĐK:Cùng nhau ta hát khúc hát: 'Chúa đã sống lại'.Vui thay Người đi reo lên tiếng ca phục sinh: Al - le - lu - ia! Đồng thanh ta hát khúc hát: 'Chúa đã phục sinh'. Quang vinh Chúa ta thương ta Ngài đã hiển vinh.

  2.Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ.Cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ.Chúa đã sống lại vì thương anh đó.Thôi hãy vui lên người ơi!
  ĐK:Cùng nhau ta hát khúc hát: 'Chúa đã sống lại'.Vui thay Người đi reo lên tiếng ca phục sinh: Al - le - lu - ia! Đồng thanh ta hát khúc hát: 'Chúa đã phục sinh'. Quang vinh Chúa ta thương ta Ngài đã hiển vinh.

  3.Hỡi những con người lòng ngay khổ đau.Sống kiếp phong trần thân thế bơ vơ.Chỉ thấy chân trời màu đen u tối.Thôi hãy quên đi niềm đau.
  ĐK:Cùng nhau ta hát khúc hát: 'Chúa đã sống lại'.Vui thay Người đi reo lên tiếng ca phục sinh: Al - le - lu - ia! Đồng thanh ta hát khúc hát: 'Chúa đã phục sinh'. Quang vinh Chúa ta thương ta Ngài đã hiển vinh.

  4.Hỡi những con người nào ai nhớ thương.Với tấm thân gầy cay đắng miên man.Hãy nhớ cho rằng vì thương anh đó.Nên Chúa chúng ta phục sinh.
  ĐK:Cùng nhau ta hát khúc hát: 'Chúa đã sống lại'.Vui thay Người đi reo lên tiếng ca phục sinh: Al - le - lu - ia! Đồng thanh ta hát khúc hát: 'Chúa đã phục sinh'. Quang vinh Chúa ta thương ta Ngài đã hiển vinh.