Con Chỉ Là Tạo Vật

Con Chỉ Là Tạo Vật

Phát hành: 2024 - 11,380 views

 • Giới thiệu: Con Chỉ Là Tạo Vật

  Bài hát: Con Chỉ Là Tạo Vật - Mai Thiên Vân

  1. Lạy Chúa , con chỉ là tạo vật,
  Chúa thật sáng giàu có gì mà dâng Chúa đâu,
  có gì mà dâng Chúa đâu.

  Vì trước mặt Chúa, Thái sơn cũng mọn hèn,
  dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu.
  Giữa đời tay không nhỏ bé,
  biết tìm gì dâng tiến Ngài.

  ĐK:

  Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu,
  có chi đâu? Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu?
  Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa
  gánh tội tình, gánh tội tình,
  tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

  2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn chưa cạn suối ơn an hoà,
  dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua.
  Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đầy
  lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây,
  cảm tạ tình thương tuyệt đối,
  biết tìm chi dâng kính Ngài.

  ĐK:
  Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu,
  có chi đâu? Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu?
  Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa
  gánh tội tình, gánh tội tình,
  tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

  3. Ðời sống bao tháng ngày con lại,
  e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai,
  sẽ làm lòng con úa phai.

  Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài,
  là gió thổi dẫn đưa con thuyền đền nơi,
  trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến Ngài.

  ĐK:
  Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu,
  có chi đâu? Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu?
  Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa
  gánh tội tình, gánh tội tình,
  tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.